Oznamy na 32. nedeľu v cezročnom období 11. 11. – 18. 11. 2018

Liturgický kalendár
· Pondelok 12. november: sv. Jozafát, biskup a mučeník
· Štvrtok 15. november: sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi
· Piatok 16. november: sv. Margita Škótska / sv. Gertrúda, panna
· Sobota 17. november: sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka
· Nedeľa 18. november: 33. nedeľa v cezročnom období

Oznamy
· Milí bratia a sestry, od utorka 13. 11. do budúcej stredy 21. 11. 2018 sa bude konať tradičná Trnavská novéna ku cti Panny Márie Trnavskej, ochrankyne nášho mesta a nášho národa. Prosíme o vaše modlitby za požehnanie tohto duchovného podujatia, ktorého hlavná téma korešponduje s biskupskou synodou: „Mladí sa pýtajú Panny Márie na život, vieru a povolanie“. Podrobný program nájdete na plagátoch. Všetkých vás srdečne pozývame!
· Ďakujeme všetkým, ktorí sa doteraz zapojili do príprav novény. Zároveň Vás prosíme o ďalšiu pomoc. Kto by chcel obetovať finančný príspevok na kvetinovú výzdobu, môže odovzdať peniaze v sakristii našim kňazom alebo ich vhodiť do pokladničky na kvety. Pán Boh zaplať!
· Organizačné zmeny počas novény:
– v Kostole sv. Heleny sa nebudú slúžiť sv. omše vo všedné dni od 13. 11. do 21. 11; iba v nedeľu 18. 11. tu bude sv. omša o 8.00 hod.
– budú upravené úradné hodiny vo Farnosti sv. Mikuláša: v pondelok a stredu od 10.00 do 12.00 hod. a vo štvrtok od 16.00 do 17.30 hod.
– nebude birmovná príprava v piatok ani mládežnícka sv. omša v utorok
– nebudú sa v utorok zapisovať v sakristii úmysly sv. omší
· Budúcu nedeľu 18. 11. sa bude konať pravidelná zbierka na opravu Baziliky. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do zbierky minulý mesiac, kedy sa vyzbieralo 1.445.-€. Pán Boh nech odmení vašu štedrosť!

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.