Oznamy na druhú nedeľu v cezročnom období 20.1. – 27.1. 2019

Liturgický kalendár
· Pondelok 21. január: sv. Agnesa, panna a mučenica
· Utorok 22. január: sv. Vincent, diakon a mučeník
· Štvrtok 24. január: sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi
· Piatok 25. január: obrátenie sv. Pavla, apoštola
· Sobota 26. január: sv. Timotej a Títus, biskupi
· Nedeľa 27. január: tretia nedeľa v cezročnom období

Oznamy
· Do 25. 1. trvá Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme na tento úmysel vo svojich súkromných modlitbách. V piatok 25.1. o 18.00 hod. bude v evanjelickom kostole záverečné stretnutie zástupcov všetkých kresťanských spoločenstiev Trnavy, na ktoré vás srdečne pozývame.
· Oznamujeme snúbencom, ktorí sú už prihlásení na farskom úrade Trnava – mesto, že jarný cyklus prípravy na prijatie sviatosti manželstva sa začína o dva týždne, a to v pondelok 11. 2. 2019 o 19.30 na fare.
· Aj Hnutie kresťanských rodín Trnavskej arcidiecézy pripravuje v Melčiach prípravu snúbencov na manželstvo s názvom „Ohne – stretnutie snúbencov“ v termín 8.2. – 10. 2. 2019, ako aj „Originálne manželské rekolekcie“ v termíne 29.3. – 31.3. 2019. Viac info vo výveske.
· Budúcu nedeľu 27.1. sa bude konať zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy. Minuloročná zbierka vyniesla 35.896.- €, ktoré sa použili na opravy a rekonštrukcie priestorov piatich cirkevných škôl v arcidiecéze. Podrobnosti si môžete prečítať vo výveske. Prosíme o vašu ďalšiu podporu cirkevných škôl pre naše deti. Pán Boh nech odmení vašu štedrosť!

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.