Oznamy na 28. nedeľu v cezročnom období 11.10. – 18.10. 2020

Liturgický kalendár

Streda 14. október:sv. Kalixt I., pápež a mučeník
Štvrtok 15. október:sv. Terézia od Ježiša, panna a učiteľka Cirkvi
Piatok 16. október:sv. Margita Mária Alacoque, panna
Sobota 17. október:sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník
Nedeľa 18. október:​​29. nedeľa v cezročnom období

Oznamy

Bratia a sestry, v súvislosti s aktuálnymi epidemiologickými obmedzeniami sme
v
Bazilike sv. Mikuláša pridali jednu sv. omšu vo všedný deň. Od pondelka do piatku tu budú sv. omše o 16.00 / 17.00 / 18.30. V sobotu a nedeľu platí pôvodný bohoslužobný poriadok. Prosíme o pochopenie, že na jednej sv. omši nemôže byť viac ako 50 osôb. Využívajme aj médiá, najmä TV Lux a rádio Lumen, kde sa denne vysiela naživo viacero sv. omší.

Dôležitý oznam: Otcovia biskupi udeľujú dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázané sviatky od 1.10. 2020 do odvolania.

Ostatné usmernenia si môžete prečítať vo výveske alebo na našej webovej stránke.

Minulú nedeľu 4.10. sa konal celosvetová zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. V bazilike sa vyzbieralo 374.-€. Pán Boh zaplať za Vaše dary.
Budúci týždeň pokračuje príprava na manželstvo; prvá skupina sa stretne v pondelok 12.10 o 19.30 v bazilike a druhá skupina v stredu 14. 10. o 19.30bazilike. Prosíme o zachovanie všetkých hygienických predpisov.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.