Oznamy na Nedeľu Krstu Krista Pána 7. 1. – 14. 1. 2018

Oznamy na Nedeľu Krstu Krista Pána 7. 1. – 14. 1. 2018

Liturgický kalendár

  • Sobota 13. január: Hilár, biskup a učiteľ Cirkvi
  • Nedeľa 14. január: 2. nedeľa v cezročnom období

 Oznamy

  • Dnes 7. 1. je Nedeľa krstu Krista Pána, ktorou sa končí Vianočné obdobie a začína sa Cezročné obdobie. Pri sv. omši o 10.30 hod. v Bazilike bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. Na túto sv. omšu nám prídu zaspievať aj koledníci Dobrej noviny. Po sv. omši bude zbierka na misijné ciele Dobrej noviny.
  • V piatok 12. 1. pri sv. omši o 18.30 pokračuje v Bazilike po prázdninách birmovná príprava.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí minulú nedeľu prispeli do zbierky na opravu Baziliky. Vyzbieralo sa spolu 825.-€. Pán Boh zaplať.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.