Oznamy na druhú nedeľu v cezročnom období 20.1. – 27.1. 2019

Liturgický kalendár
· Pondelok 21. január: sv. Agnesa, panna a mučenica
· Utorok 22. január: sv. Vincent, diakon a mučeník
· Štvrtok 24. január: sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi
· Piatok 25. január: obrátenie sv. Pavla, apoštola
· Sobota 26. január: sv. Timotej a Títus, biskupi
· Nedeľa 27. január: tretia nedeľa v cezročnom období

Oznamy
· Do 25. 1. trvá Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme na tento úmysel vo svojich súkromných modlitbách. V piatok 25.1. o 18.00 hod. bude v evanjelickom kostole záverečné stretnutie zástupcov všetkých kresťanských spoločenstiev Trnavy, na ktoré vás srdečne pozývame.
· Oznamujeme snúbencom, ktorí sú už prihlásení na farskom úrade Trnava – mesto, že jarný cyklus prípravy na prijatie sviatosti manželstva sa začína o dva týždne, a to v pondelok 11. 2. 2019 o 19.30 na fare.
· Aj Hnutie kresťanských rodín Trnavskej arcidiecézy pripravuje v Melčiach prípravu snúbencov na manželstvo s názvom „Ohne – stretnutie snúbencov“ v termín 8.2. – 10. 2. 2019, ako aj „Originálne manželské rekolekcie“ v termíne 29.3. – 31.3. 2019. Viac info vo výveske.
· Budúcu nedeľu 27.1. sa bude konať zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy. Minuloročná zbierka vyniesla 35.896.- €, ktoré sa použili na opravy a rekonštrukcie priestorov piatich cirkevných škôl v arcidiecéze. Podrobnosti si môžete prečítať vo výveske. Prosíme o vašu ďalšiu podporu cirkevných škôl pre naše deti. Pán Boh nech odmení vašu štedrosť!

Oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána 13.1. – 20.1. 2019

Liturgický kalendár

 • Štvrtok 17. január:      sv. Anton, opát
 • Nedeľa 20. január:      druhá nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • Dnešnou nedeľou krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie a začína sa cezročné obdobie.
 • V piatok 18.1 sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V tento deň o 19.30 bude v Kostole sv. Jakuba v Trnave úvodné modlitebné stretnutie, na ktorom prednesie homíliu aj trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Záverečné stretnutie bude 25. 1. o 18.00 evanjelickom kostole. Na obidvoch stretnutich bude účinkovať trnavský vokálny súbor Vox Aurumque pod vedením Hany von Schlosser s dielami protestantských aj katolíckych autorov 17. storočia.
 • Budúci týždeň v sobotu 19. 1. o 19.00 hod. bude tzv. „Fašiangové posedenie“ – kresťanský ples trnavských spoločenstiev. Podrobnosti sú na výveske.
 • Oznamujeme snúbencom, ktorí sú už prihlásení na farskom úrade Trnava – mesto, že jarný cyklus prípravy na prijatie sviatosti manželstva sa začína o mesiac, a to v pondelok 11. 2. 2019 o 19.30 na fare.
 • Aj Hnutie kresťanských rodín Trnavskej arcidiecézy pripravuje v Melčiach prípravu snúbencov na manželstvo s názvom „Ohne – stretnutie snúbencov“ v termín 8.2. – 10. 2. 2019, ako aj „Originálne manželské rekolekcie“ v termíne 29.3. – 31.3. 2019. Viac info vo výveske.

 

 

 

Oznamy na slávnosť Zjavenia Pána 6. 1. 2019 – 13. 1. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 7. január:      sv. Rajmund z Peňafortu, kňaz
 • Nedeľa 13. január:      tretia nedeľa po narodení Pána – Krst Krista Pána

 

Oznamy

 • Dnes je slávnosť Zjavenia Pána. Počas každej sv. omše sa bude svätiť trojkráľová voda, ktorú si potom môžete odnášať do svojich domovov. Pri sv. omši o 10.30 bude v Bazilike stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
 • Vo štvrtok 10. 1. o 9.30 hod. bude rekolekčná sv. omša u bratov pavlínov na Tulipáne. Pozývame všetkých.
 • Vo štvrtok 10. 1. po skončení sv. omše o 16.00 hod. pán dekan pozýva na stretnutie všetkých katechétov, ktorí učia v našej farnosti sv. Mikuláša.
 • Od piatku 11.1. pokračuje v Bazilike po prázdninách birmovná príprava, a to pri sv. omši o 18.30, ale aj v skupinkách s animátormi (tak, ako to bolo pred prázdninami).
 • Budúcu nedeľu 13. januára bude slávnosť krstu Krista Pána, ktorou sa ukončí vianočné obdobie.
 • O dva týždne v sobotu 19. 1. o 19.00 hod. bude tzv. „Fašiangové posedenie“ – kresťanský ples trnavských spoločenstiev. Podrobnosti sú na výveske.
 • Oznamujeme snúbencom, ktorí sú už prihlásení na farskom úrade Trnava – mesto, že jarný cyklus prípravy na prijatie sviatosti manželstva sa začína o mesiac, a to v pondelok 11. 2. 2019 o 19.30 na fare.
 • Aj Hnutie kresťanských rodín Trnavskej arcidiecézy pripravuje v Melčiach prípravu snúbencov na manželstvo s názvom „Ohne – stretnutie snúbencov“ v termín 8.2. – 10. 2. 2019, ako aj „Originálne manželské rekolekcie“ v termíne 29.3. – 31.3. 2019. Viac info vo výveske.

 

Oznamy na štvrtú adventnú nedeľu 23.12. – 30. 12. 2018

Liturgický kalendár

 • Pondelok 24. december: Štedrý deň
 • Utorok 25. december:      Narodenie Pána
 • Streda 26. december:      sv. Štefan, prvý mučeník
 • Štvrtok 27. december:      sv. Ján, apoštol a evanjelista
 • Piatok 28. december:      sv. Neviniatka, mučeníci
 • Sobota 29. december:      sv. Tomáš Beckett, biskup a mučeník
 • Nedeľa 30. december:      slávnosť Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

 

Oznamy

 • Dnes je štvrtá adventná nedeľa.
 • V pondelok 24.12. na Štedrý deň budú sv. omše v našej farnosti takto:
 • – Bazilika: 6.00 rorátna / 16.00 vigílna z Narodenia Pána / 24.00 polnočná

–    Kostol sv. Heleny: 8.00 rorátna / 24.00 polnočná

 • V utorok 25. 12. slávime Narodenie nášho Pána. Sv. omše budú ako v nedeľu (p. rozpis na výveske).
 • Rovnako aj v stredu 26.12. na sv. Štefana budú sv. omše ako v nedeľu (p. rozpis na výveske).
 • Vo všedné dni počas vianočných prázdnin nebude v Bazilike sv. omša o 16.00 hod. (s výnimkou prvého piatka 4. januára 2019). Sv. omše o 16.00 začneme znovu slúžiť od pondelka 7.1. 2019.
 • Budúcu nedeľu na slávnosť Svätej rodiny budeme mať v Bazilike pri sv. omši o 10.30 obnovenie manželských sľubov. Pozývame všetky manželské páry, aby spoločne prišli na túto sv. omšu.
 • Na slávnosť Pánovho narodenia 25. 12. sa koná vianočná ofera a v nedeľu Svätej rodiny 30.12. zase bude zbierka na opravu našej Baziliky. Pán Boh nech odmení vašu štedrosť!

 

Oznamy na druhú adventnú nedeľu 9. 12. – 16.12. 2018

Liturgický kalendár
· Utorok 11. december: sv. Damaz I., pápež
· Štvrtok 13. december: sv. Lucia, panna a mučenica
· Piatok 14. december: sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi
· Nedeľa 16. december: 3. adventná nedeľa

Oznamy
· Dnešná nedeľa 9. 12. je druhá adventná nedeľa a zároveň Biblická nedeľa. Pri sv. omši o 10.30 si spolu s našimi deťmi pripomenieme sviatok sv. Mikuláša.
· V tomto týždni ešte stále môžete v sakristii Baziliky zapisovať mená a adresy vašich nevládnych príbuzných, ktorí chcú pred vianočnými sviatkami prijať doma sviatosti. Neskôr vyhlásime presný dátum, kedy ich budeme navštevovať.
· Dni pokánia v našej farnosti budú 20. 12. – 23. 12. 2018. Každý deň budeme spovedať v Bazilike viacerí kňazi od 16.00 do 19.00 hod. V sobotu 22.12. sa okrem toho bude spovedať aj doobeda od 10.00 do 12.00 hod.
· Dnes 9. 12. sa uskutoční tradičný Misijný bazár pre Indiu v čase od 8.00 do 12.00 hod.
a od 15.00 do 19.00 hod. v Mariánskej sále pri jezuitoch.
· V utorok 11. 12. o 17.30 hod. v Centre pomoci pre rodinu organizuje vydavateľstvo Dobrá kniha prezentáciu knihy „Dynamickí katolíci“ od Mathewa Kellyho.
· V sobotu 15.12. o 16.00 hod. bude v Bazilike vianočný koncert speváckeho zboru Cantica Nova pod vedením dr. Gabriela Kalapoša.
· V nedeľu 16. 12. o 19.30 hod. bude v Bazilike adventný koncert študentov konzervatória a VŠMU v BA.
· Gréckokatolícka cirkev v Trnave pozýva na viaceré adventné podujatia:
– Od 4.12. do 15. 12. je v západnom krídle na radnici v Trnave inštalovaná výstava byzantských ikon.
– V piatok 14. 12. o 18.00 hod. bude v jezuitskom kostole predvianočný koncert Zboru svätého Jakuba; je to zbor gréckokatolíckych kňazov z východného Slovenska.
– V nedeľu 16.12. o 15.00 hod. bude vo františkánskom kostole koncert byzantských
zborov z Bratislavy a Prešova. Bližšie informácie na nástenke.

Click here to add your own text