Oznamy na druhú nedeľu v Cezročnom období 14. 1. – 21. 1. 2018

Oznamy na druhú nedeľu v Cezročnom období 14. 1. – 21. 1. 2018

Liturgický kalendár

  • Streda 17. január:  Anton, opát
  • Sobota 20. január: Šebastián, mučeník
  • Nedeľa 21. január: 3. nedeľa v cezročnom období

 Oznamy

  • Bratia a sestry, od januára ukončil zo zdravotných dôvodov výpomocnú službu v našej farnosti salezián don Juraj Kysel. Nech mu jeho služby Pán odmení. Preto však musíme upraviť bohoslužobný poriadok v penzióne na sídlisku Družba: od budúceho týždňa 21. januára 2018 tam bude sv. omša v nedeľu vždy o 9.00 hod. Ďakujeme za porozumenie. Keďže v našej farnosti máme len jedného kaplána, je veľmi náročné zachovať všetky služby tak, ako to bolo v časoch, keď vo farnosti sv. Mikuláša boli dvaja či traja kapláni a viacerí výpomocní duchovní. Prosíme o vaše modlitby, aby sme Vám dokázali aj v tejto náročnej situácii slúžiť podľa vašich potrieb.
  • V tomto týždni sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý potrvá od 18.1. do 25.1. 2018. Kresťania v Trnave sa spoja v modlitbách na tento úmysel v sobotu 20. 1., kedy bude v kostole františkánov o 19.00 hod. ekumenické modlitebné stretnutie. Kazateľom bude bývalý evanjelický farár v Trnave pán Rastislav Hargaš. Spievať a hrať bude skupina Spektrum z farnosti Tulipán. Pozývame veriacich zo všetkých trnavských farností.
  • Budúcu nedeľu 21. 1. sa bude konať vo všetkých farnostiach Trnavskej arcidiecézy zbierka na potreby katolíckych škôl. V minulom roku sa vyzbieralo  051,75 €, ktoré sa využili na pomoc 4 katolíckym školám našej arcidiecézy. Za všetky milodary Vám vyprosujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  • Každý piatok po večernej sv. omši, ktorá je o 18.00 h vo františkánskom Kostole sv. Jakuba v Trnave, Vás pozývame na “Sviečkový pochod Trnavou s modlitbou bolestného ruženca”. Tento pochod je súčasťou iniciatívy „Zastavme zlo z Istanbulu slovenským dohovorom za rodinu“. Takto chceme prispieť k zastaveniu šírenia gender ideológie na Slovensku.
  • Hnutie kresťanských rodín Trnavskej arcidiecézy organizuje v rámci prípravy na manželstvo „Ohne stretnutia snúbencov“. Podujatie sa koná v exercičnom dome
    v Melčiciach od 2. do 4. februára 2018. Rovnako v Melčiciach budú aj „Manželské rekolekcie“určené na prehĺbenie vzťahov pre manželské páry. Termín: 16. 3. – 18. 3. Viac informácii na hkrsr.sk .
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.