Oznamy na 27. nedeľu v cezročnom období 7. 10. – 14. 10. 2018

Liturgický kalendár

  • Utorok 9. október: Dionýz, biskup a spoločníci, mučeníci
  • Štvrtok 11. október: Ján XXIII., pápež
  • Nedeľa 14. október: nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

  • Túto nedeľu 7. 10. pri sv. omši o 10.30 je v Bazilike stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
  • V pondelok 8. 10. o 18.00 hod. sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa uskutoční spomienková sv. omša za biskupa Mons. Pavla Hnilicu. Hlavným celebrantom bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.
  • Minulý týždeň 3. októbra 2018 sa v Ríme začala synoda o mládeži k otázkam viery a rozlišovania povolania. Preto od tohto týždňa začíname v Bazilike každý utorok mládežnícke sv. omše o 18.30 hod. Najbližšia bude v utorok 9. 10. s úvahou vo forme lectio divina na tému evanjeliového textu „Mária a Marta: sestry alebo konkurentky?“
  • Minulý piatok sa začala v Bazilike príprava na prijatie sviatosti birmovania; ale aj na krst, sv. spoveď a sv. prijímanie pre tých dospelých, ktorí ešte tieto sviatosti neprijali. Ešte je možné prihlásiť sa v piatok po večernej sv. omši. Pravidelné katechézy sa budú konať každý piatok pri sv. omšiach o 18.30 hod. v Bazilike. Stretnutia v menších skupinách sa uskutočnia podľa dohovoru s animátormi buď pred touto večernou sv. omšou alebo po nej. Prosíme birmovancov, aby vážne vzali prípravu na sviatosť birmovania už od samého začiatku.
  • Zapisovanie úmyslov sv. omší sa v Bazilike bude konať raz do týždňa, a to v utorok po večernej sv. omši.
  • Farnosť Božieho milosrdenstva v spolupráci s Komunitou sestier uršulínok Vás pozývajú na výročný koncert miešaného zboru Chorus misericordias Dei, ktorý sa koná dnes 7.10. o 16.00 hod. v kostole sv. Anny.
  • V kostole sv. Anny bývajú pravidelné mesačné Taizé modlitby, najbližšie už tento piatok 12. 10. o 19.00 hodine.