Oznamy na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého 20. 5. – 27. 5. 2018

Liturgický kalendár

  • Pondelok 21. máj: Preblahoslavená Panna Mária, matka Cirkvi
  • Utorok 22. máj: Rita z Cascie, rehoľníčka
  • Štvrtok 24. máj: slávnosť nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
  • Piatok 25. máj: Béda Ctihodný, kňaz a učiteľ Cirkvi / sv. Gregor VII., pápež
  • Sobota 26. máj: Filip Neri, kňaz
  • Nedeľa 27. máj: Nedeľa Najsvätejšej Trojice

 

Oznamy

  • Dnes je nedeľa Zoslania Ducha Svätého, ktorou sa končí veľkonočné obdobie. Dnes možno získať úplné odpustky (za obvyklých podmienok), a to pri verejnom speve alebo recitovaní hymnu „Veni Creator“ („Príď, Duchu tvorivý“).
  • Dnes 20. 5. 2018 máme v našej farnosti vysluhovanie sviatosti birmovania pri sv. omši o 10.00 hod. v Bazilike. Otec arcibiskup Mons. Ján Orosch vyslúži sviatosť birmovania vyše sto mladým ľuďom. Modlime sa za nich aj za ich rodiny.

Z tohto dôvodu sa dnes ruší v Bazilike sv. omša o 9.00 hod. aj o 10.30 hod.

  • Od pondelka 21. 5. nasleduje „cezročné obdobie“, počas ktorého sa na poludnie opäť budeme modliť Anjel Pána.
  • Centrum pomoci pre rodinu vás pozýva na Deň rodiny dnes v nedeľu mája. O 11.00 bude u jezuitov sv. omša; o 15.00 bude v Mariánskej sále a na nádvorí kultúrny program.