Oznamy na 27. nedeľu v cezročnom období 6. 10. – 13. 10. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 7. októbra:     spomienka Ružencovej Panny Márie
 • Streda 9. októbra: sv. Dionýz, biskup a spoločníci, mučeníci
 • Piatok 11. októbra: sv. Ján XXIII., pápež
 • Nedeľa 13. októbra: 28. nedeľa v cezročnom období

Oznamy

 • V nedeľu 6. 10. 2019 o 10.30 hod. sa v Bazilike začína príprava detí na prvé sv.prijímanie. Vždy prvú nedeľu v mesiaci (s výnimkou prázdnin) sa budú konať stretnutia prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. Najbližšie bude po jesenných prázdninách 10. novembra 2019 o 10.30 hod.
 • Príprava dospievajúcich a dospelých na prijatie sviatosti birmovania (príp. aj sviatosti krstu a prvého sv. prijímania) sa začala v Bazilike minulý týždeň. Pokračuje každý piatok; najbližšie to bude 11.10. pri sv. omši o 18.30 hod. Účasť všetkých prihlásených je nutná.
 • V utorok 8. 10. o 18.00 hod. bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa celebrovať sv. omšu J.E. Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita, pri príležitosti 13. výročia smrti otca biskupa Jána Hnilicu. Po sv. omši bude pobožnosť v krypte pri hrobe otca biskupa.
 • Bratia a sestry, budúci rok 18. mája 2020 uplynie sto rokov od narodenia Karola Wojtyłu. Pri tejto príležitosti vyhlasujeme v našej farnosti sv. Mikuláša Rok sv. Jána Pavla II. Túto storočnicu si budeme pripomínať každý mesiac minimálne dvoma podujatiami:
 • Na každú Fatimskú sobotu (od októbra 2019 do júna 2020) pri sv. omšiach o 10.00 v Bazilike odznejú tematické homílie pozvaných kazateľov, zamerané na rozličné aspekty osobnosti a diela veľkého pápeža.
 • Vo štvrtok na ďalší týždeň po Fatimskej sobote sa pri štvrtkovej sv. omši budeme zamýšľať nad učením sv. Jána Pavla II. a pri adorácii sa budeme modliť litánie k tomuto svätcovi. Pozývame vás preto na štvrtok 10.10. do Baziliky na sv. omšu o 18.30 hod.
 • Na štvrtok 10. 10. máme ešte ďalšie 3 oznamy:
 • – o 9.30 bude v Bazilike sv. Mikuláša rekolekčná sv. omša trnavského dekanátu
 • – po sv. omši o 16.00 hod. bude modlitbový pochod za život k poliklinike na Družbe
 • – o 20.00 hod. bude na fare stretnutie prípravného výboru Trnavskej novény 2019.
 • V sobotu 12.10. o 10.00 hod. bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa slávnosť svätých košických mučeníkov. Pontifikálnu sv. omšu bude slúžiť J. Em. kardinál Péter Erdő, ktorý prinesie z Ostrihomskej katedrály vzácnu relikviu – lebku sv. Marka Križina. Po skončení sv. omše bude nasledovať procesia ulicami Trnavy s relikviami sv. košických mučeníkov.
 • V kostole sv. Anny bývajú každý mesiac Taizé modlitby, najbližšie v piatok 11.10. o 19.00 hod. Po nich nasleduje stretnutie nad Božím slovom.
 • Pri poslednej zbierke na opravu Baziliky, ktorá sa konala 29.9. 2019, sa vyzbieralo 1865.-€. Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.

 

 

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.