Oznamy na Kvetnú nedeľu – nedeľu Pánovho utrpenia 28. 3. 2021 – 4. 4. 2021

Liturgický kalendár

Štvrtok 1. apríl:​​Zelený štvrtok
Piatok 2. apríl:Veľký piatok
Sobota 3. apríl:​​Biela sobota
Nedeľa 4. apríl:​​Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Oznamy

Bratia a sestry, dnes je Kvetná nedeľa Pánovho utrpenia. Pred nami je Svätý týždeň, kedy sa bezprostredne pripravujeme na najväčšie sviatky cirkevného roka – na sviatky Pánovej smrti a zmŕtvychvstania, ktoré však nebudeme môcť verejne sláviť. Snažme sa ich preto duchovne prežívať v našich domácich cirkvách – v rodinách.
Modlime sa za členov vlády SR, ktorí neprimeraným spôsobom obmedzujú náboženskú slobodu, aby im Pán udelil milosť obrátenia a aby čím skôr dali súhlas na otvorenie kostolov.
Bratia a sestry, budúci týždeň v pondelok, utorok a stredu bude možné na farskom úrade požiadať o vyslúženie sviatosti zmierenia; napr. osobným dohovorom, telefonicky (0903 106 426) či e-mailom (farnost.trnava@abu.sk). Samozrejme, pri všetkých osobných kontaktoch rešpektujeme hygienické predpisy, najmä R-O-R (ruky, odstup, rúško-respirátor). V čase od 16.00 – 18.00 hod. bude farský úrad k dispozícii aj na vybavovanie iných úradných záležitostí. Vstup do fary je cez obidva vchody (od Baziliky aj z Ul. M. Sch. Trnavského 3). Pri tejto príležitosti jednotlivcom možno podať aj sv. prijímanie pri zachovaní platných predpisov o rozdávaní sv. prijímania v čase pandémie.
Bohoslužby v našej farnosti za zatvorenými dvermi počas Veľkej noci

Pozývame vás sledovať liturgiu cez streamované vysielanie na www.faratrnava.sk .

 

 

 

 

 

Zelený štvrtok 1.4.:

Kostol sv. Heleny: 16.00

Bazilika – Kaplnka PMT: 18.30 (stream)

Veľký piatok 2.4.:

Kostol sv. Heleny: 15.00

Bazilika – Kaplnka PMT: 15.00 (stream)

Biela sobota 3.4.:

Kostol sv. Heleny: 19.30

Bazilika – kaplnka PMT:

8.00: vyloženie Sviatosti oltárnej + ranné chvály

19.30: veľkonočná vigília (stream)

Veľkonočná nedeľa 4.4. a veľkonočný pondelok 5.4.:

Kostol sv. Heleny: 8.00

Bazilika – kaplnka PMT:    7.30  /  9.00 (stream)  /  10.30 (stream)

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.