Oznamy na 27. nedeľu v cezročnom období 4. 10. – 11.10. 2020

Liturgický kalendár

Pondelok 5. október:​​sv. Faustína Kowalska, panna
Streda 7. október:Ružencová Panna Mária
Nedeľa 4. október:​​28. nedeľa v cezročnom období

Oznamy

Bratia a sestry, od 1. októbra 2020 v dôsledku rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a následne Konferencie biskupov Slovenska sa mení situácia v slávení bohoslužieb a v iných duchovných službách. Najvýraznejšou zmenou je maximálna povolená účasť 50 osôb na bohoslužbách.

Z tohto dôvodu sme v Bazilike sv. Mikuláša pridali jednu sv. omšu vo všedný deň. Od pondelka do piatku tu budú sv. omše o 16.00 / 17.00 / 18.30. V sobotu a nedeľu platí pôvodný bohoslužobný poriadok.

Dôležitý oznam: Otcovia biskupi udeľujú dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a prikázané sviatky od 1.10. 2020 do odvolania. Napriek tomu vyzývame zdravých veriacich, aby využívali možnosť navštevovať osobne bohoslužby, kedykoľvek to je možné. V modlitbe pamätajme na starších a chorých bratov a sestry, ktorí sa v tomto čase zdržujú doma a nemôžu prísť do chrámu.

Ostatné usmernenia si môžete prečítať vo výveske alebo na našej webovej stránke.

Bratia a sestry, v súvislosti s týmito zmenami sa musí upraviť aj vysluhovanie sviatosti birmovania.V pôvodnom termíne 11.10. sa nemôže uskutočniť birmovka so všetkými 123 birmovancami.V pondelok 5.10. budeme mať stretnutie s otcom arcibiskupom Jánom Oroschom, kde by sme chceli pripraviť nový harmonogram viacerých birmoviek s malými počtami birmovancov. O konkrétnych výsledkoch budeme informovať tie skupiny birmovancov, ktorých sa to týka. Prosíme o Vašu trpezlivosť a o modlitby, aby sme túto situáciu dobre zvládli.
Dnešnú nedeľu 4.10. sa koná celosvetová zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, ktorá bola kvôli pandémii preložená z 29. júna práve na túto nedeľu. Pán Boh zaplať za Vaše dary.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.