Oznamy na piatu pôstnu nedeľu 18. 3. – 25. 3. 2018

Liturgický kalendár

 • Pondelok 19. marec: Jozef, ženích Panny Márie
 • Nedeľa 25. marec:             Kvetná nedeľa

 

Oznamy

 • V sakristii Baziliky môžete do stredy 21. 3. zapisovať mená a adresy vašich nevládnych príbuzných, ktorí chcú doma prijať sviatosti pred Veľkou nocou. Navštevovať ich budeme vo štvrtok 22. 3. od 9.00 do 12.00 hod.
 • Vysluhovanie pomazania chorých:

V Bazilike vo štvrtok 22.3. pri sv. omši o 16.00 hod. Prosíme, umožnite svojim blízkym, ktorí už bežne sami nechodia do kostola, aby sa mohli na tejto sv. omši zúčastniť.

– V Kostole sv. Heleny v piatok 23.3. pri sv. omši o 6.15 hod.

Pripomíname, že každý, kto chce prijať sviatosť pomazania chorých, musí sa predtým vyspovedať (vo štvrtok spovedáme v Bazilike od 15.30.)

 • Dni pokánia v našej farnosti budú od štvrtka 22.3. do nedele 25.3. Spovedáme od 15.30 do 19.00 hod.; v sobotu aj doobeda od 10.00 do 12.00 hod. Využime tieto dni; budú spovedať viacerí kňazi aj z iných farností.
 • Duchovná obnova pred Veľkou nocou bude v Bazilike od štvrtka 22.3. do nedele 25.3.;
  a to na tému
  Stáli pod krížom. Pri každej večernej sv. omši o 18.30 bude mať homíliu iný kazateľ. Podrobný rozpis je na výveske.
 • Budúca nedeľa 3. je Kvetná nedeľa, ktorou sa začína Veľký týždeň. Poobede o 15.00 hod. bude na trnavskej Kalvárii krížová cesta za záchranu počatého života. V tomto týždni sa začína aj 3. ročník podujatia „9 mesiacov za život.“ Viac informácii na výveske alebo na www.9mesiacovzazivot.sk .
 • Túto nedeľu 18.3. sa koná celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Pán Boh nech odmení vašu štedrosť.
 • Zároveň vás prosíme, bratia a sestry, aj o príspevky na veľkonočnú kvetinovú výzdobu do Baziliky a do Kostola sv. Heleny, ktoré môžete odovzdať do pokladničky alebo osobne našim kňazom. Pán Boh zaplať za vaše dary.