Oznamy na 31. nedeľu v cezročnom období 4. 11. – 11. 11. 2018

Liturgický kalendár

 • Piatok 9. november: výročie posviacky Lateránskej baziliky
 • Sobota 10. november:      sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi
 • Nedeľa 11. november:      32. nedeľa v cezročnom období

Oznamy

 • Dnešnú nedeľu 4.11. je stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov pri sv. omši o 10.30 v Bazilike. Srdečne pozývame.
 • V tomto týždni môžeme ešte do 8. 11. získať raz za deň úplné odpustky pre duše v očistci. K tomu treba splniť: základnú podmienku a odpustkový úkon:

1) Základná podmienka: svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas´ a Sláva Otcu).

2) Odpustkový úkon: nábožná návšteva cintorína spojená s akoukoľvek modlitbou za zosnulých.

 • V utorok 6. 11. bude v Bazilike o 18.30 hod. ďalšia mládežnícka sv. omša. Srdečne pozývame najmä našu mládež.
 • Milí bratia a sestry, blíži sa Trnavská novéna v čase od 13. 11. do 21. 11. 2018. Prosíme o Vaše modlitby, aby to bolo požehnané duchovné podujatie. Zároveň Vás prosíme o pomoc a podporu pri jej príprave. Kto by chcel obetovať finančný príspevok na kvetinovú výzdobu, môže odovzdať peniaze v sakristii našim kňazom alebo ich vhodiť do pokladničky na kvety. Pán Boh zaplať!
 • V utorok po večernej sv. omši bude na fare stretnutie organizačného tímu pre prípravu Trnavskej novény 2018. Účasť všetkých spolupracovníkov je nutná.
 • V piatok od 9.00 hod. ráno sa bude konať veľké upratovanie Baziliky pred novénou. Prosíme ochotných bratov a sestry, ktorí chcú pomôcť, aby si priniesli vedro, metlu a handry. Vopred úprimne ďakujeme všetkým brigádnikom!
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude v Bazilike adorácia obetovaná za voľby a za správne rozhodnutia voličov; a to od 19.30 do 21.00 hod.
 • V piatok pokračuje v Bazilike po prázdninách cyklus prípravy birmovancov pri sv. omši o 18.30 hod. Avšak ešte pred sv. omšou o 17.00 hod. budú na fare stretnutia birmovancov v skupinkách, a to: s pánom kaplánom a s katechétkami p. Norikou,
  p. Monikou a p. Martou. Birmovancov srdečne pozývame!
 • V dňoch 23. – 25. novembra sa bude konať 24. Púť zrelosti za Ankou Kolesárovou. Viac informácií na plagáte vo výveske.

 

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.