Oznamy na desiatu nedeľu v cezročnom období 10. 6. – 17. 6. 2018

Liturgický kalendár

  • Pondelok 11. jún: Barnabáš, apoštol
  • Streda 13. jún: Anton Paduánsky, kňaz a učiteľ Cirkvi
  • Nedeľa 17. jún: nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

  • Ďakujeme bratom a sestrám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o prípravu a dôstojný priebeh všetkých turnusov prvého sv. prijímania a birmovky: rodičom, kňazom, katechétom, učiteľom, animátorom, hudobníkom, novým kostolníkom a všetkým ostatným bratom a sestrám.
  • Túto nedeľu 10. 6. o 20.00 hod. sa v Bazilike uskutoční v rámci Trnavskej hudobnej jari a pod záštitou trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha koncert venovaný Mikulášovi Schneidrovi-Trnavskému pri príležitosti 60. výročia jeho úmrtia.
  • Tento víkend 9. – 10. júna 2018 sa u Saleziánov na Kopánke v Trnave koná 10. ročník Festivalu mladých rodín. Bližšie informácie na plagáte a na stránke  festivalmladychrodin.sk .
  • V dňoch 18. 6. – 23. 6. bude v Kostole sv. Jakuba týždňová duchovná obnova s pátrom Mariakumarom o duchovnom raste. Viac info na výveske u františkánov.
  • Budúcu nedeľu 17. júna sa koná zbierka na opravu Baziliky sv. Mikuláša. Pán Boh zaplať za Vaše dary.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.