Oznamy na tretiu nedeľu v Cezročnom období 21. 1. – 28. 1. 2018

Oznamy na tretiu nedeľu v Cezročnom období 21. 1. – 28. 1. 2018

Liturgický kalendár
Pondelok 22. január: sv. Vincent, diakon a mučeník
Streda 24. január: sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi
Štvrtok 25. január: obrátenie sv. Pavla
Piatok 26. január: sv. Timotej a Títus, biskupi
Sobota 27. január: sv. Angela Merici, panna
Nedeľa 28. január: 4. nedeľa v Cezročnom období

Oznamy
• Od dnešnej nedele 21. januára 2018 bude nedeľná sv. omša v penzióne na Družbe o 9.00 hod.
• Vo štvrtok na sviatok Obrátenia sv. Pavla sa končí Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme na tento úmysel vo svojich modlitbách.
• Dnešnú nedeľu 21. 1. sa koná vo všetkých farnostiach Trnavskej arcidiecézy zbierka na potreby katolíckych škôl. Za všetky milodary Vám vyprosujeme úprimné Pán Boh zaplať.
• Každý piatok po večernej sv. omši, ktorá je o 18.00 h vo františkánskom Kostole sv. Jakuba v Trnave, Vás pozývame na “Sviečkový pochod Trnavou s modlitbou bolestného ruženca”. Tento pochod je súčasťou iniciatívy „Zastavme zlo z Istanbulu slovenským dohovorom za rodinu“. Takto chceme prispieť k zastaveniu šírenia gender ideológie na Slovensku.
• Hnutie kresťanských rodín Trnavskej arcidiecézy organizuje v rámci prípravy na manželstvo „Ohne stretnutia snúbencov“. Podujatie sa koná v exercičnom dome
v Melčiciach od 2. do 4. februára 2018. Rovnako v Melčiciach budú aj „Manželské rekolekcie“určené na prehĺbenie vzťahov pre manželské páry. Termín: 16. 3. – 18. 3. Viac informácii na www.hkrsr.sk .
• Na budúcu nedeľu 28. januára sa bude konať zbierka na obnovu Baziliky sv. Mikuláša. Ďakujeme za vaše dary.

Oznamy na druhú nedeľu v Cezročnom období 14. 1. – 21. 1. 2018

Oznamy na druhú nedeľu v Cezročnom období 14. 1. – 21. 1. 2018

Liturgický kalendár

 • Streda 17. január:  Anton, opát
 • Sobota 20. január: Šebastián, mučeník
 • Nedeľa 21. január: 3. nedeľa v cezročnom období

 Oznamy

 • Bratia a sestry, od januára ukončil zo zdravotných dôvodov výpomocnú službu v našej farnosti salezián don Juraj Kysel. Nech mu jeho služby Pán odmení. Preto však musíme upraviť bohoslužobný poriadok v penzióne na sídlisku Družba: od budúceho týždňa 21. januára 2018 tam bude sv. omša v nedeľu vždy o 9.00 hod. Ďakujeme za porozumenie. Keďže v našej farnosti máme len jedného kaplána, je veľmi náročné zachovať všetky služby tak, ako to bolo v časoch, keď vo farnosti sv. Mikuláša boli dvaja či traja kapláni a viacerí výpomocní duchovní. Prosíme o vaše modlitby, aby sme Vám dokázali aj v tejto náročnej situácii slúžiť podľa vašich potrieb.
 • V tomto týždni sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý potrvá od 18.1. do 25.1. 2018. Kresťania v Trnave sa spoja v modlitbách na tento úmysel v sobotu 20. 1., kedy bude v kostole františkánov o 19.00 hod. ekumenické modlitebné stretnutie. Kazateľom bude bývalý evanjelický farár v Trnave pán Rastislav Hargaš. Spievať a hrať bude skupina Spektrum z farnosti Tulipán. Pozývame veriacich zo všetkých trnavských farností.
 • Budúcu nedeľu 21. 1. sa bude konať vo všetkých farnostiach Trnavskej arcidiecézy zbierka na potreby katolíckych škôl. V minulom roku sa vyzbieralo  051,75 €, ktoré sa využili na pomoc 4 katolíckym školám našej arcidiecézy. Za všetky milodary Vám vyprosujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 • Každý piatok po večernej sv. omši, ktorá je o 18.00 h vo františkánskom Kostole sv. Jakuba v Trnave, Vás pozývame na “Sviečkový pochod Trnavou s modlitbou bolestného ruženca”. Tento pochod je súčasťou iniciatívy „Zastavme zlo z Istanbulu slovenským dohovorom za rodinu“. Takto chceme prispieť k zastaveniu šírenia gender ideológie na Slovensku.
 • Hnutie kresťanských rodín Trnavskej arcidiecézy organizuje v rámci prípravy na manželstvo „Ohne stretnutia snúbencov“. Podujatie sa koná v exercičnom dome
  v Melčiciach od 2. do 4. februára 2018. Rovnako v Melčiciach budú aj „Manželské rekolekcie“určené na prehĺbenie vzťahov pre manželské páry. Termín: 16. 3. – 18. 3. Viac informácii na hkrsr.sk .

Oznamy na Nedeľu Krstu Krista Pána 7. 1. – 14. 1. 2018

Oznamy na Nedeľu Krstu Krista Pána 7. 1. – 14. 1. 2018

Liturgický kalendár

 • Sobota 13. január: Hilár, biskup a učiteľ Cirkvi
 • Nedeľa 14. január: 2. nedeľa v cezročnom období

 Oznamy

 • Dnes 7. 1. je Nedeľa krstu Krista Pána, ktorou sa končí Vianočné obdobie a začína sa Cezročné obdobie. Pri sv. omši o 10.30 hod. v Bazilike bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. Na túto sv. omšu nám prídu zaspievať aj koledníci Dobrej noviny. Po sv. omši bude zbierka na misijné ciele Dobrej noviny.
 • V piatok 12. 1. pri sv. omši o 18.30 pokračuje v Bazilike po prázdninách birmovná príprava.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí minulú nedeľu prispeli do zbierky na opravu Baziliky. Vyzbieralo sa spolu 825.-€. Pán Boh zaplať.

Oznamy na Nedeľu Svätej rodiny 31. 12. 2017 – 7. 1. 2018

Oznamy na Nedeľu Svätej rodiny 31. 12. 2017 – 7. 1. 2018

Liturgický kalendár

 • Pondelok 1. január:         slávnosť Panny Márie Bohorodičky
 • Utorok 2. január:             Bazil Veľký a Gregor Naziánsky, biskupi, uč. Cirkvi
 • Streda 3. január:              Najsvätejšie meno Ježiš                    
 • Sobota 6. január:             slávnosť Zjavenia Pána
 • Nedeľa 7. január:             Nedeľa krstu Krista Pána

 Oznamy

 • Dnešná nedeľa 31. 12. je slávnosť Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa a zároveň posledný deň občianskeho roka 2017:
 • pri sv. omši o 10.30 budeme mať v Bazilike obnovenie manželských sľubov
 • večerná sv. omša o 18.30 v Bazilike nebude, nahradí ju sv. omša o 16.00 spojená so silvestrovskou pobožnosťou
 • od 23.30 hod. budú v Bazilike modlitby a požehnanie na začiatku roka 2018
 • v tento deň sa koná pravidelná mesačná zbierka na opravu Baziliky; Pán Boh nech odmení vašu štedrosť.
 • V pondelok januára je slávnosť Panny Márie Bohorodičky, prikázaný sviatok. Sv. omše budú ako v nedeľu.
 • V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca januára. Spovedáme ako obvykle.
 • V sobotu 1. 2018 je prikázaný sviatok Zjavenie Pánna. Sv. omše budú ako v nedeľu; pri nich sa bude požehnávať svätená voda (tzv. trojkráľová), ktorú si budete môcť odnášať do svojich domovov.
 • Budúca nedeľa je Nedeľa krstu Krista Pána, ktorou sa ukončí vianočné obdobie.V túto nedeľu 7. 1. pri sv. omši o 10.30 bude aj stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.

 

Click here to add your own text