Oznamy na tretiu nedeľu v cezročnom období 27.1. – 3.2. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 28. január:      sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi
 • Štvrtok 31. január:      sv. Ján Bosco, kňaz
 • Sobota 2. február:      Obetovanie Pána
 • Nedeľa 3. február:      štvrtá nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • Dnes sa koná zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy. Minuloročná zbierka vyniesla 35.896.- €, ktoré sa použili na opravy a rekonštrukcie priestorov piatich cirkevných škôl v arcidiecéze. Podrobnosti si môžete prečítať vo výveske. Prosíme
  o  ďalšiu podporu cirkevných škôl pre naše deti. Pán Boh nech odmení vašu štedrosť!
 • V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca februára. Spovedáme ako obvykle.
 • V sobotu 2.2. na sviatok Obetovania Pána je aj Deň zasväteného života, kedy sa zvlášť modlíme za kňazov a zasvätné osoby. Počas svätých omší o 10.00 a o 18.30 sa v Bazilike budú požehnávať sviece – prosíme veriacich, aby si ich priniesli so sebou do kostola.
 • V túto sobotu bude v Bazilike aj obvyklá pobožnosť Fatimskej soboty od 9.00 hod.; potom pokračujeme tradičnou sv. omšou o 10.00 hod. V 1. polroku 2019 sa v homíliách počas fatimských sobôt zameriavame na starozákonné manželské páry a ich odkaz pre súčasné rodiny, a preto 2.februára budeme uvažovať o rodine patriarchu Jakuba.
 • V nedeľu 3.2. sa síce v tomto roku neslávi spomienka sv. Blažeja, keďže pripadla na nedeľu, ale pri sv. omšiach budeme v Bazilike udeľovať svätoblažejské požehnanie.
 • Oznamujeme snúbencom, ktorí sú už prihlásení na farskom úrade Trnava – mesto, že jarný cyklus prípravy na prijatie sviatosti manželstva sa začína v pondelok 11. 2. 2019 o 19.30 na fare.
 • Bratia a sestry, rok 2019 je pre Trnavu významným, pretože si pripomenieme 75 rokov od vzniku novodobej tradície Trnavskej novény. Preto chceme v tomto roku opravovať Kaplnku milostivého obrazu Panny Márie Trnavskej a na to budú zamerané aj mesačné zbierky v Bazilike. Prvá sa bude konať budúcu nedeľu 3.2. Ďakujeme za vašu štedrosť.
 • Budúci piatok nebude v Bazilike birmovná príprava, pretože sú polročné prázdniny. Preto ani stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov nebude budúcu nedeľu, ale až v nedeľu 10.2. 2019 pri sv. omši o 10.30 v Bazilike. Srdečne pozývame všetkých!

 

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.