Oznamy na tretiu adventnú nedeľu (Gaudete! – Radujte sa!) 13. 12. – 20. 12. 2020

Liturgický kalendár

Pondelok 14. december:​​sv. Ján od Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi
Nedeľa 20. december:​​4. adventná nedeľa

Oznamy

Bratia a sestry, vzhľadom na súčasnú situáciu oznamujeme, že  hromadná spoveď pred Vianocami nemôže byť. Preto využime príležitosť na spovedanie v priebehu celého adventu. Spovedá sa počas každej sv. omše. Zachovajme pritom odstupy, rúška a dezinfekciu.
V sakristii baziliky je možné do 15. 12. zapisovať mená a adresy vašich blízkych, ktorí chcú pred Vianocami prijať doma sviatosti. Budeme ich navštevovať vo štvrtok 17.12. v čase  od 9.00 do 12.00 hod.
V dňoch od piatka 18. 12. do nedele 20. 12. pri večerných sv. omšiach v bazilike o 18.30 sa bude v našej farnosti konať predvianočná duchovná obnova na tému „Zaujímavé znamenia, ktoré sprevádzali narodenie Ježiša Krista“. Pozývame starších aj mladších farníkov, aby sa aj takto pripravovali na duchovné prežívanie Vianoc.
Ďakujeme Bohu známemu bratovi, ktorý venoval na baziliku dar vo výške 450.-€, ako aj všetkým Vám, ktorí prispievate do zvončeka aj napriek súčasnému ekonomicky ťažkému obdobiu. Nech Pán mnohonásobne odmení Vašu štedrosť!
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.