Oznamy na 23. nedeľu v cezročnom období 8. 9. – 15. 9. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 9. septembra:     sv. Peter Claver, kňaz
 • Štvrtok 12. septembra: Najsvätejšieho mena Panny Márie
 • Piatok 13. septembra: sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi
 • Sobota 14. septembra:     Povýšenie Svätého Kríža
 • Nedeľa 15. septembra:        slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

 

Oznamy

 • V pondelok 9. 9. sa uskutoční výročná slávnosť Máriinej légie v Bazilike. Od 15.15 hod. sa začnú legionárske modlitby a o 16.00 hod. bude sv. omša za členov Máriinej légie. Po nej bude krátke stretnutie legionárov na fare.
 • Národná púť v Šaštíne na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie sa bude konať 13. – 16. septembra 2019. Podrobný program je vo výveskách.
 • V dňoch 13. 9. – 15. 9. 2019 sa koná Pešia púť z Trnavy do Šaštína na podporu 4. ročníka „Projektu 9 mesiacov za život“, ako aj „Tretieho národného pochodu za život“. Podrobné nájdete vo výveske.
 • Bratia a sestry, blíži sa Národný pochod za život, ktorý sa koná v nedeľu 22. septembra 2019 v Bratislave. Dopoludnia o 10.00 hod. bude spoločná sv. omša v Inchebe za účasti všetkých biskupov. Hlavným miestom zhromaždenia bude Námestie Slobody. Ďalšie informácie nájdete na plagáte alebo na letáčikoch, ktoré sú vyložené v našich kostoloch; alebo na stránke: pochodzazivot.sk.
 • Centrum pomoci pre rodinu pozýva na dva kurzy:

– Kurz manželských večerov, pozostávajúci z 8 stretnutí. Začína sa od 25. 9. 2019.

– Večery pre zaľúbených od 30. septembra 2019.

Viac informácií vo výveskách a na www.cppr.sk . Prihlásiť sa môžete na e-mail: cppr@cppr.sk.

 • Vo štvrtok 12. septembra po svätej omši o 16.00 hod. bude modlitbový pochod za život
  k Poliklinike Družba v rámci Projektu 9 mesiacov za život.
 • Bratia a sestry, informujeme vás o prípravách na prijímanie sviatostí vo Farnosti sv. Mikuláša:
 • Krstné pohovory pre rodičov a krstných rodičov detí, ktoré chcete dať pokrstiť v našej farnosti, sa konajú každú stredu vždy o 19.30 na fare pri Bazilike sv. Mikuláša.
 • Cyklus prípravy snúbencov na manželstvo sa vo farnosti sv. Mikuláša začína o týždeň v pondelok 16.9. o 19.30 na fare.
 • Príprava tretiakov základných škôl na prvé sv.prijímanie prebieha v troch líniách: na prvom mieste v rodine pod vedením rodičov; ďalej na hodinách náboženstva v školách a napokon v Bazilike sv. Mikuláša, kde sa vždy prvú nedeľu mesiaca stretávajú prvoprijímajúce deti a ich rodičia pri sv. omši o 10.30 hod. Prvé takéto stretnutie v Bazilike bude v nedeľu 6. 10. 2019 o 10.30 hod.
 • Príprava dospievajúcich a dospelých na prijatie sviatosti birmovania (príp. aj sviatosti krstu a prvého sv. prijímania) sa začne v piatok 4. 10. pri sv. omši o 18.30. Pozývame všetkých záujemcov. Ide o dôležité úvodné stretnutie.

Oznamy na 20. nedeľu v cezročnom období 18. 8. – 25. 8. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 19. augusta: sv. Ján Eudes, kňaz
 • Utorok 20. augusta: sv. Bernard, opát a učiteľ Cirkvi
 • Streda 21. augusta:     sv. Pius X., pápež
 • Štvrtok 22. augusta: Panna Mária Kráľovná
 • Piatok 23. augusta: sv. Ružena Limská
 • Sobota 24. augusta: sv. Bartlomej, apoštol
 • Nedeľa 25. augusta: dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

 

 

Oznamy

 • Dnešnú nedeľu 18. 8. sa koná zbierka na opravu Baziliky sv Mikuláša. Pán Boh nech odmení Vašu štedrosť.
 • Dnes o 20.00 hod. bude v Bazilike ďalší koncert v rámci Trnavských organových dní; podobne aj na budúcu nedeľu 25. 8. Podrobný program je na výveske.

 

Oznamy na 18. nedeľu v cezročnom období 4. 8. -11. 8. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 5. augusta: výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
 • Utorok 6. augusta: Premenenie Pána (sviatok)
 • Streda 7. augusta:     sv. Sixtus II., pápež, a jeho spoločníci, mučeníci
 • Štvrtok 8. augusta: sv. Dominik, kňaz
 • Piatok 9. augusta:      sv. Terézia Benedikta od Kríža, mučenica, patrónka Európy (sviatok)
 • Sobota 10. augusta: sv. Vavrinec, diakon, mučeník (sviatok)
 • Nedeľa 11. augusta: devätnásta nedeľa v cezročnom období

 

 

Oznamy

 • V utorok 6. 8. je sviatok Premenenia Pána. V Bazilike bude sv. omša ako obvykle o 18.30 hod.
 • Vo štvrtok 8.augusta po večernej sv. omši v Bazilike bude modlitbový pochod za život
  k Poliklinike Družba.
 • V dňoch 10. 8. – 11.8. uplynie 356 rokov od trojnásobného slzenia milostivého obrazu našej Panny Márie Trnavskej (1663). Pripomenieme si to pri sv. omšiach v sobotu aj v nedeľu.
 • V nedeľu 11. 8. o 20.00 hod. bude v Bazilike ďalší koncert v rámci Trnavských organových dní. Podrobnejší program je vo výveske.

Oznamy na 17. nedeľu v cezročnom období 28. 7. – 4. 8. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 29. júla: sv. Marta
 • Utorok 30. júla: sv. Peter Chryzológ, biskup a učiteľ Cirkvi / bl. Zdenka Schelingová,   panna a mučenica
 • Streda 31. júla:     sv. Ignác z Loyoly, kňaz
 • Štvrtok 1. augusta: sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi
 • Piatok 2. augusta:      sv. Eusébius Vercellský, biskup
 • Nedeľa 4. augusta: osemnásta nedeľa v cezročnom období

 

 

Oznamy

 • V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca augusta. Spovedáme ako obvykle.V piatok 2. 8. budú v Bazilike dve sv. omše: o 16.00 a o 18.30 hod. Po skončení sv. omše o 16.00 hod. bude vyložená Sviatosť Oltárna na poklonu až do večernej sv. omše.
 • 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a vo všetkých františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly.“ Odpustkovým skutkom je zbožná návšteva niektorého z týchto kostolov spojená s modlitbou Otče náš a Verím v Boha. Okrem toho treba splniť tri základné podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca).
 • V sobotu 3. 8. je fatimská sobota. Pobožnosť fatimskej soboty sa začína v Bazilike o 9.00 hod. vyložením Sviatosti Oltárnej. Potom o 10.00 je obvyklá mariánska sv. omša.
 • V nedeľu 4. 8. o 20.00 hod. bude v Bazilike ďalší koncert v rámci Trnavských organových dní. Podrobnejší program je vo výveske.

 

Oznamy na 16. nedeľu v cezročnom období 21. 7. – 28. 7. 2019

Liturgický kalendár
· Pondelok 22. júla: sv. Mária Magdaléna
· Utorok 23. júla: sv. Brigita, rehoľníčka, patrónka Európy
· Streda 24. júla: sv. Šarbel Machlúf, kňaz
· Štvrtok 25. júla: sv. Jakub, apoštol
· Piatok 26. júla: sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie
· Sobota 27. júla: sv. Gorazd a spoločníci
· Nedeľa 28. júla: sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Oznamy
· Úprava úradných hodín vo Farnosti sv. Mikuláša počas prázdnin:
Pondelok: 10.00 – 12.00 / 16.30 – 18.00
Štvrtok: 10.00 – 12.00 / 16.30 – 18.00
· V priebehu mesiaca júla sa nebudú v Bazilike zapisovať úmysly sv. omší.
· Ohlášky: sviatosť manželstva chcú prijať vo farnosti Gbeľany Lukáš Záhorec (farnosť Trnava-Mesto) a Lucia Martinčeková (farnosť Gbeľany). Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.
· Trnavská arcidiecéza organizuje 21. septembra 2019 stretnutie miništrantov Trnavskej arcidiecézy na arcibiskupskom gymnáziu v Trnave, kde sa bude súťažiť v rôznych športových, ale aj vedomostných disciplínach. Program začne sv. omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Prihlásiť sa môžete v sakristii. Viac informácii nájdete na výveske.
· Koncom tohto týždňa budú v Bazilike dva koncerty v rámci Trnavských organových dní:
– v piatok 26. 7. o 20.00 hod.
– v nedeľu 28. 7. o 20.00 hod.

Click here to add your own text