Oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Dobrého Pastiera 25. 4. – 2. 5. 2021

Liturgický kalendár

Streda 28. apríl:​​sv. Peter Chanel, kňaz a mučeník

​ ​sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu, kňaz

Štvrtok 29. apríl:sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi, patrónka
Európy
Piatok 30. apríl:sv. Pius V., pápež
Sobota 1. máj:sv. Jozef, robotník
Nedeľa 2. máj:​​​5. veľkonočná nedeľa

Oznamy

Dnes na 4. veľkonočnú nedeľu tradične slávime Nedeľu Dobrého Pastiera, kedy sa modlíme za duchovné povolania. Pamätajme na tento úmysel vo svojich modlitbách. Dnes sa koná aj obvyklá zbierka na seminár. Pán Boh zaplať za Vaše modlitby a dary.
Začína sa mariánsky mesiac máj. Každý deň pred začiatkom večernej sv. omše o 18.30 sa budeme modliť loretánske litánie, po ktorých hneď nasleduje sv. omša.
Budúcu sobotu 1.mája bude po dlhej dobe opäť verejná pobožnosť Fatimskej soboty v Bazilike. O 9.00 hod. vyložíme Sviatosť oltárnu, pred ktorou sa budeme modliť. O 10.00 nasleduje tradičná mariánska sv. omša.
V našej farnosti sa pripravujeme na prvé sv. prijímanie detí (bude niekoľko turnusov v máji a júni) a na birmovku našich mladých (ktorá bude v nedeľu 23. mája). Modlime sa za tieto deti a mládež aj ich rodiny, aby prijatie týchto sviatostí oživilo vieru a praktický náboženský život v ich rodinách.
Pripomíname, že v súčasnosti fungujú paralelne dve farské webstránky:

Postupne sa však všetky informácie presunú na stránku www.trnava.fara.sk  a pôvodná stránka bude vypnutá. Budeme Vás o tom včas informovať.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.