Oznamy na 20. nedeľu v cezročnom období 18. 8. – 25. 8. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 19. augusta: sv. Ján Eudes, kňaz
 • Utorok 20. augusta: sv. Bernard, opát a učiteľ Cirkvi
 • Streda 21. augusta:     sv. Pius X., pápež
 • Štvrtok 22. augusta: Panna Mária Kráľovná
 • Piatok 23. augusta: sv. Ružena Limská
 • Sobota 24. augusta: sv. Bartlomej, apoštol
 • Nedeľa 25. augusta: dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

 

 

Oznamy

 • Dnešnú nedeľu 18. 8. sa koná zbierka na opravu Baziliky sv Mikuláša. Pán Boh nech odmení Vašu štedrosť.
 • Dnes o 20.00 hod. bude v Bazilike ďalší koncert v rámci Trnavských organových dní; podobne aj na budúcu nedeľu 25. 8. Podrobný program je na výveske.

 

Oznamy na 18. nedeľu v cezročnom období 4. 8. -11. 8. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 5. augusta: výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
 • Utorok 6. augusta: Premenenie Pána (sviatok)
 • Streda 7. augusta:     sv. Sixtus II., pápež, a jeho spoločníci, mučeníci
 • Štvrtok 8. augusta: sv. Dominik, kňaz
 • Piatok 9. augusta:      sv. Terézia Benedikta od Kríža, mučenica, patrónka Európy (sviatok)
 • Sobota 10. augusta: sv. Vavrinec, diakon, mučeník (sviatok)
 • Nedeľa 11. augusta: devätnásta nedeľa v cezročnom období

 

 

Oznamy

 • V utorok 6. 8. je sviatok Premenenia Pána. V Bazilike bude sv. omša ako obvykle o 18.30 hod.
 • Vo štvrtok 8.augusta po večernej sv. omši v Bazilike bude modlitbový pochod za život
  k Poliklinike Družba.
 • V dňoch 10. 8. – 11.8. uplynie 356 rokov od trojnásobného slzenia milostivého obrazu našej Panny Márie Trnavskej (1663). Pripomenieme si to pri sv. omšiach v sobotu aj v nedeľu.
 • V nedeľu 11. 8. o 20.00 hod. bude v Bazilike ďalší koncert v rámci Trnavských organových dní. Podrobnejší program je vo výveske.

Oznamy na 17. nedeľu v cezročnom období 28. 7. – 4. 8. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 29. júla: sv. Marta
 • Utorok 30. júla: sv. Peter Chryzológ, biskup a učiteľ Cirkvi / bl. Zdenka Schelingová,   panna a mučenica
 • Streda 31. júla:     sv. Ignác z Loyoly, kňaz
 • Štvrtok 1. augusta: sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi
 • Piatok 2. augusta:      sv. Eusébius Vercellský, biskup
 • Nedeľa 4. augusta: osemnásta nedeľa v cezročnom období

 

 

Oznamy

 • V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca augusta. Spovedáme ako obvykle.V piatok 2. 8. budú v Bazilike dve sv. omše: o 16.00 a o 18.30 hod. Po skončení sv. omše o 16.00 hod. bude vyložená Sviatosť Oltárna na poklonu až do večernej sv. omše.
 • 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a vo všetkých františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly.“ Odpustkovým skutkom je zbožná návšteva niektorého z týchto kostolov spojená s modlitbou Otče náš a Verím v Boha. Okrem toho treba splniť tri základné podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca).
 • V sobotu 3. 8. je fatimská sobota. Pobožnosť fatimskej soboty sa začína v Bazilike o 9.00 hod. vyložením Sviatosti Oltárnej. Potom o 10.00 je obvyklá mariánska sv. omša.
 • V nedeľu 4. 8. o 20.00 hod. bude v Bazilike ďalší koncert v rámci Trnavských organových dní. Podrobnejší program je vo výveske.

 

Oznamy na 16. nedeľu v cezročnom období 21. 7. – 28. 7. 2019

Liturgický kalendár
· Pondelok 22. júla: sv. Mária Magdaléna
· Utorok 23. júla: sv. Brigita, rehoľníčka, patrónka Európy
· Streda 24. júla: sv. Šarbel Machlúf, kňaz
· Štvrtok 25. júla: sv. Jakub, apoštol
· Piatok 26. júla: sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie
· Sobota 27. júla: sv. Gorazd a spoločníci
· Nedeľa 28. júla: sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Oznamy
· Úprava úradných hodín vo Farnosti sv. Mikuláša počas prázdnin:
Pondelok: 10.00 – 12.00 / 16.30 – 18.00
Štvrtok: 10.00 – 12.00 / 16.30 – 18.00
· V priebehu mesiaca júla sa nebudú v Bazilike zapisovať úmysly sv. omší.
· Ohlášky: sviatosť manželstva chcú prijať vo farnosti Gbeľany Lukáš Záhorec (farnosť Trnava-Mesto) a Lucia Martinčeková (farnosť Gbeľany). Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.
· Trnavská arcidiecéza organizuje 21. septembra 2019 stretnutie miništrantov Trnavskej arcidiecézy na arcibiskupskom gymnáziu v Trnave, kde sa bude súťažiť v rôznych športových, ale aj vedomostných disciplínach. Program začne sv. omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Prihlásiť sa môžete v sakristii. Viac informácii nájdete na výveske.
· Koncom tohto týždňa budú v Bazilike dva koncerty v rámci Trnavských organových dní:
– v piatok 26. 7. o 20.00 hod.
– v nedeľu 28. 7. o 20.00 hod.

Oznamy na 15. nedeľu v cezročnom období 14. 7. – 21. 7. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 15. júla: sv. Bonaventúra, biskup a učiteľ Cirkvi
 • Utorok 16. júla:      Preblahoslavená Panna Mária Karmelská
 • Streda 17. júla:     sv. Andrej Svorad a sv. Benedikt, pustovníci
 • Nedeľa 21. júla:   šestnásta nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • Úprava úradných hodín vo Farnosti sv. Mikuláša počas prázdnin:

Pondelok: 10.00 – 12.00   /   16.30 – 18.00
Štvrtok
:
     10.00 – 12.00   /   16.30 – 18.00

 • Úprava bohoslužobného poriadku v Bazilike počas prázdnin:

Nedeľa: v júli a auguste sa v Bazilike nebudú v nedeľu slúžiť latinské sv. omše o 9.00 hod.

Všedné dni: v júli a auguste nebude sv. omša o 16.00 hod.– s výnimkou prvého piatku (teda každý všedný deň bude sv. omša len o 18.30 hod.)

 • V priebehu mesiaca júla sa nebudú v Bazilike zapisovať úmysly sv. omší.

 

Click here to add your own text