Oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána 13.1. – 20.1. 2019

Liturgický kalendár

  • Štvrtok 17. január:      sv. Anton, opát
  • Nedeľa 20. január:      druhá nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

  • Dnešnou nedeľou krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie a začína sa cezročné obdobie.
  • V piatok 18.1 sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V tento deň o 19.30 bude v Kostole sv. Jakuba v Trnave úvodné modlitebné stretnutie, na ktorom prednesie homíliu aj trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Záverečné stretnutie bude 25. 1. o 18.00 evanjelickom kostole. Na obidvoch stretnutich bude účinkovať trnavský vokálny súbor Vox Aurumque pod vedením Hany von Schlosser s dielami protestantských aj katolíckych autorov 17. storočia.
  • Budúci týždeň v sobotu 19. 1. o 19.00 hod. bude tzv. „Fašiangové posedenie“ – kresťanský ples trnavských spoločenstiev. Podrobnosti sú na výveske.
  • Oznamujeme snúbencom, ktorí sú už prihlásení na farskom úrade Trnava – mesto, že jarný cyklus prípravy na prijatie sviatosti manželstva sa začína o mesiac, a to v pondelok 11. 2. 2019 o 19.30 na fare.
  • Aj Hnutie kresťanských rodín Trnavskej arcidiecézy pripravuje v Melčiach prípravu snúbencov na manželstvo s názvom „Ohne – stretnutie snúbencov“ v termín 8.2. – 10. 2. 2019, ako aj „Originálne manželské rekolekcie“ v termíne 29.3. – 31.3. 2019. Viac info vo výveske.

 

 

 

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.