Oznamy na jedenástu nedeľu v cezročnom období 17. 6. – 24. 6. 2018

Liturgický kalendár

  • Štvrtok 21. jún: Alojz Gonzága, rehoľník
  • Piatok 22. jún: Ján Fišer a sv. Tomáš Morus, mučeníci
  • Nedeľa 24. jún: slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa

 

Oznamy

  • V dňoch 18. 6. – 23. 6. bude v Kostole sv. Jakuba týždňová duchovná obnova s pátrom Mariakumarom o duchovnom raste. Viac info na výveske.
  • Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch pozýva veriacich v sobotu 23. 6., v predvečer slávnosti patróna našej diecézy, na oslavu 40. výročia vzniku samostatnej slovenskej cirkevnej provincie. Slávnostnej svätej omši o 10.00 hod. bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa predsedať kardinál Jozef Tomko; pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a budapeštiansky arcibiskup kardinál Péter Erdő; za účasti biskupov zo Slovenska aj zo zahraničia. Srdečne pozývame veriacich zo všetkých farností v Trnave aj v okolí, aby sme spolu prežili povzbudivú slávnosť.
  • V nedeľu 24. máme v Bazilike sv. Mikuláša výročnú eucharistickú poklonu našej farnosti; a to po skončení doobedňajších sv. omší od 11.30 do 18.15 hod. Pozývame všetkých bratov a sestry, najmä rodiny s deťmi, na stíšenie a modlitbu pri našom Pánovi.
  • Budúcu nedeľu 24.6. o 20.00 hod. bude v Bazilike koncert pri príležitosti 60. výročia úmrtia slovenského hudobného velikána Mikuláša Schneidra Trnavského, ktorý dlhé roky pôsobil ako regenschori práve v našej Bazilike a zaslúžil sa o rozkvet cirkevnej hudby na Slovensku. Vystupovať bude „Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave“, držiteľ ceny Fra Angelico. Všetkých srdečne pozývame.Vstupné je dobrovoľné a výťažok bude venovaný na opravu nášho organu.
  • Dnešnú nedeľu júna sa koná zbierka na opravu Baziliky sv. Mikuláša. O týždeň
    v nedeľu 24. 6. sa bude konať celosvetová zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Pán Boh nech odmení Vašu štedrosť.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.