Oznamy na veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania 4. 4. – 11.4. 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 11. apríl:​​2. veľkonočná nedeľa – nedeľa Božieho milosrdenstva

Oznamy

Nedeľou Pánovho zmŕtvychvstania sa začína 50-dňové veľkonočné obdobie, ktoré sa zavŕši Nedeľou Zoslania Ducha Svätého 23. mája. Počas tohto obdobia sa nemodlíme Anjel Pána, ale Raduj sa, nebies kráľovná.
Celý budúci týždeň prežívame veľkonočnú oktávu, kedy sa každý deň slávi sv. omša ako na Nedeľu zmŕtvychvstania. Na veľkonočný pondelok streamujeme dve sv. omše – o 9.00 aj o 10.30 hod. Od utorka do piatku vysielame sv. omše o 18.30 a v sobotu o 10.00 hod. na www.faratrnava.sk.
O týždeň 11.4. je Nedeľa Božieho milosrdenstva. V tento deň možno získať úplné odpustky za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca). Odpustkovým skutkom je pri verejnom uctení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo kaplnke sa pomodliť Otčenáš, Verím v Boha a krátku modlitbu vzývajúcu Božie milosrdenstvo (napr. „Milosrdný Ježišu, dôverujem ti“).
Milí bratia a sestry, prajeme vám požehnané veľkonočné obdobie, aby nám všetkým Zmŕtvychvstalý Pán pomáhal rásť vo viere a láske.
Na veľkonočný pondelok sa v Kostole sv. Heleny slúži sv. omša za zatvorenými dvermi o 8.00 hod, ostatné dni o 7.30 hod.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.