Oznamy na 28. nedeľu v cezročnom období 14. 10. – 21. 10. 2018

Liturgický kalendár

  • Pondelok 15. október: Terézia z Avily, panna a učiteľka Cirkvi
  • Utorok 16. október: Margita Mária Alacoque, panna
  • Streda 17. október: Ignác Antiochijský, biskup a mučeník
  • Štvrtok 18. október: Lukáš, evanjelista
  • Nedeľa 21. október: nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

  • V októbri 2018 prebieha v Ríme Biskupská synoda o mládeži k otázkam viery a rozlišovania povolania. Preto sme v tomto mesiaci začali slúžiť v Bazilike každý utorok mládežnícke sv. omše o 18.30 hod. Program tém je na výveske. Pozývame všetkých mladých!
  • Bratia a sestry, o mesiac sa začína Trnavská novéna 2018, ktorá bude v duchu prebiehajúcej synody tematicky tiež zameraná na mládež. Jej téma znie: „Mladí sa pýtajú Panny Márie na život, vieru a povolanie.“ Prosíme o vaše modlitby za požehnanie tohoročnej novény.
  • Pravidelné katechézy pre birmovancov sa konajú každý piatok pri sv. omšiach o 18.30 hod. v Bazilike. Pozývame všetkých prihlásených, aby sa na nich pravidelne zúčastňovali, pretože to je jedna z podmienok na prijatie sviatosti birmovania.
  • Budúca nedeľa 21. 10. je misijná nedeľa, kedy sa zvlášť modlíme za misie. V tento deň sa koná aj celonárodná zbierka na misie. Bude obetovaná najmä farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.