Oznamy na prvú pôstnu nedeľu 1. 3. – 8. 3. 2020

Liturgický kalendár

 • Streda 4. marca: sv. Kazimír
 • Nedeľa 8. marca: druhá pôstna nedeľa

 

 • Dnes je prvá pôstna nedeľa, kedy sa ako každý rok koná celoslovenská zbierka na charitu. Na stolíku pri vchode do Baziliky si môžete zobrať „pôstne krabičky“ zo Slovenskej katolíckej charity, kde nájdete návod, ako by ste mohli podporiť chudobné deti v Afrike. Pán Boh zaplať za všetky vaše dary.
 • Dnešnú nedeľu 1.3. pri sv. omši o 10.30 v Bazilike sa koná stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
 • V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca marca. Spovedáme ako obvykle. Využime túto príležitosť, aby sme pôstne obdobie začali s očisteným srdcom.
 • V pondelok 2.3. a v stredu 4. 3. o 19.30 na fare sv. Mikuláša pokračuje jarný cyklus prípravy snúbencov na manželstvo štvrtým stretnutím.
 • Pobožnosť krížovej cesty počas Pôstneho obdobia:
 • V Bazilike bude krížová cesta každý piatok o 17.45 hod.
 • Na Kalvárii bude krížová cesta každú pôstnu nedeľu o 15.00 hod. Prvá sa koná dnešnú nedeľu 1.3; povedú ju kňazi našej farnosti.
 • V pondelok 2. 3. o 18.30 bude v jezuitskom kostole sv. omša sprevádzaná piesňami chvál. Téma kázne: „Srdce pôstu podľa pápeža Františka“. Program pokračuje aj po sv. omši, kedy budú modlitby, možnosť na sviatosť zmierenia a samostatný detský program.
 • V sobotu 7. 3. sa v Bazilike koná pobožnosť Fatimskej soboty. Začíname adoráciou
  a modlitbami o 9.00, potom pokračuje tradičná mariánska sv. omša o 10.00. V rámci Roka sv. Jána Pavla II. bude pri nej kázať vdp. Ján Záhradník na tému: „Sv. Ján Pavol II. – dobrý Samaritán trpiacich”.
 • Budúcu nedeľu 8. 3. o 16.00 po krížovej ceste pozývame na faru sv. Mikuláša deti a ich rodičov na farské popoludnie zamerané na tému „Juraj a sedemhlavý drak“. Na deti budú čakať rôzne pôstne ponaučenia.

 

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.