Oznamy na slávnosť Zjavenia Pána 6. 1. 2019 – 13. 1. 2019

Liturgický kalendár

  • Pondelok 7. január:      sv. Rajmund z Peňafortu, kňaz
  • Nedeľa 13. január:      tretia nedeľa po narodení Pána – Krst Krista Pána

 

Oznamy

  • Dnes je slávnosť Zjavenia Pána. Počas každej sv. omše sa bude svätiť trojkráľová voda, ktorú si potom môžete odnášať do svojich domovov. Pri sv. omši o 10.30 bude v Bazilike stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
  • Vo štvrtok 10. 1. o 9.30 hod. bude rekolekčná sv. omša u bratov pavlínov na Tulipáne. Pozývame všetkých.
  • Vo štvrtok 10. 1. po skončení sv. omše o 16.00 hod. pán dekan pozýva na stretnutie všetkých katechétov, ktorí učia v našej farnosti sv. Mikuláša.
  • Od piatku 11.1. pokračuje v Bazilike po prázdninách birmovná príprava, a to pri sv. omši o 18.30, ale aj v skupinkách s animátormi (tak, ako to bolo pred prázdninami).
  • Budúcu nedeľu 13. januára bude slávnosť krstu Krista Pána, ktorou sa ukončí vianočné obdobie.
  • O dva týždne v sobotu 19. 1. o 19.00 hod. bude tzv. „Fašiangové posedenie“ – kresťanský ples trnavských spoločenstiev. Podrobnosti sú na výveske.
  • Oznamujeme snúbencom, ktorí sú už prihlásení na farskom úrade Trnava – mesto, že jarný cyklus prípravy na prijatie sviatosti manželstva sa začína o mesiac, a to v pondelok 11. 2. 2019 o 19.30 na fare.
  • Aj Hnutie kresťanských rodín Trnavskej arcidiecézy pripravuje v Melčiach prípravu snúbencov na manželstvo s názvom „Ohne – stretnutie snúbencov“ v termín 8.2. – 10. 2. 2019, ako aj „Originálne manželské rekolekcie“ v termíne 29.3. – 31.3. 2019. Viac info vo výveske.

 

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.