Oznamy na 25. nedeľu v cezročnom období 20.9. – 27.9. 2020

Liturgický kalendár

Pondelok 21. september:sv. Matúš, apoštol a evanjelista
Streda 23. september:sv. Pio z Pietrelciny, kňaz
Sobota 26. september:sv. Kozma a Damián, mučeníci
Nedeľa 27. september:​​26. nedeľa v cezročnom období

Oznamy

Túto nedeľu 20. 9. sa koná zbierka na opravu našej baziliky. Pán Boh nech odmení Vašu štedrosť. Zároveň ďakujeme sestre z nášho spoločenstva, ktorá v uplynulých dňoch darovala 1.000.-€; ako aj ďalším darcom, individuálne darovali na tento účel po 100.- a 200.-€. Prosíme vás aj o modlitby, aby nám Pán Boh pomohol pokračovať v opravách.
V pondelok 21. 9. a v stredu 23. 9. pokračuje jesenný cyklus prípravy snúbencov na manželstvo, a to o 19.30 v Bazilike sv. Mikuláša.
Bratia a sestry, v nedeľu 11. októbra 2020 bude v Bazilike sv. Mikuláša birmovka. Preto všetkých birmovancov pozývame, aby sa každý piatok zúčastňovali na sv. omši, ktorá sa začína o 18.30.Po nej bude nácvik. Účasť všetkých birmovancov je povinná. Zároveň prosíme o modlitby za našich birmovancov; ale aj za to, aby nám Pán Boh pomohol čo najlepšie zvládnuť organizáciu birmovky v tomto neistom období. Myslime na to aj pri spoločných modlitbách sv. ruženca v našej bazilike.
V piatok 25.9. o 20.00 hod. bude v bazilike preložený záverečný koncert Trnavskej hudobnej jari. Vystúpi na ňom Trnavský komorný orchester.
Budúcu sobotu 26.9. 2020 o 10.00 hod. bude v bazilike prvé sv. prijímanie detí zo ZŠ Angely Merici. Prvá sv. spoveď detí a ich rodičov bude v piatok 25.9. o 15.00 hod. Modlime sa za tieto deti a ich rodiny!

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.