Oznamy na štvrtú adventnú nedeľu 20. 12. – 27. 12. 2020

Liturgický kalendár

Štvrtok 24. december:​​Štedrý deň
Piatok 25. december:slávnosť Narodenia Pána
Sobota 26. december:sv. Štefan, prvý mučeník
Nedeľa 27. december:​​Nedeľa Svätej rodiny

Oznamy

Príležitosť na prijatie sviatosti pokánia máme ešte v posledných dňoch adventu, kedy sa v bazilike spovedá počas každej sv. omšea to v pondelok, utorok a stredu (21.12. – 23.12.). Zachovajme pritom odstupy, rúška a dezinfekciu. Počas Vianoc nespovedáme, iba v prípade zaopatrovania.
Pri sv. omšiach na 4. adventnú nedeľu nám naši mladí budú rozdávať najnovšie vianočné číslo časopisu Mikulášske zvony. Ak sa rozhodnete podporiť ich dobrovoľným príspevkom, nech Pán Boh odmení vašu štedrosť.
Bratia a sestry, podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sa znižuje kapacita naplnenosti našich kostolov len na štvrtinu miest na sedenie; stáť pri bohoslužbách nie je povolené. Z tohto dôvodu pridávame do baziliky na Štedrý deň ešte jednu polnočnú sv. omšu, aby ste sa čím viacerí mohli vystriedať na vianočnom slávení buď o 16.00 hod.,
o 22.00 hod. alebo o 24.00 hod.
BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK POČAS VIANOC V NAŠEJ FARNOSTI

Štedrý deň 24.12.

Bazilika:  6.00 (rorátna)

16.00 (vianočná vigília)

22.00 (polnočná)

24.00 (polnočná)

Kostol sv. Heleny:  8.00    /  24.00 (polnočná)

Pri rorátnej sv. omši o 6.00 bude požehnanie betlehemov.

Božie narodenie 25.12. / sv. Štefan 26.12. / Nedeľa Svätej rodiny 27.12.:

Bazilika: ​ ​ 7.30 /  9.00   /  10.30   /   18.30

Kostol sv. Heleny:  8.00

Na sv. omšu v Nedeľu Svätej rodiny o 10.30 pozývame do baziliky manželské páry, aby si mohliobnov manželské sľuby.  

Na slávnosť Božieho narodenia sa koná tradičná vianočná zbierka. Pán Boh zaplať za vaše dary!

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.