Veľkonočný vinš AD 2020

Veľká noc 2020

… zatvorené kostoly, sväté omše bez účasti veriacich, vysluhovanie sviatostí nedostupné…

Aj napriek nezvyčajným okolnostiam si pripomíname
tajomstvo Ježišovho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania;
ba možno ešte s väčšou silou než po minulé roky.
Pán sa nás dotýka, aby sme si uvedomili, čo je podstatné – nebyť neveriaci, ale veriaci. Odvrátiť sa od modiel 21. storočia.
Dôverovať mocnému Bohu, ktorý je zároveň milujúcim Otcom.
Počiatkom  viery je uvedomiť si, že potrebujeme spásu, záchranu. Nevystačíme si sami, sami sa topíme: potrebujeme Pána ako dávni námorníci potrebovali hviezdy.
Pozvime Ježiša do lodiek nášho života“ (pápež František).

Zo srdca nám všetkým prajem takéto prežívanie nielen Veľkej noci 2020, ale celého ďalšieho života.
Stanislav Vojtko

 

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.