Oznamy na 15. nedeľu v cezročnom období 14. 7. – 21. 7. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 15. júla: sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi
 • Utorok 16. júla:      Preblahoslavená Panna Mária Karmelská
 • Streda 17. júla:     sv. Andrej Svorad a sv. Benedikt, pustovníci
 • Nedeľa 21. júla:   šestnásta nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • Úprava úradných hodín vo Farnosti sv. Mikuláša počas prázdnin:

Pondelok: 10.00 – 12.00   /   16.30 – 18.00
Štvrtok
:
     10.00 – 12.00   /   16.30 – 18.00

 • Úprava bohoslužobného poriadku v Bazilike počas prázdnin:

Nedeľa: v júli a auguste sa v Bazilike nebudú v nedeľu slúžiť latinské sv. omše o 9.00 hod.

Všedné dni: v júli a auguste nebude sv. omša o 16.00 hod.– s výnimkou prvého piatku (teda každý všedný deň bude sv. omša len o 18.30 hod.)

 • V priebehu mesiaca júla sa nebudú v Bazilike zapisovať úmysly sv. omší.

 

Oznamy na 14. nedeľu v cezročnom období 7. 7. – 14. 7. 2019

Liturgický kalendár

 • Štvrtok 11. júla:      sv. Benedikt, opát, patrón Európy
 • Nedeľa 14. júla:   pätnásta nedeľa v cezročnom období

 

 

Oznamy

 • Úprava úradných hodín vo Farnosti sv. Mikuláša počas prázdnin:

Pondelok: 10.00 – 12.00   /   16.30 – 18.00
Štvrtok
:
     10.00 – 12.00   /   16.30 – 18.00

 • Úprava bohoslužobného poriadku v Bazilike počas prázdnin:

Nedeľa: v júli a auguste sa v Bazilike nebudú v nedeľu slúžiť latinské sv. omše o 9.00 hod.

Všedné dni: v júli a auguste nebude sv. omša o 16.00 hod.– s výnimkou prvého piatku (teda každý všedný deň bude sv. omša len o 18.30 hod.)

 • V priebehu mesiaca júla sa nebudú v Bazilike zapisovať úmysly sv. omší.
 • Dva oznamy týkajúce sa podujatí na záchranu nenarodených detí:

– Od 30.6 do 25. 7.  2019 sa koná 23. ročník celoslovenskej akcie Na bicykli za život.
V Trnave sa jej účastníci stretnú v sobotu 20. júla na sv. omši o 06.00 v Kostole sv. Jakuba a následne počas spoločnej modlitby pri Poliklinike Družba. Podrobnejšie info vo výveske.

– Vo štvrtok 11. júla po večernej sv. omši bude modlitbový pochod za život  k Poliklinike Družba. Účasť prisľúbil aj P. Marcel Mecko.

 • Od 29. 6. do 19. 7. 2019 sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa koná výstava veľkoformátových fotografií „Človek a viera“ – pod záštitou trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha. Plagát je vo výveske.

Oznamy na 12. nedeľu v cezročnom období 23. 6. – 30. 6. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 24. júna: narodenie sv. Jána Krstiteľa    
 • Štvrtok 27. júna:     sv. Ladislav / sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učiteľ Cirkvi
 • Piatok 28. júna: Najsvätejšie Srdce Ježišovo
 • Sobota 29. júna:        sv. Peter a Pavol, apoštoli
 • Nedeľa 30. júna:   trinásta nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • Dnešnú nedeľu 23. 6. sa koná procesia po uliciach Trnavy pri príležitosti slávnosti Božieho Tela. Z tohto dôvodu je zmena bohoslužobného poriadku: sv. omše v Bazilike budú len
  o 7.30 a 18.30 (doobedňajšie sv. omše o 9.00 a 10.30 nebudú).
  Všetci sme však pozvaní do Katedrály sv. Jána Krstiteľa na sv. omšu o 9.30 a po nej na procesiu.
 • Túto nedeľu 23.6. sa koná tradičná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Pán Boh nech odmení vašu štedrosť.
 • V pondelok 24. 6. je slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa, hlavného patróna našej arcidiecézy a nášho katedrálneho chrámu. V Katedrále bude slávnostná sv. omša o 17.30, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Všetkých veriacich srdečne pozývame.
 • V piatok 28. 6. na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa bude konať odprosujúca pobožnosť pred sviatostným Ježišom. Veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom recitovaní alebo speve modlitby Najmilší Ježišu môžu získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • V piatok 28. 6. pri sv. omši o 18.30 budeme v Bazilike ďakovať za ukončený školský rok oslavným hymnom Te Deum.
 • V sobotu 29. 6. slávime ďalšiu slávnosť – prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. V našej farnosti budú sv. omše takto:
 • – Bazilika: 7.30 / 10.00   / 18.30
 • – Kostol sv. Heleny: 8.00
 • – Penzión na Družbe: 9.00

 

Oznamy na nedeľu Zoslania Ducha Svätého 9. 6. – 16. 6. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 10. júna:  Preblahoslavená Panna Mária, Matka Cirkvi
 • Utorok 11. júna:      sv. Barnabáš, apoštol
 • Štvrtok 13. júna:     sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
 • Nedeľa 16. júna:      slávnosť Najsvätejšej Trojice

 

Oznamy

 • Dnešná nedeľa Zoslania Ducha Svätého je pre našu farnosť sv. Mikuláša významná, pretože o 10.00 hod. bude v Bazilike trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch celebrovať slávnostnú sv. omšu, pri ktorej vyslúži sviatosť birmovania 138 mladým ľuďom. Prosme za našich birmovancov a ich rodiny; ale aj za celú farnosť, aby nás Duch Svätý viedol v pravde a láske.
 • Veriaci, ktorí sa na slávnosť Zoslania Ducha Svätého zúčastnia na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Veni Creator (Príď, Duchu Svätý), môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Cyklus prípravy snúbencov na manželstvo pre tých, ktorí chcú mať sobáš v lete a na jeseň tohto roku, bude pokračovať na fare pri Bazilike sv. Mikuláša v pondelok 10. 6. o 19.30. Pozývame všetky prihlásené páry.
 • Júnová rekolekcia kňazov nášho dekanátu bude vo štvrtok 13. 6. v Modranke; začíname sv. omšou o 9.30 v tamojšom kostole Najsvätejšej Trojice.
 • Vo štvrtok  13. 6. bude sv. omšu v Bazilike o 16.00 hod. slúžiť p. Marcel Mecko SJ, po nej bude nasledovať modlitbový pochod za život k Poliklinike Družba.
 • Trnavská arcidiecézna charita pozýva na sv. omšu, ktorú bude v rámci Národného týždňa charity celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch v piatok 14. 6. o 9.30 hod. na Hlavnej ulici pred budovou charity. Po skončení sv. omše pokračuje bohatý sprievodný program.
 • V závere tohto týždňa budú v Bazilike dva koncerty:
 • V piatok 14. 6. o 20.00 hod. medzinárodný vokálny koncert speváckeho zboru Vox aurumque a nórskeho zboru Elverum Damekor
 • V nedeľu 16. 6. o 20.00 hod. koncert v rámci Trnavskej hudobnej jari – Óda na Händla (pri príležitosti 260. výročia úmrtia skladateľa) za účasti našich a zahraničných umelcov

Viac informácií na plagátoch vo výveske.

Oznamy na siedmu veľkonočnú nedeľu 2. 6. – 9. 6. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 3. júna: sv. Karol Lwanga a spoločníci
 • Streda 5. júna:      sv. Bonifác, biskup a mučeník
 • Štvrtok 6. júna:      sv. Norbert, biskup
 • Nedeľa 9. júna:      slávnosť Zoslania Ducha Svätého

 

Oznamy

 • V tomto týždni až do soboty 8.6. pokračuje novéna k Duchu Svätému pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.
 • V tomto týždni máme aj prvý piatok mesiaca júna; spovedáme ako obvykle.
 • Dôležitý oznam pre birmovancov a ich rodičov aj birmovných rodičov:

– vo štvrtok 6.6. bude pri sv. omši o 18.30 v Bazilike duchovná obnova pre birmovancov a po sv. omši bude nácvik slávnosti

– v piatok 7. 6. od 16.00 hod. bude spoveď birmovancov aj ich príbuzných; pri sv. omši o 18.30 bude záverečná duchovná obnova a po nej posledný nácvik celej slávnosti; účasť birmovancov a ich birmovných rodičov je nevyhnutná

 • Vysluhovanie sviatosti birmovania v Bazilike bude na budúcu nedeľu
  9. júna pri slávnostnej sv. omši o 10.00 hod
  . Hlavný celebrant bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.
 • Kvôli tejto slávnosti birmovky nebude v nedeľu 9.6. v Bazilike sv. omša o 9.00, ani o 10.30 hod. Budeme tu teda sláviť len sv. omšu o 10.00 hod.
 • Cyklus prípravy snúbencov na manželstvo pre tých, ktorí chcú mať sobáš v lete a na jeseň tohto roku, bude pokračovať na fare sv. Mikuláša o týždeň v pondelok 10. 6. o 19.30. Pozývame všetky prihlásené páry.
 • Bratia a sestry, ako ste si určite všimli, začali sme opravovať kaplnku milostivého obrazu Trnavskej Panny Márie. Zatiaľ sa postavilo lešenie a prebieha reštaurátorský výskum. Pri našej zbierke na tento účel sa pred dvoma týždňami vyzbieralo 2.015.-€. Pán Boh zaplať za vaše dary.
 • Postoj Farského úradu sv. Mikuláša v Trnave k údajnej diskriminácii rómskeho dieťaťa v našej Bazilike:

Podrobné mediálne vyhlásenie uverejnil náš farský úrad na webovej stránke www.faratrnava.sk. Môžete si ho prečítať aj vo výveske v Bazilike. Zároveň pri tejto príležitosti prosíme veriacich aj do budúcnosti, aby správy bulvárnych médií, ktoré poškodzujú dobré meno Cirkvi, nepreberali automaticky; ale aby si najprv overili ich pravdivosť. Bratia a sestry, pripravujeme sa na prijatie Ducha Svätého – prosme ho, aby sme dokázali rozlišovať pravdu od lži a dobro od zla.

Click here to add your own text