Oznamy na 6. nedeľu v Cezročnom období 14. 2. – 21.2. 2021

Liturgický kalendár

Streda 17. február:​​Popolcová streda
Nedeľa 21. február:prvá pôstna nedeľa

Oznamy
Milí bratia a sestry, stále prežívame obdobie zatvorených kostolov kvôli pandémii koronavírusu. Prosíme Vás, spojme sa v modlitbách k Panne Márii Trnavskej a k sv. Jozefovi, aby u svojho Syna vyprosili zmenu tejto situácie.

V stredu 17. 2. je Popolcová streda, začiatok Veľkého pôstu. V tento deň zachovávame z lásky k trpiacemu Vykupiteľovi zdržiavanie sa mäsitého pokrmu a prísny pôst.
Prežívajme pôstne obdobie v duchu osobného a úprimného pokánia (modlitba, almužna, pôst), aby sme aj takto vyprosovali ukončenie pandémie.
Budúcu nedeľu 21.2.2021 je jarná zbierka na charitu. Prispievať možno na číslo účtu:
SK72 0200 0000 0000 0464 6212. Pán Boh nech odmení vašu štedrosť.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.