Oznamy na piatu pôstnu nedeľu 29.3. – 5.4. 2020

Liturgický kalendár

  • Nedeľa 5. apríla: Kvetná nedeľa

 

Oznamy

  • Z dôvodu šírenia koronavírusu sa  v tomto období až do odvolania neslúžia verejné sväté omše ani iné liturgické slávenia na celom Slovensku. Kostoly sú otvorené podľa zváženia svojich správcov na osobnú modlitbu veriacich – pri dodržiavaní predpísaných hygienických opatrení (rúška, bezpečná vzdialenosť medzi osobami, počas príznakov choroby kostoly nenavštevovať ).
  • Hodiny otvárania Baziliky sv. Mikuláša na súkromnú modlitbu sú uvedené na bráne Baziliky aj na www.faratrnava.sk.
  • Sv. omše a krížové cesty v Bazilike sv. Mikuláša, ako aj v kaplnke Arcibiskupského úradu v Trnave sa konajú bez účasti veriacich a možno ich sledovať naživo cez Facebook Arcibiskupského úradu: www.abu.sk. Rozpis slávení je na našej webovej stránke www.faratrnava.sk aj vo výveskách.
  • Prvý piatok 3.4. 2020 – spovedanie pred Veľkou nocou: Na základe rozhodnutia KBS nemožno v tomto období konať hromadné sv. spovede. Veriacim sa odporúča odložiť sviatosť pokánia na neskôr; denne je potrebné vzbudzovať si dokonalú ľútosť, a tak si udržiavať čisté srdce. V prípade nevyhnutnej potreby môžu veriaci individuálne požiadať kňazov o vyslúženie sviatosti pokánia pri rešpektovaní prísnych hygienických opatrení.
  • Kvetná nedeľa 5.4.2020: Sv. omšu v našej bazilike bez účasti veriacich bude možné sledovať cez Facebook Arcibiskupského úradu v Trnave o 9.00 hod.
  • Pozývame prvoprijímajúcie deti a ich rodičov, aby sv. omšu na Kvetnú nedeľu o 9.00 sledovali cez Facebook. Po jej skončení sa rodičom a deťom prihovorí otec dekan Stanislav Vojtko s inštrukciami, ako v rodinách pokračovať v príprave na prvú sv. spoveď a prvé sv. prijímanie. Napriek tomu, že slávnosť prvého sv. prijímania určite nebude v pôvodne plánovaných májových termínoch, v príprave detí stále pokračujeme aj online spôsobom. Prosíme rodičov, aby využili tento mimoriadny čas na dobrú prípravu detí na prijatie sviatostí. Nový termín včas oznámime.
  • Podobne pozývame birmovancov, aby pokračovali v birmovnej príprave a sledovali cez Faceook všetky piatkové sv. omše. Termín birmovky nebude podľa pôvodného termínu v nedeľu 31. mája 2020, ale až niekedy na jeseň. Po skončení pandémie Vám to včas oznámime.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.