Oznamy na 28. nedeľu v cezročnom období 14. 10. – 21. 10. 2018

Liturgický kalendár

 • Pondelok 15. október: Terézia z Avily, panna a učiteľka Cirkvi
 • Utorok 16. október: Margita Mária Alacoque, panna
 • Streda 17. október: Ignác Antiochijský, biskup a mučeník
 • Štvrtok 18. október: Lukáš, evanjelista
 • Nedeľa 21. október: nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • V októbri 2018 prebieha v Ríme Biskupská synoda o mládeži k otázkam viery a rozlišovania povolania. Preto sme v tomto mesiaci začali slúžiť v Bazilike každý utorok mládežnícke sv. omše o 18.30 hod. Program tém je na výveske. Pozývame všetkých mladých!
 • Bratia a sestry, o mesiac sa začína Trnavská novéna 2018, ktorá bude v duchu prebiehajúcej synody tematicky tiež zameraná na mládež. Jej téma znie: „Mladí sa pýtajú Panny Márie na život, vieru a povolanie.“ Prosíme o vaše modlitby za požehnanie tohoročnej novény.
 • Pravidelné katechézy pre birmovancov sa konajú každý piatok pri sv. omšiach o 18.30 hod. v Bazilike. Pozývame všetkých prihlásených, aby sa na nich pravidelne zúčastňovali, pretože to je jedna z podmienok na prijatie sviatosti birmovania.
 • Budúca nedeľa 21. 10. je misijná nedeľa, kedy sa zvlášť modlíme za misie. V tento deň sa koná aj celonárodná zbierka na misie. Bude obetovaná najmä farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Oznamy na 27. nedeľu v cezročnom období 7. 10. – 14. 10. 2018

Liturgický kalendár

 • Utorok 9. október: Dionýz, biskup a spoločníci, mučeníci
 • Štvrtok 11. október: Ján XXIII., pápež
 • Nedeľa 14. október: nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • Túto nedeľu 7. 10. pri sv. omši o 10.30 je v Bazilike stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
 • V pondelok 8. 10. o 18.00 hod. sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa uskutoční spomienková sv. omša za biskupa Mons. Pavla Hnilicu. Hlavným celebrantom bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.
 • Minulý týždeň 3. októbra 2018 sa v Ríme začala synoda o mládeži k otázkam viery a rozlišovania povolania. Preto od tohto týždňa začíname v Bazilike každý utorok mládežnícke sv. omše o 18.30 hod. Najbližšia bude v utorok 9. 10. s úvahou vo forme lectio divina na tému evanjeliového textu „Mária a Marta: sestry alebo konkurentky?“
 • Minulý piatok sa začala v Bazilike príprava na prijatie sviatosti birmovania; ale aj na krst, sv. spoveď a sv. prijímanie pre tých dospelých, ktorí ešte tieto sviatosti neprijali. Ešte je možné prihlásiť sa v piatok po večernej sv. omši. Pravidelné katechézy sa budú konať každý piatok pri sv. omšiach o 18.30 hod. v Bazilike. Stretnutia v menších skupinách sa uskutočnia podľa dohovoru s animátormi buď pred touto večernou sv. omšou alebo po nej. Prosíme birmovancov, aby vážne vzali prípravu na sviatosť birmovania už od samého začiatku.
 • Zapisovanie úmyslov sv. omší sa v Bazilike bude konať raz do týždňa, a to v utorok po večernej sv. omši.
 • Farnosť Božieho milosrdenstva v spolupráci s Komunitou sestier uršulínok Vás pozývajú na výročný koncert miešaného zboru Chorus misericordias Dei, ktorý sa koná dnes 7.10. o 16.00 hod. v kostole sv. Anny.
 • V kostole sv. Anny bývajú pravidelné mesačné Taizé modlitby, najbližšie už tento piatok 12. 10. o 19.00 hodine.

Oznamy na 26. nedeľu v cezročnom období 30. 9. – 7. 10. 2018

Liturgický kalendár

 • Pondelok 1. október: Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi
 • Utorok 2. október: svätých anjelov strážcov
 • Štvrtok 4. október: František Assiský
 • Piatok 5. október: Faustína Kowalská, panna
 • Nedeľa 7. október: nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca októbra. Spovedáme ako obvykle.
 • V októbri sa spoločne modlíme ruženec aj s doprovodom organu. Začíname od pondelka 1. 10. každý deň vždy o 17.50 hod.
 • Do piatku 5. 10. 2018 prebieha prihlasovanie na prijatie sviatosti birmovania pre dospievajúcich a dospelých; ale aj na krst, sv. spoveď a sv. prijímanie pre tých dospelých, ktorí ešte tieto sviatosti neprijali. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii Baziliky sv. Mikuláša alebo na farskom úrade sv. Mikuláša. Prvé stretnutie birmovnej prípravy sa uskutoční tento piatok 5. 10. 2018 pri sv. omši o 18.30 hod. v Bazilike.
 • V sobotu 6. 10. bude v Bazilike obvyklá pobožnosť Fatimskej soboty. Začíname o 9.00 hod. a pokračujeme tradičnou mariánskou sv. omšou o 10.00 hod.
 • Organizátori Projektu 9 mesiacov za život pozývajú veriacich vo štvrtok októbra
  o 16.00 hod.
  na svätú omšu do Baziliky a po nej na modlitbový pochod za záchranu počatého života  k Poliklinike Družba.
 • Farnosť Božieho milosrdenstva v spolupráci s Komunitou sestier uršulínok Vás pozývajú na výročný koncert miešaného zboru Chorus misericordias Dei, ktorý bude na budúcu nedeľu 7.10.2018 o 16.00 hod. v kostole sv. Anny.
 • Minulú nedeľu sa pri zbierke na opravu Baziliky sv. Mikuláša vyzbieralo 1.375.-€. V priebehu augusta a septembra 2018 Bohu známi darcovia prispeli na tento cieľ osobnými darmi alebo vkladmi na farský účet sumou 3.800.-€. Nech Vám Pán Boh odmení Vašu štedrosť!
 • O týždeň v pondelok 8. 10. o 18.00 hod. sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa uskutoční spomienková sv. omša za biskupa Mons. Pavla Hnilicu pri príležitosti 12. výročia jeho odchodu do Otcovho domu. Hlavným celebrantom bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

Oznamy na 25. nedeľu v cezročnom období 23. 9. – 30. 9. 2018

Liturgický kalendár

 • Streda 26. september:             Kozma a Damián, mučeníci
 • Štvrtok 27. september:           Vincent de Paul, kňaz
 • Piatok 28. september:             Václav, mučeník
 • Sobota 29. september:            Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli
 • Nedeľa 30. september:             nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • V pondelok 24. 9. 2018 o 9.00 hod. bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa sv. omša a Veni Sancte pre študentov a pedagógov Trnavskej univerzity, ale aj pre všetkých ostatných veriacich. Hlavným celebrantom bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Srdečne Vás pozývame!
 • Pred týždňom sme v našej farnosti sv. Mikuláša otvorili jesenný cyklus prípravy snúbencov na sviatosť manželstva. Ešte je možné prihlásiť sa počas úradných hodín na farskom úrade.
 • Do piatku 5. 10. 2018 prebieha prihlasovanie na prijatie sviatosti birmovania pre dospievajúcich a dospelých; ale aj na krst, sv. spoveď a sv. prijímanie pre tých dospelých, ktorí ešte tieto sviatosti neprijali. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii Baziliky sv. Mikuláša alebo na farskom úrade sv. Mikuláša. Prvé stretnutie birmovnej prípravy sa uskutoční v piatok 5. 10. 2018 pri sv. omši o 18.30 hod.
 • V nedeľu 23. 9. sa koná pravidelná mesačná zbierka na opravu Baziliky sv. Mikuláša. Pán Boh nech odmení Vaše dary!
 • Centrum pomoci pre rodinu v Trnave vás pozýva na kurz manželských večerov od
  9.2018; ako aj na večery spoznávania pre zaľúbených od 3. októbra 2018. Viac informácii na výveske, prípadne na  www.cppr.sk .
 • Divadelná spoločnosť dobrých kamarátov vás pozýva na divadelné predstavenie
  o živote sv. Kataríny Sienskej
  túto nedeľu 23. 9. 2018 o 17.00 hod. v Mariánskej sále. Viac informácií na výveske.

Oznamy na 24. nedeľu v cezročnom období 16. 9. – 23. 9. 2018

Liturgický kalendár

 • Streda 19. september:             Róbert Bellarmin, biskup a učiteľ Cirkvi
 • Štvrtok 20. september:           Kórejskí mučeníci
 • Piatok 21. september:                Matúš, apoštol a evanjelista
 • Nedeľa 23. september:             nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • Všetky páry snúbencov, ktorí chcú prijať sviatosť manželstva koncom roka 2018 alebo začiatkom roka 2019, pozývame na úvodné stretnutie jesenného cyklu prípravy snúbencov, ktorý sa začne v pondelok 17. 9. 2018 o 19.30 na fare pri Bazilike sv. Mikuláša.
 • Prvé stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov sa bude konať v nedeľu 16. 9. pri sv. omši o 10.30 v Bazilike. Srdečne vás pozývame.
 • Budúcu nedeľu 23.9. sa uskutoční pravidelná mesačná zbierka na opravu Baziliky sv. Mikuláša. Pán Boh nech odmení Vaše dary.
 • Centrum pomoci pre rodinu v Trnave vás pozýva od 20. 9.2018 na kurz manželských večerov a na večery spoznávania pre zaľúbených od 3. októbra 2018. Viac informácii na výveske prípadne na  cppr.sk .
 • Divadelná spoločnosť dobrých kamarátov vás pozýva na divadelné predstavenie
  o živote sv. Kataríny Sienskej
  v nedeľu 23.9.2018 o 17.00 hod. v Mariánskej sále. Viac informácií na výveske.

Click here to add your own text