Oznamy na 5. pôstnu nedeľu 21. 3. 2021 – 28. 3. 2021

Liturgický kalendár

Štvrtok 25. marec:Zvestovanie Pána (slávnosť)
Nedeľa 28. marec:Kvetná nedeľa

 

 

 

 

Oznamy

Bratia a sestry, prežívajme pôstne obdobie v duchu osobného a úprimného pokánia (modlitba, almužna, pôst), aby sme aj takto vyprosovali ukončenie pandémie.
Od tohto týždňa zavádzame každý deň streamované sv. omše z kaplnky:
Pondelok – piatok: o 18.30 hod.
Sobota: o 10.00 hod.
Nedeľa o 10.30 hod.

Pripojiť sa môžete cez farskú webovú stránku: faratrnava.sk.  

Vždy v piatok o 18.30 je sv. omša venovaná birmovnej príprave.

Vždy v sobotu o 10.00 je tradičná mariánska sv. omša za skončenie pandémie.

Vždy v nedeľu o 10.30 je sv. omša určená pre celú farnosť, ale zvlášť pre deti, ktoré sa pripravujú na prvú sv. spoveď a prvé sv. prijímanie.

Prosíme birmovancov a prvoprijímajúce deti, ako aj ich rodičov a katechétov, aby tieto sv. omše sledovali ako povinnú prípravu na prijatie sviatostí.

Vysluhovanie prvého sv. prijímania a birmovky na jar 2021:

Ak sa pandemická situácia zmení k lepšiemu, tak prvé sv. prijímania budú v máji a júni; birmovka bude 23. mája na slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Podrobnosti včas upresníme. Ak bude trvať lockdown aj naďalej, budeme hľadať iné možnosti individuálneho prístupu, o čom Vás budeme tiež informovať cez katechétov a našu webovú stránku.

K dnešnému dňu 21.3. 2021 je vyhlásená zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Bratia a sestry, ktorí by sa chceli do zbierky zapojiť, môžu svoj príspevok poslať na účet Slovenskej katolíckej charity: SK93 1100 0000 0029 4546 3097.
Pán Boh nech odmení Vaše dary.
Budúci týždeň v dňoch štvrtok, piatok, sobota a nedeľa (od 25.3. do 28.3. 2021) bude možné na farskom úrade vybavovať úradné záležitosti aj sv. spoveď v predĺženom termíne od 16.00 do 18.00 hod. za dodržania predpísaných hygienických predpisov. Vstupovať možno obidvoma vchodmi do farskej budovy (vchod od Baziliky aj z Ul. M. Sch. Trnavského 3).
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.