Oznamy na Nedeľu Krista Kráľa 22. 11. – 29. 11. 2020

Liturgický kalendár

Pondelok 23. november:sv. Klement I., pápež a mučeník
Streda 25. november:sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica
Nedeľa 29. november:​​1. adventná nedeľa

Oznamy

Dnes na Nedeľu Krista Kráľa sa koná pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou modlitba zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu. Kto sa zúčastní na modlitbe „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, získava úplné odpustky za obvyklých podmienok.
Po skončení Trnavskej novény sa od budúceho pondelka 23. 11. 2020  vraciame v našej farnosti k pôvodnému režimu:

Sv. omše vo všedný deň:  Kostol sv. Heleny 7.30   /  Bazilika  16.00  /  18.30

Sv. omše v nedeľu:

Kostol sv. Heleny  8.00  

Bazilika 7.30  / 9.00  /  10.30  /  18.30

V penzióne na Družbe sa sv. omše neslúžia až do odvolania.

Pri sv. omšiach zachovávame predpísané počty veriacich v kostole a všetky doterajšie hygienické predpisy. 

Úradné hodiny v kancelárii:

Po: 10.00 – 12.00            –

St:  10.00 – 12.00  /  16.30 – 18.00

Š:        16.30 – 18.00

Pi:  10.00 – 12.00

Budúca nedeľa je prvá adventná nedeľa. Pri všetkých sv. omšiach sa budú požehnávať adventné vence, ktoré môžete pred sv. omšou položiť pred oltár.
Na budúcu nedeľu sa koná aj zbierka na charitu. Pán Boh nech odmení vaše dary.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.