Oznamy na 26. nedeľu v cezročnom období 29. 9. – 6. 10. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 30. septembra:     sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi
 • Utorok 1. októbra: sv. Terézia z Lisieux od Dieťaťa Ježiša, panna a učiteľka Cirkvi
 • Streda 2. októbra: svätí anjeli strážcovia
 • Piatok 4. októbra: sv. František Assiský
 • Sobota 5. októbra:             sv. Faustína Kowalska, panna
 • Nedeľa 6. októbra: 27. nedeľa v cezročnom období

Oznamy

 • V dňoch 29. 9. a 30. 9. 2019 navštívia Katedrálu sv. Jána Krstiteľa v Trnave relikvie sv. Vincenta de Paul, ktoré budú až do decembra 2019 putovať po celom Slovensku. V trnavskej katedrále sa budú počas týchto dvoch dní slúžiť viaceré sväté omše; pripravený je moderovaný duchovný program; ale bude aj možnosť osobnej modlitby pri relikviách sv. Vincenta. Celý program nájdete na nástenkách a na webovej stránke Trnavskej arcidiecézy.
 • V pondelok 30. 9. o 9.30 hod. bude v Bazilike sv. omša a Veni Sancte pri príležitosti začiatku akademického roka na Trnavskej univerzite. Hlavný celebrant bude arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ.
 • V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca októbra. Spovedáme ako obvykle.
 • V októbri sa pred večernou sv. omšou v Bazilike budeme modliť ruženec, a to vždy od 17.50 hod.
 • Pobožnosť fatimskej soboty sa začína v sobotu 5. 10. o 9.00 hod., potom nasleduje tradičná mariánska sv. omša o 10.00 hod.
 • Bratia a sestry, opätovne Vás informujeme o prípravách na prijímanie sviatostí vo Farnosti sv. Mikuláša:
 • Cyklus prípravy snúbencov na manželstvo vo farnosti sv. Mikuláša pokračuje v pondelok 30.9. o 19.30 na fare.
 • Krstné pohovory pre rodičov a krstných rodičov detí, ktoré chcete dať pokrstiť v našej farnosti, sa konajú každú stredu vždy o 19.30 na fare pri Bazilike sv. Mikuláša.
 • Príprava tretiakov základných škôl na prvé sv.prijímanie prebieha v Bazilike sv. Mikuláša, kde sa vždy prvú nedeľu mesiaca stretávajú prvoprijímajúce deti a ich rodičia pri sv. omši o 10.30 hod. Prvé stretnutie v Bazilike bude na budúcu nedeľu 6. 10. 2019 o 10.30 hod.
 • Príprava dospievajúcich a dospelých na prijatie sviatosti birmovania (príp. aj sviatosti krstu a prvého sv. prijímania) sa začne tento piatok 4. 10. pri sv. omši o 18.30. Účasť všetkých záujemcov je nutná, lebo ide o dôležité úvodné stretnutie.

Milí bratia a sestry upozorňujeme Vás, že prihlasovanie detí na prvé sv. prijímanie, ako aj prihlasovanie dospelých a dospievajúcich na sviatosť birmovania vo Farnosti sv. Mikuláša bude trvať do 31. októbra 2019. Po tomto termíne už nebude možné dodatočne sa prihlásiť.

 • Vincentínska rodina organizuje 29. septembra trinásty ročník celoslovenskej verejnej zbierky „Boj proti hladu.“ Prispieť do nej môžete po svätých omšiach zakúpením medovníkového srdiečka, ktoré budú ponúkať spolupracovníci Vincentínskej rodiny. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
 • Spevácky zbor Voci allegre vás pozýva túto nedeľu 29.9. o 20.00 hod. do Baziliky sv. Mikuláša na svoj vokálny koncert.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.