Oznamy na 18. nedeľu v cezročnom období 5. 8. – 12. 8. 2018

Liturgický kalendár

  • Pondelok 6. august: slávnosť Premenenia Pána
  • Utorok 7. august: Sixtus II., pápež, a jeho spoločníci
  • Streda 8. august: Dominik, kňaz
  • Štvrtok 9. august: Terézia Benedikta od kríža (Edita Steinová), panna a mučenica, patrónka Európy
  • Piatok 10. august: Vavrinec, diakon a mučeník
  • Sobota 11. august: Klára, panna
  • Nedeľa 12. august: nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

  • Dnešnú nedeľu 5. 8. sa koná v Bazilike o 20.00 hod. organový koncert v rámci 23. ročníka Trnavských organových dní. Ďalší koncert sa bude konať nasledujúcu nedeľu 12. 8. Podrobný program je vo výveske.
  • V dňoch 10. a 11. augusta uplynie 310 rokov od zázračného slzenia Panny Márie na milostivom obraze (r. 1708). Preto v piatok 10. 8. pri sv. omši o 18.30 a v sobotu 11. 8. pri sv. omši o 10.00 si pripomenieme tieto udalosti adoráciou a pobožnosťou pred milostivým obrazom v Kaplnke Panny Márie Trnavskej.
  • Budúcu nedeľu augusta bude zbierka na opravu Baziliky sv. Mikuláša. Ďakujeme všetkým štedrým darcom.