Oznamy na piatu pôstnu nedeľu 29.3. – 5.4. 2020

Liturgický kalendár

 • Nedeľa 5. apríla: Kvetná nedeľa

 

Oznamy

 • Z dôvodu šírenia koronavírusu sa  v tomto období až do odvolania neslúžia verejné sväté omše ani iné liturgické slávenia na celom Slovensku. Kostoly sú otvorené podľa zváženia svojich správcov na osobnú modlitbu veriacich – pri dodržiavaní predpísaných hygienických opatrení (rúška, bezpečná vzdialenosť medzi osobami, počas príznakov choroby kostoly nenavštevovať ).
 • Hodiny otvárania Baziliky sv. Mikuláša na súkromnú modlitbu sú uvedené na bráne Baziliky aj na www.faratrnava.sk.
 • Sv. omše a krížové cesty v Bazilike sv. Mikuláša, ako aj v kaplnke Arcibiskupského úradu v Trnave sa konajú bez účasti veriacich a možno ich sledovať naživo cez Facebook Arcibiskupského úradu: www.abu.sk. Rozpis slávení je na našej webovej stránke www.faratrnava.sk aj vo výveskách.
 • Prvý piatok 3.4. 2020 – spovedanie pred Veľkou nocou: Na základe rozhodnutia KBS nemožno v tomto období konať hromadné sv. spovede. Veriacim sa odporúča odložiť sviatosť pokánia na neskôr; denne je potrebné vzbudzovať si dokonalú ľútosť, a tak si udržiavať čisté srdce. V prípade nevyhnutnej potreby môžu veriaci individuálne požiadať kňazov o vyslúženie sviatosti pokánia pri rešpektovaní prísnych hygienických opatrení.
 • Kvetná nedeľa 5.4.2020: Sv. omšu v našej bazilike bez účasti veriacich bude možné sledovať cez Facebook Arcibiskupského úradu v Trnave o 9.00 hod.
 • Pozývame prvoprijímajúcie deti a ich rodičov, aby sv. omšu na Kvetnú nedeľu o 9.00 sledovali cez Facebook. Po jej skončení sa rodičom a deťom prihovorí otec dekan Stanislav Vojtko s inštrukciami, ako v rodinách pokračovať v príprave na prvú sv. spoveď a prvé sv. prijímanie. Napriek tomu, že slávnosť prvého sv. prijímania určite nebude v pôvodne plánovaných májových termínoch, v príprave detí stále pokračujeme aj online spôsobom. Prosíme rodičov, aby využili tento mimoriadny čas na dobrú prípravu detí na prijatie sviatostí. Nový termín včas oznámime.
 • Podobne pozývame birmovancov, aby pokračovali v birmovnej príprave a sledovali cez Faceook všetky piatkové sv. omše. Termín birmovky nebude podľa pôvodného termínu v nedeľu 31. mája 2020, ale až niekedy na jeseň. Po skončení pandémie Vám to včas oznámime.

Publikované v Oznamy | Vložiť komentár

VYSIELACIE ČASY SV. OMŠÍ V KATOLÍCKYCH MÉDIÁCH OD 23. MARCA 2020

Vysielanie svätých omší a pobožností v katolíckych médiách a na facebooku abu Trnava počas obdobia pandémie Covid 19 – od 23. 3. 2020

 

Pondelok – piatok                              Sobota                               Nedeľa

 

7.00: Lux / Vatikán               7.00: Lux                     8.30: Lumen

8.30: Lumen                             8.30: Lumen               10.00: Lux

12.00: Lux                              18.00: Lumen             18.00: Lumen

18.00: Lumen                         18.30: Lux                   18.30: Lux

18.30: Lux

 

ČASOVÝ ROZVRH POBOŽNOSTÍ V BAZILIKE ZA ZATVORENÝMI DVERAMI BEZ ÚČASTI VEREJNOSTI
A OTVÁRANIE BAZILIKY PRE SÚKROMNÉ MODLITBY

 (pobožnosti sa prenášajú len cez Facebook Arcibiskupského úradu v Trnave – www.abu.sk )

 Pondelok – štvrtok: zapnutie Fb: 15.00 – 19.00

15.00 – 16.00: korunka / litánie / Ľútostivá Kráľovná / sv. omša – na Fb

18.00 – 19.00: litánie / Ľútostivá Kráľovná / sv. omša – na Fb

16.00 – 17.30: otvorená Bazilika pre súkromnú modlitbu – nie sú žiadne verejné pobožnosti

Piatok: zapnutie Fb: 15.00 – 17.30

17.30 – 18.00: krížová cesta – na Fb

18.00 – 19.00: litánie / Ľútostivá Kráľovná / sv. omša – na Fb

16.00 – 17.30: otvorená Bazilika pre súkromnú modlitbu – nie sú žiadne verejné pobožnosti

 

Sobota: zapnutie Fb: 9.00 – 13.00

10.00: litánie / Ľútostivá Kráľovná / sv. omša – na Fb

11.00 – 13.00: otvorená Bazilika pre súkromnú modlitbu – nie sú žiadne verejné pobožnosti

 

Nedeľa : zapnutie Fb: 8.00 – 12.00 / 15.00 – 19.00

9.00: sv. omša v Bazilike – na Fb

(10.00: sv. omša od františkánov)

(11.00: sv. omša z kaplnky ABU na Fb)

15.00: korunka / krížová cesta (bez sv. omše) – na Fb

(17.00: sv. omša z kaplnky ABU na Fb)

10.00 – 12.00: otvorená Bazilika pre súkromnú modlitbu – nie sú žiadne verejné pobožnosti

16.00 – 18.00: otvorená Bazilika pre súkromnú modlitbu – nie sú žiadne verejné pobožnosti

 Na Facebooku Arcibiskupského úradu v Trnave môžete každý deň o 11.00 hod. sledovať naživo sv. omšu z arcibiskupskej kaplnky.

 • Odo dňa 22.3. 2020 bude otec arcibiskup Mons. Ján Orosch požehnávať so Sviatosťou oltárnou mesto Trnava a celú arcidiecézu vždy o polnoci z okna na 2. poschodí arcibiskupskej kúrie (smerom k Trojičnému námestiu).

 

Publikované v Oznamy | Vložiť komentár

Arcibiskup Ján Orosch vyzýva k modlitbám k Trnavskej Madone

TRNAVA 14. marca 2020 – V súvislosti s rýchlo sa šíriacim ochorením COVID-19 v krajinách Európy trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzval kňazov a veriacich Trnavskej arcidiecézy počas svätej omše, ktorú slávil v nedeľu 8. marca v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa, aby sa na záver každej svätej omše po postkomúnii modlili modlitbu k Trnavskej Panne Márii.
Matka Božia Trnavská svojím príhovorom u Nebeského Otca už nie jeden raz zachránila Trnavu od rôznych rán, či to bol mor alebo vojna. Rozhodnutie trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, aby sa modlitbu k Trnavskej Panne Márii na záver svätej omše modlili kňazi a pospolitý ľud, bolo vydané v ten istý deň, teda v nedeľu 8. marca 2020 i vo forme dekrétu.
Situácia so šírením COVID-19 sa však mení z hodiny na hodinu. V súčasnosti z rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, ktorému sa v utorok 10. marca 2020 slovenskí biskupi s bolesťou podriadili, nemožno sláviť sväté omše verejným spôsobom. Preto trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vyzýva, aby sa veriaci túto známu modlitbu k Trnavskej Panne Márii modlili jednotlivo alebo ako rodina vo svojich domácnostiach. Ak vlastnia obraz Trnavskej Panny Márie, nech sa spoločne modlia pred jej obrazom. Kňazov Trnavskej arcidiecézy zároveň povzbudzuje, aby sa modlitbu modlili po postkomúnii pri súkromných svätých omšiach, ktoré slávia.

Modlitba k Trnavskej Panne Márii

Ľútostivá Kráľovná neba i zeme, zhliadni na svoje kajúce dietky a prijmi vďaky za všetky dobrodenia, ktoré si nám vyprosila u svojho Božského Syna. Ďakujeme ti najmä za premnohé dobrodenia, ktoré si vyprosila nášmu národu a nášmu mestu v ťažkých časoch utrpenia, vojny a moru. Vrúcne ťa prosíme, ochraňuj náš národ a naše mesto teraz i v budúcnosti. Ráč nám vyprosiť pokojné časy, aby sme mohli ešte viacej chváliť tvoje milosrdenstvo
a so všetkými svätými i s celou Cirkvou zvelebovať Božie dobrodenia. Amen

Milostivá panenská Matka Mária,
s najhlbšou poníženosťou ťa ctíme a velebíme v tomto zázračnom obraze, na ktorom sa v smutných časoch vnútorných i vonkajších nepokojov a morovej rany v tejto krajine objavili slzy a krvavý pot. Ctíme a velebíme tvoje súcitné prečisté srdce. Padáme na kolená a z hlbokosti svojej duše voláme: Ukáž svoje horké slzy svojmu Božskému Synovi, vypros nám odpustenie našich hriechov. Vypros nám pomoc vo všetkých našich potrebách. Ochraňuj nás vo všetkých našich úzkostiach a protivenstvách. Zdvihni, ó nebeská Kráľovná, svoju mocnú pravicu. Odvráť od našej vlasti a jej občanov mor, hlad a vojnu. Zdvihni svoju materinskú ruku, žehnaj svoje verné deti, ktoré sa k tebe vinú s úctou a láskou. Pomáhaj nám rásť vo svätých čnostiach, teba vždy viac milovať, v milosti tvojho Božského Syna žiť i umrieť, aby sme sa tak raz mohli s ním a s tebou v nebi radovať. Amen.

Publikované v Nezaradené, Oznamy | Vložiť komentár

Vyhlásenie k zákazu konania verejných svätých omší

Aktualizované 13. marca 2020

V súvislosti s prísnym rozhodnutím predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho (10. marca 2020), stanoviskom KBS k zákazu slávenia verejných bohoslužieb (10. marca 2020) a aj na základe dnešného zdôvodnenia zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR (11. marca 2020), ktoré majú zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19, odporúčam do pozornosti veriacim Trnavskej arcidiecézy nasledujúce inštrukcie, ktoré boli aktualizované dňa 13. marca 2020.
Pozývam veriacich, nakoľko je možnosť ponechať otvorené kostoly na osobnú modlitbu, aby ich aj v období zákazu slávenia verejných svätých omší od 10. marca do 23. marca 2020 jednotlivo navštevovali a prosili Dobrotivého Pána Boha a našu Nebeskú Matku, Trnavskú Pannu Máriu o zdravie, pomoc a ochranu pre Slovensko.
Vnímam vrelú túžbu veriacich po účasti na svätých omšiach a túžim po dni, kedy sa budeme môcť vrátiť k verejnému spoločnému sláveniu svätých omší, rešpektujúc prijaté opatrenia a odporúčania Úradu verejného zdravotníctva. Pripomínam, že za súčasných mimoriadnych okolností, najmä pre fyzickú a morálnu nemožnosť, veriaci nie sú povinní zúčastniť sa na svä­tých omšiach a to aj v nedeľu.
Odporúčam kňazom, ak je to možné, aby nechali kostoly otvorené aspoň v niektorých hodinách dňa pre osobnú adoráciu. Vrelo odporúčam i vystavenie Sviatosti oltárnej. Tento čas môže kňaz využiť na modlitbu. Je nutné rešpektovať zdôvodnenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 11. marca 2020.
Vzhľadom na vyhlásenie Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12. marca 2020, kňazi, ktorí slávia súkromnú svätú omšu, majú ju sláviť za zatvorenými dverami. Úmysly svätých omší prijaté na konkrétny deň je potrebné odslúžiť v ten deň počas súk­romnej svätej omše kňaza a veriacim odporúčam, aby sa duchovne spojili v modlitbe na tieto úmysly. Časy súkromných svätých omší sa nevyhlasujú. Veriacich pozývam k sledovaniu priamych prenosov svätých omší cez vysielanie TV LUX:

PONDELOK – PIATOK – 7:00 h, 12:00 h, 19:00 h

SOBOTA – 7:00 h, 18:00 h

NEDEĽA 15. 3. 2020 – 10:30 h, 18:00 h

NEDEĽA 22. 3. 2020 – 10:00 h, 18:00 h

Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h. Svätú omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online na strán­ke www.tvlux.sk, na facebooku TV LUX a tiež na youtubovom kanáli TV LUX.
Rádio LUMEN ponúka každodenné vysielanie svätej omše ráno o 08:30 h a večer o 18:00 h. Niektoré farnosti zabezpečujú i priame prenosy bohoslužieb do domácností. Tieto treba vhod­ne využiť.
Ak je možné, vysluhovanie sviatostí a svätenín treba odložiť. Ak to nie je možné, v období zákazu slávenia verejných svätých omší od 10. marca do 23. marca 2020, sa majú udeľovať v súlade s nateraz platnými nariadeniami. Pohrebné obrady v tomto čase je nevyhnutné vysluhovať bez svätej omše a bez väčšieho počtu účastníkov.
Takisto aj pri udeľovaní sviatosti krstu je potrebné poprosiť príbuzných o zúženie okruhu prítomných na obrade.
Sviatosť zmierenia by bolo vhodné vysluhovať v presne určený a vymedzený čas, nie však hromadne (myslí sa tu hromadné spovedanie pred sviatkami). Pritom je potrebné uprednostniť exteriér a podľa možnosti spovedať s ochrannými prvkami. Je potrebné vyhnúť sa tomu, aby sa vytvárali dlhé rady veriacich, ktorí čakajú na svätú spoveď.
Sviatosť pomazania chorých nech kňazi vysluhujú v jednotlivých prípadoch s najvyššou mierou hygieny. V prípade duchovnej služby nakazenému v nemocnici alebo v domácnosti je nevyhnutné postupovať striktne podľa inštrukcií ošetrujúceho lekára a len s ochrannými prv­kami.
Na záver Vás všetkých povzbudzujem k pevnej viere, aby sme si spomenuli na našu históriu, kde nás naša Trnavská Panna Mária viac krát zachránila a uvedomme si, že kostol nie je mies­tom nákazy ale spásy.

V Trnave, 11. marca 2020
Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup

Publikované v Oznamy | Vložiť komentár

Naživo z Kaplnky Panny Márie Trnavskej

BAZILIKA SV. MIKULÁŠA V TRNAVE

(Facebook Arcibiskupského úradu v Trnave) www.abu.sk

Program vysielania

Vysielanie naživo, počas ktorého si môžete vykonať online návštevu Kaplnky Trnavskej Panny Márie a duchovne sa spojiť so slávením

Pondelok:    15:00 – 19:00    (15:00 Korunka a sv. omša, 18:00 Litánie a sv. omša)

Utorok:        15:00 – 19:00    (15:00 Korunka a sv. omša, 18:00 Litánie a sv. omša)

Streda:        15:00 – 19:00    (15:00 Korunka a sv. omša, 18:00 Litánie a sv. omša)   

Štvrtok:       15:00 – 19:00   (15:00 Korunka a sv. omša, 18:00 Litánie a sv. omša)

Piatok:        15:00 – 19:00    (15:00 Korunka a sv. omša, 17:30 Krížová cesta, 18:00 Litánie a sv. omša)

Sobota:         9:00 – 13:00   (10:00 Litánie a sv. omša)

Nedeľa:         8:00 – 12:00   a   15:00 – 19:00   (  9:00 Sv. omša, 15:00 Krížová cesta)

 

Publikované v Oznamy | Vložiť komentár

Oznamy na 2. pôstnu nedeľu 8. 3. – 15. 3. 2020

Publikované v Oznamy | Vložiť komentár

Oznamy na prvú pôstnu nedeľu 1. 3. – 8. 3. 2020

Liturgický kalendár

 • Streda 4. marca: sv. Kazimír
 • Nedeľa 8. marca: druhá pôstna nedeľa

 

 • Dnes je prvá pôstna nedeľa, kedy sa ako každý rok koná celoslovenská zbierka na charitu. Na stolíku pri vchode do Baziliky si môžete zobrať „pôstne krabičky“ zo Slovenskej katolíckej charity, kde nájdete návod, ako by ste mohli podporiť chudobné deti v Afrike. Pán Boh zaplať za všetky vaše dary.
 • Dnešnú nedeľu 1.3. pri sv. omši o 10.30 v Bazilike sa koná stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
 • V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca marca. Spovedáme ako obvykle. Využime túto príležitosť, aby sme pôstne obdobie začali s očisteným srdcom.
 • V pondelok 2.3. a v stredu 4. 3. o 19.30 na fare sv. Mikuláša pokračuje jarný cyklus prípravy snúbencov na manželstvo štvrtým stretnutím.
 • Pobožnosť krížovej cesty počas Pôstneho obdobia:
 • V Bazilike bude krížová cesta každý piatok o 17.45 hod.
 • Na Kalvárii bude krížová cesta každú pôstnu nedeľu o 15.00 hod. Prvá sa koná dnešnú nedeľu 1.3; povedú ju kňazi našej farnosti.
 • V pondelok 2. 3. o 18.30 bude v jezuitskom kostole sv. omša sprevádzaná piesňami chvál. Téma kázne: „Srdce pôstu podľa pápeža Františka“. Program pokračuje aj po sv. omši, kedy budú modlitby, možnosť na sviatosť zmierenia a samostatný detský program.
 • V sobotu 7. 3. sa v Bazilike koná pobožnosť Fatimskej soboty. Začíname adoráciou
  a modlitbami o 9.00, potom pokračuje tradičná mariánska sv. omša o 10.00. V rámci Roka sv. Jána Pavla II. bude pri nej kázať vdp. Ján Záhradník na tému: „Sv. Ján Pavol II. – dobrý Samaritán trpiacich”.
 • Budúcu nedeľu 8. 3. o 16.00 po krížovej ceste pozývame na faru sv. Mikuláša deti a ich rodičov na farské popoludnie zamerané na tému „Juraj a sedemhlavý drak“. Na deti budú čakať rôzne pôstne ponaučenia.

 

Publikované v Oznamy | Vložiť komentár

Oznamy na šiestu nedeľu v cezročnom období 16. 2. – 23. 2. 2020

Liturgický kalendár

 • Piatok 21. februára: Peter Damiani, biskup a učiteľ Cirkvi
 • Sobota 22. februára: Katedra sv. Petra
 • Nedeľa 23. februára: siedma nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • V pondelok 17.2. o 19.30 na fare sv. Mikuláša pokračuje jarný cyklus prípravy snúbencov na manželstvo ďalším stretnutím.
 • V piatok 21.2. nebude v Bazilike birmovná príprava, pretože sú prázdniny.
 • Budúcu nedeľu 23.2. sa koná zbierka na opravu našej Baziliky. Pán Boh zaplať za vaše dary.

 

Publikované v Nezaradené, Oznamy | Vložiť komentár

Oznamy na nedeľu Obetovania Pána 2. 2. – 9.2. 2020

Liturgický kalendár

 • Pondelok 3. februára: sv. Blažej, biskup a mučeník
 • Streda 5. februára: sv. Agáta, panna a mučenica
 • Štvrtok 6. februára: sv. Pavol Miki a spoločníci, mučeníci
 • Sobota 8. februára: Sv. Hieronym Emiliani / sv. Jozefína Bakhita, panna
 • Nedeľa 9. februára: piata nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • Dnes pri všetkých sv. omšiach v Bazilike sa budú požehnávať sviece (tzv. hromničné).
 • Dnešnú nedeľu 2.2. od 15.00 do 16.30 bude na fare ďalšie farské popoludnie pre deti, mládež a rodiny na tému „Viera a veda“. Viac informácií na výveske a letáčikoch.
 • V pondelok 3.2. pri sv. omšiach v Bazilike o 16.00 aj o 18.30 hod. budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie.
 • V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca, spovedáme ako obvykle.
 • V piatok 7.2. o 18.30 hod. pokračuje po polročných prázdninách birmovná príprava; pozývame všetkých birmovancov.
 • V sobotu 8.2. pri sv. omši o 10.00 v Bazilike pokračujeme v rámci Roka sv. Jána Pavla II. v našich úvahách o svätom pápežovi. Téma: Sv. Ján Pavol II. – ochranca rodín a priateľ mládeže. Sv. omšu bude slúžiť vdp. Richard Jankovič z farnosti Bošáca.
 • Budúcu nedeľu 9.2. pri sv. omši o 10.30 bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
 • O týždeň v pondelok 10.2. o 19.30 sa na fare sv. Mikuláša začína jarný cyklus prípravy snúbencov na manželstvo. Pozývame všetky páry, ktoré sa už v kancelárii prihlásili, aby prišli na toto veľmi dôležité prvé stretnutie. Prosíme, upozornite na túto informáciu Vašich príbuzných či priateľov, ktorí by sa chceli sviatostne zosobášiť.
Publikované v Oznamy | Vložiť komentár

Oznamy na 32. nedeľu v cezročnom období 10. 11. – 17. 11. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 11. novembra: sv. Martin z Tours, biskup
 • Utorok 12. novembra: sv. Jozafát, biskup a mučeník
 • Piatok 15. novembra: sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi
 • Nedeľa 17. novembra: 33. nedeľa v cezročnom období

Oznamy

 • Dnešnú nedeľu 10. 11. pri sv. omši o 10.30 bude v bazilike stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
 • V tomto týždni sa začína jubilejný 75. ročník Trnavskej novény na tému „Budúcnosť Cirkvi je v malých spoločenstvách“ (od 13. 11. do 21. 11.2019):
 • V utorok 12. 11. o 17.00 hod. v predvečer novény bude v bazilike sv. omša pre rodičov s deťmi; po nej bude lampiónový sprievod okolo baziliky. Z tohoto dôvodu v utorok nebude sv. omša ani o 16.00, ani o 18.30 hod.
 • Oficiálny začiatok Trnavskej novény je v stredu 13. 11. 2019; podrobný program nájdete vo výveskách. Zvlášť upozorňujeme na vzácnu návštevu J. Em. kardinála Raymonda Lea Burka v dňoch 15. 11. – 17. 11. 2019.
 • Počas novény bude každý všedný deň 5 sv. omší: 6.30 / 8.00 / 10.00 / 16.00 / 18.00
 • Organizačné zmeny počas novény:
 • – V Kostole sv. Heleny sa nebudú slúžiť sv. omše vo všedné dni od 13. 11. do 21. 11; iba v nedeľu 17. 11. tu bude sv. omša o 8.00 hod.
 • – Budú upravené úradné hodiny vo Farnosti sv. Mikuláša: v pondelok, stredu a piatok od 10.00 do 12.00 hod.
 • Kto by chcel obetovať finančný príspevok na kvetinovú výzdobu počas novény, môže odovzdať peniaze v sakristii našim kňazom alebo kostolníkom alebo ich vhodiť do pokladničky na kvety. Pán Boh zaplať!
 • Zbierka na opravu baziliky bude o 10 dní – teda v utorok 19. 11. na slávnosť výročia posviacky Baziliky sv. Mikuláša. Vopred ďakujeme za Vašu štedrosť.
 • Vo štvrtok 14. 11. po sv. omši so začiatkom o 16.00 bude modlitbový pochod za život od baziliky k Poliklinike na Družbe.
Publikované v Oznamy | Vložiť komentár