Oznamy na 29. nedeľu v cezročnom období 20. 10. – 27. 10. 2019

Liturgický kalendár

 • Utorok 22. októbra: sv. Ján Pavol II., pápež
 • Streda 23. októbra: sv. Ján Kapistránsky, kňaz
 • Štvrtok 24. októbra: sv. Anton Mária Claret, biskup
 • Nedeľa 27. októbra: 30. nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • V pondelok 21.10. o 19.30 bude na fare sv. Mikuláša ďalšie stretnutie snúbencov, ktorí sa pripravujú na manželstvo.
 • V piatok 25.10. pri sv. omši o 18.30 hod. pokračuje birmovná príprava, pozývame všetkých prihlásených aj nových záujemcov, pretože do konca októbra je možnosť pre dospelých a dospievajúcich prihlásiť sa do tohoročného kurzu prípravy na prijatie sviatosti birmovania (príp. aj krstu a prvého sv. prijímania).
 • Túto nedeľu 20. 10. je Misijná nedeľa, kedy sa modlíme za misie a nové povolania. Dnes sa koná aj zbierka na misie. Pán Boh nech odmení vašu štedrosť.
 • Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha a Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury pozývajú žiakov, rodičov a verejnosť na Deň otvorených dverí v pondelok 28.10. 2019 od 9.00 do 17.00 hod.
 • Vincentínska rodina vyslovuje úprimné Pán Boh zaplať všetkým darcom, ktorí v 13. ročníku zbierky „Boj proti hladu“ prispeli svojimi financiami. V našej Farnosti sv. Mikuláša sa na tento účel vyzbieralo 3.015.-€.
 • Budúcu sobotu 26. 10. v noci na nedeľu 27. 10. bude zmena letného času na zimný.
 • Občianske združenie Fórum života v období Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty konkrétnej pomoci najmä ženám, ktoré zažili spontánny alebo umelý potrat. Podrobnejšie informácie sú na výveske.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.