Oznamy na 12. nedeľu v cezročnom období 23. 6. – 30. 6. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 24. júna: narodenie sv. Jána Krstiteľa    
 • Štvrtok 27. júna:     sv. Ladislav / sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učiteľ Cirkvi
 • Piatok 28. júna: Najsvätejšie Srdce Ježišovo
 • Sobota 29. júna:        sv. Peter a Pavol, apoštoli
 • Nedeľa 30. júna:   trinásta nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • Dnešnú nedeľu 23. 6. sa koná procesia po uliciach Trnavy pri príležitosti slávnosti Božieho Tela. Z tohto dôvodu je zmena bohoslužobného poriadku: sv. omše v Bazilike budú len
  o 7.30 a 18.30 (doobedňajšie sv. omše o 9.00 a 10.30 nebudú).
  Všetci sme však pozvaní do Katedrály sv. Jána Krstiteľa na sv. omšu o 9.30 a po nej na procesiu.
 • Túto nedeľu 23.6. sa koná tradičná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Pán Boh nech odmení vašu štedrosť.
 • V pondelok 24. 6. je slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa, hlavného patróna našej arcidiecézy a nášho katedrálneho chrámu. V Katedrále bude slávnostná sv. omša o 17.30, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Všetkých veriacich srdečne pozývame.
 • V piatok 28. 6. na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa bude konať odprosujúca pobožnosť pred sviatostným Ježišom. Veriaci, ktorí sa zúčastnia na verejnom recitovaní alebo speve modlitby Najmilší Ježišu môžu získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • V piatok 28. 6. pri sv. omši o 18.30 budeme v Bazilike ďakovať za ukončený školský rok oslavným hymnom Te Deum.
 • V sobotu 29. 6. slávime ďalšiu slávnosť – prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. V našej farnosti budú sv. omše takto:
 • – Bazilika: 7.30 / 10.00   / 18.30
 • – Kostol sv. Heleny: 8.00
 • – Penzión na Družbe: 9.00

 

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.