Oznamy na Nedeľu Krstu Krista Pána 7. 1. – 14. 1. 2018

Oznamy na Nedeľu Krstu Krista Pána 7. 1. – 14. 1. 2018

Liturgický kalendár

 • Sobota 13. január: Hilár, biskup a učiteľ Cirkvi
 • Nedeľa 14. január: 2. nedeľa v cezročnom období

 Oznamy

 • Dnes 7. 1. je Nedeľa krstu Krista Pána, ktorou sa končí Vianočné obdobie a začína sa Cezročné obdobie. Pri sv. omši o 10.30 hod. v Bazilike bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. Na túto sv. omšu nám prídu zaspievať aj koledníci Dobrej noviny. Po sv. omši bude zbierka na misijné ciele Dobrej noviny.
 • V piatok 12. 1. pri sv. omši o 18.30 pokračuje v Bazilike po prázdninách birmovná príprava.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí minulú nedeľu prispeli do zbierky na opravu Baziliky. Vyzbieralo sa spolu 825.-€. Pán Boh zaplať.

Oznamy na Nedeľu Svätej rodiny 31. 12. 2017 – 7. 1. 2018

Oznamy na Nedeľu Svätej rodiny 31. 12. 2017 – 7. 1. 2018

Liturgický kalendár

 • Pondelok 1. január:         slávnosť Panny Márie Bohorodičky
 • Utorok 2. január:             Bazil Veľký a Gregor Naziánsky, biskupi, uč. Cirkvi
 • Streda 3. január:              Najsvätejšie meno Ježiš                    
 • Sobota 6. január:             slávnosť Zjavenia Pána
 • Nedeľa 7. január:             Nedeľa krstu Krista Pána

 Oznamy

 • Dnešná nedeľa 31. 12. je slávnosť Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa a zároveň posledný deň občianskeho roka 2017:
 • pri sv. omši o 10.30 budeme mať v Bazilike obnovenie manželských sľubov
 • večerná sv. omša o 18.30 v Bazilike nebude, nahradí ju sv. omša o 16.00 spojená so silvestrovskou pobožnosťou
 • od 23.30 hod. budú v Bazilike modlitby a požehnanie na začiatku roka 2018
 • v tento deň sa koná pravidelná mesačná zbierka na opravu Baziliky; Pán Boh nech odmení vašu štedrosť.
 • V pondelok januára je slávnosť Panny Márie Bohorodičky, prikázaný sviatok. Sv. omše budú ako v nedeľu.
 • V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca januára. Spovedáme ako obvykle.
 • V sobotu 1. 2018 je prikázaný sviatok Zjavenie Pánna. Sv. omše budú ako v nedeľu; pri nich sa bude požehnávať svätená voda (tzv. trojkráľová), ktorú si budete môcť odnášať do svojich domovov.
 • Budúca nedeľa je Nedeľa krstu Krista Pána, ktorou sa ukončí vianočné obdobie.V túto nedeľu 7. 1. pri sv. omši o 10.30 bude aj stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.

 

Click here to add your own text