Oznamy na tretiu veľkonočnú nedeľu 15. 4. – 22. 4. 2018

Liturgický kalendár

  • Sobota 21. apríl: Anzelm, biskup a učiteľ Cirkvi
  • Nedeľa 22. apríl: štvrtá veľkonočná nedeľa (Nedeľa Dobrého pastiera)

 

Oznamy

  • V nasledujúcom týždni od 16.4. do 22.4. 2018 bude Týždeň modlitieb za duchovné povolania, k čomu nás vyzýva Svätý Otec František. Na tento úmysel budeme prosiť pri spoločnej modlitbe ruženca aj pri svätých omšiach; pamätajme na to aj v našich súkromných modlitbách.
  • Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2018/2019 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2018. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty:  frcth.uniba.sk .
  • Budúcu nedeľu 22. 4. sa koná v Komárne slávnosť, pri ktorej arcibiskup Mons. Ján Orosch vyhlási Kostol sv. Ondreja za „baziliku minor“. O 9.00 hod. bude celebrovať sv. omšu v slovenskom jazyku a o 16.00 hod. v maďarskom jazyku.
  • Na budúcu nedeľu 22. 4. sa koná celoslovenská zbierka na seminár. Pán Boh zaplať za vaše dary.