Oznamy na 23. nedeľu v cezročnom období 8. 9. – 15. 9. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 9. septembra:     sv. Peter Claver, kňaz
 • Štvrtok 12. septembra: Najsvätejšieho mena Panny Márie
 • Piatok 13. septembra: sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi
 • Sobota 14. septembra:     Povýšenie Svätého Kríža
 • Nedeľa 15. septembra:        slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

 

Oznamy

 • V pondelok 9. 9. sa uskutoční výročná slávnosť Máriinej légie v Bazilike. Od 15.15 hod. sa začnú legionárske modlitby a o 16.00 hod. bude sv. omša za členov Máriinej légie. Po nej bude krátke stretnutie legionárov na fare.
 • Národná púť v Šaštíne na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie sa bude konať 13. – 16. septembra 2019. Podrobný program je vo výveskách.
 • V dňoch 13. 9. – 15. 9. 2019 sa koná Pešia púť z Trnavy do Šaštína na podporu 4. ročníka „Projektu 9 mesiacov za život“, ako aj „Tretieho národného pochodu za život“. Podrobné nájdete vo výveske.
 • Bratia a sestry, blíži sa Národný pochod za život, ktorý sa koná v nedeľu 22. septembra 2019 v Bratislave. Dopoludnia o 10.00 hod. bude spoločná sv. omša v Inchebe za účasti všetkých biskupov. Hlavným miestom zhromaždenia bude Námestie Slobody. Ďalšie informácie nájdete na plagáte alebo na letáčikoch, ktoré sú vyložené v našich kostoloch; alebo na stránke: pochodzazivot.sk.
 • Centrum pomoci pre rodinu pozýva na dva kurzy:

– Kurz manželských večerov, pozostávajúci z 8 stretnutí. Začína sa od 25. 9. 2019.

– Večery pre zaľúbených od 30. septembra 2019.

Viac informácií vo výveskách a na www.cppr.sk . Prihlásiť sa môžete na e-mail: cppr@cppr.sk.

 • Vo štvrtok 12. septembra po svätej omši o 16.00 hod. bude modlitbový pochod za život
  k Poliklinike Družba v rámci Projektu 9 mesiacov za život.
 • Bratia a sestry, informujeme vás o prípravách na prijímanie sviatostí vo Farnosti sv. Mikuláša:
 • Krstné pohovory pre rodičov a krstných rodičov detí, ktoré chcete dať pokrstiť v našej farnosti, sa konajú každú stredu vždy o 19.30 na fare pri Bazilike sv. Mikuláša.
 • Cyklus prípravy snúbencov na manželstvo sa vo farnosti sv. Mikuláša začína o týždeň v pondelok 16.9. o 19.30 na fare.
 • Príprava tretiakov základných škôl na prvé sv.prijímanie prebieha v troch líniách: na prvom mieste v rodine pod vedením rodičov; ďalej na hodinách náboženstva v školách a napokon v Bazilike sv. Mikuláša, kde sa vždy prvú nedeľu mesiaca stretávajú prvoprijímajúce deti a ich rodičia pri sv. omši o 10.30 hod. Prvé takéto stretnutie v Bazilike bude v nedeľu 6. 10. 2019 o 10.30 hod.
 • Príprava dospievajúcich a dospelých na prijatie sviatosti birmovania (príp. aj sviatosti krstu a prvého sv. prijímania) sa začne v piatok 4. 10. pri sv. omši o 18.30. Pozývame všetkých záujemcov. Ide o dôležité úvodné stretnutie.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.