Oznamy na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska 15. 9. – 22. 9. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 16. septembra:     sv. Kornélius, pápež
 • Utorok 17. septembra: sv. Róbert Bellarmín, biskup a učiteľ Cirkvi
 • Piatok 20. septembra: sv. Ondrej Kim Taegon, kňaz; Pavol Chong Hasang a spoločníci,
  mučeníci     
 • Sobota 21. septembra:     sv. Matúš, apoštol a evanjelista
 • Nedeľa 22. septembra:        25. nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • Dnes vrcholí národná púť v Šaštíne na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Spojme sa v spoločných modlitbách, aby nám Božia Matka pomáhala zachovať kresťanskú vieru v našom národe.
 • Bratia a sestry, blíži sa Národný pochod za život, ktorý sa koná už budúcu nedeľu 22. septembra 2019 v Bratislave s bohatým sprievodným programom:
 • – V sobotu 21. 9. o 18.00 hod. sa v katedrále sv. Martina koná otváracia sv. omša. Po nej o 20.00 bude hlavný duchovno-kultúrny program v Incheba Expo Aréne. Vstup voľný, parkovanie v areáli výstaviska.
 • – V nedeľu dopoludnia o 10.00 hod. bude spoločná sv. omša v Inchebe za účasti všetkých biskupov. Hlavným miestom zhromaždenia bude Námestie Slobody so začiatkom o 13.30 hod. Ďalšie informácie nájdete na plagáte alebo na letáčikoch, ktoré sú vyložené v našich kostoloch; alebo na stránke: pochodzazivot.sk.
 • Bratia a sestry, informujeme vás o prípravách na prijímanie sviatostí vo Farnosti sv. Mikuláša:
 • Cyklus prípravy snúbencov na manželstvo vo farnosti sv. Mikuláša sa začína v pondelok 16.9. o 19.30 na fare.
 • Krstné pohovory pre rodičov a krstných rodičov detí, ktoré chcete dať pokrstiť v našej farnosti, sa konajú každú stredu vždy o 19.30 na fare pri Bazilike sv. Mikuláša.
 • Príprava tretiakov základných škôl na prvé sv.prijímanie prebieha v troch líniách: na prvom mieste v rodine pod vedením rodičov; ďalej na hodinách náboženstva v školách a napokon v Bazilike sv. Mikuláša, kde sa vždy prvú nedeľu mesiaca stretávajú prvoprijímajúce deti a ich rodičia pri sv. omši o 10.30 hod. Prvé takéto stretnutie v Bazilike bude v nedeľu 6. 10. 2019 o 10.30 hod.
 • Príprava dospievajúcich a dospelých na prijatie sviatosti birmovania (príp. aj sviatosti krstu a prvého sv. prijímania) sa začne v piatok 4. 10. pri sv. omši o 18.30. Účasť všetkých záujemcov je nutná, lebo ide o dôležité úvodné stretnutie.

Milí bratia a sestry upozorňujeme Vás, že prihlasovanie detí na prvé sv. prijímanie, ako aj prihlasovanie dospelých a dospievajúcich na sviatosť birmovania vo Farnosti sv. Mikuláša bude trvať do 31. októbra 2019. Po tomto termíne už nebude možné dodatočne sa prihlásiť.

 • Budúcu nedeľu 22. 9. sa koná zbierka na opravu Baziliky. Zároveň chceme vysloviť poďakovanie Bohu známym darcom, ktorí v uplynulých dňoch darovali peniaze na tento účel (po 100.- a 300.- €). Pán Boh nech odmení Vašu štedrosť.

 

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.