Oznamy na 24. nedeľu v cezročnom období 13.9. – 20.9. 2020

Liturgický kalendár

Pondelok 14. september:Povýšenie Svätého Kríža, sviatok
Utorok 15. september:​​slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
Streda 16. september:sv. Kornélius, pápež; a sv. Cyprián, biskup;  mučeníci
Štvrtok 17. september:sv. Róbert Bellarmín, biskup a učiteľ Cirkvi
Nedeľa 20. september:​​25. nedeľa v cezročnom období

Oznamy

Túto nedeľu 13. 9. je zbierka na Svätú zem, ktorá sa koná na celom svete každoročne na Veľký piatok. Kvôli pandémii bola však v tomto roku preložená práve na dnešnú nedeľu. Pán Boh nech odmení vašu štedrosť. Pôvodne plánovaná zbierka na opravu našej baziliky bude o týždeň 20. septembra.
V pondelok 14. 9. sa začína jesenný cyklus prípravy snúbencov na manželstvo, a to o 19.30 vBazilike sv. Mikuláša. Prosím, informujte sa o tom navzájom vo svojich rodinách.
V utorok 15. septembra je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Keďže je deň pracovného pokoja, sv. omše v našej farnosti budú takto:

Bazilika sv. Mikuláša: 7.30  /  10.30   /  18.30

Kostol sv. Heleny: 8.00

Penzión na Družbe: 9.00

Oznamujeme, že o mesiac, v nedeľu 11. októbra 2020, bude v Bazilike sv. Mikuláša vysluhovanie sviatosti birmovania. Preto všetkých birmovancov pozývame, aby sa až do termínu birmovky každý piatok zúčastňovali na sv. omši, ktorá sa začína o 18.30. Po nej bude nácvik. Účasť všetkých birmovancov je povinná. Zároveň prosíme o modlitby za našich birmovancov; ale aj za to, aby nám Pán Boh pomohol čo najlepšie zvládnuť organizáciu birmovky v tomto neistom období. Myslime na to aj pri spoločných modlitbách sv. ruženca v našej bazilike.Budúcu sobotu 19.9. 2020 o 10.00 hod. bude v bazilike prvé sv. prijímanie detí zo ZŠ na Spartakovskej ul. Prvá sv. spoveď detí a ich rodičov bude v bazilike deň predtým; v piatok 18.9. o 15.00 hod. Modlime sa za tieto deti a ich rodiny!

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.