Oznamy na 26. nedeľu v cezročnom období 27.9. – 4. 10. 2020

Liturgický kalendár

Pondelok 28. september:sv. Václav, mučeník
Utorok 29. september:sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli
Streda 30. september:sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi
Štvrtok 1. október:sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi
Piatok 2. október:sv. anjeli strážcovia
Nedeľa 4. október:​​27. nedeľa v cezročnom období

Oznamy

V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca októbra. Spovedáme ako obvykle, okrem toho v piatok od 15.00 aj prvoprijímajúce deti a ich rodičov.
V ružencovom mesiaci októbri sa so zvláštnou úctou modlíme spoločne posvätný ruženec; a to vždy od 17.45 pred večernou sv. omšou. Ďakujeme všetkým obetavým modlitebníkom, ktorí sa venujú tejto službe, a zároveň ich prosíme ukončiť modlitbu aspoň 10 minút pred začiatkom sv. omše, aby bol čas na posvätné ticho, ktoré je nevyhnutou súčasťou liturgie a prípravy na tajomstvo sv. omše.
Bratia a sestry, blíži sa termín birmovky– v nedeľu 11. októbra 2020 o 10.00 hod. v Bazilike sv. Mikuláša. Posledné piatkové stretnutie birmovancov a ich birmovných rodičov bude 2.10. pri sv. omši o 18.30 a po nej. Prosíme, rezervujte si v tento večer čas na nácvik. Účasť všetkých je povinná. Zároveň prosíme o modlitby za našich birmovancov; ale aj za to, aby nám Pán Boh pomohol čo najlepšie zvládnuť organizáciu birmovky v tomto neistom období. Myslime na to aj pri spoločných modlitbách sv. ruženca v našej bazilike.
Budúcu sobotu 3.10. 2020 o 10.00 hod. bude v bazilike prvé sv. prijímanie detí zo ZŠ na Vančurovej ul. Prvá sv. spoveď detí a ich rodičov bude v piatok 2.10. o 15.00 hod. Modlime sa za tieto deti a ich rodiny!
Pobožnosť Fatimskej soboty dňa 3.10. sa kvôli slávnosti prvého sv. prijímania nebude konať.
V nedeľu 13.9 sa konala preložená zbierka pre Svätú zem, pri ktorej sa v našej farnosti vyzbieralo845.-€. Minulú nedeľu 20. 9. sa zase konala zbierka na opravu našej baziliky a pri nej sme vyzbierali 1.650.-€. Okrem toho brat z nášho spoločenstva daroval 300.-€ na tento účel. Pán Boh nech odmení Vašu štedrosť. Prosíme vás aj o modlitby, aby sme mohli pokračovať v opravách.
V nedeľu 4.10. sa koná celosvetová zbierka na dobročinné diela Svätého Otca, ktorá bola kvôli pandémii preložená z 29. júna práve na budúcu nedeľu. Pán Boh zaplať za Vaše dary.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.