Oznamy na druhú adventnú nedeľu 6. 12. – 13. 12. 2020

Liturgický kalendár

Pondelok 7. december:sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi
Utorok 8. december:​​Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
Štvrtok 10. december:Panna Mária Loretánska
Piatok 11. december:sv. Damaz I., pápež
Sobota 12. december:Panna Mária Guadalupská
Nedeľa 13. december:​​3. adventná nedeľa

Oznamy

Bratia a sestry, vzhľadom na súčasnú situáciu oznamujeme, že hromadná spoveď pred Vianocami nemôže byť. Preto využime príležitosť na spovedanie v priebehu celého adventu. Spovedá sa počas každej sv. omše.
V sakristii baziliky je možné do 15. 12. zapisovať mená a adresy vašich blízkych, ktorí chcú pred Vianocami prijať doma sviatosti. Budúcu nedeľu vyhlásime, kedy ich budeme navštevovať.
Na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie 8. 12. budú v našej farnosti sv. omše ako každý deň adventu:

Bazilika: 6.00  /  16.00  / 18.30

Kostol sv. Heleny: 7.30

Minulú nedeľu sa konala zbierka na charitu, pri ktorej sa vyzbieralo 615.-€. Pán Boh zaplať zavašu štedrosť. Zároveň ďakujeme trom bohuznámym darcom, ktorí aj napriek súčasnej náročnej situácie darovali na baziliku po 1.000.- €; ako aj tým, ktorí obetovali po 100 a po 200.-€. Nech vám to Pán bohato odmení.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.