Oznamy na 12. nedeľu v Cezročnom období 22. 6. 2020 – 28. 6. 2020

Liturgický kalendár

Pondelok 22. jún:sv. Ján Fišer, biskup,sv. Tomáš Morus, mučeníci
Streda 24. jún:Narodenie sv. Jána Krstiteľa
Sobota 27. jún:sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učiteľ Cirkvi
Nedeľa 28. jún:​​​13. nedeľa v Cezročnom období

Oznamy

Dôležitý oznam k povinnej účasti na bohoslužbách:
Naši otcovia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách. Teda počnúc nedeľou 21. júna 2020 sa opäť budeme v duchu 3. Božieho prikázania stretávať osobne na bohoslužbách v našich chrámoch.
Výnimky z povinnej účasti na sv. omši platia len pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať
v karanténe alebo majú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).
Sv. prijímanie v bazilike nebudeme už roznášať po laviciach, ale veriaci budú opäť pristupovať ku kňazom v zástupe.
Doterajšie hygienické opatrenia zostávajú naďalej v platnosti (rúška, dezinfekcia rúk, znak pokoja bez podávania rúk).
V stredu 24. júna je slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa, hlavného patróna Trnavskej arcidiecézy a nášho katedrálneho chrámu. K tomuto dňu máme 2 oznamy:

– Arcibiskupský úrad nás pozýva na slávnostnú sv. omšu do katedrály o 10.00 hod.

– V Bazilike sv. Mikuláša máme výročnú eucharistickú poklonu. Sviatosť Oltárna bude vyložená v Kaplnke Trnavskej Panny Márie o 9.00 hod. s krátkou pobožnosťou. Využime túto príležitosť, prichádzajme aj s celými rodinami porozprávať sa s Pánom Ježišom, odprosovať ho, poďakovať sa mu za ochranu počas koronakrízy a prosiť  ho o požehnanie. Ukončenie adorácie bude pred večernou sv. omšou o 18.30 hod.

Oznam pre birmovancov a prvoprijímajúce deti:
Na piatok 26.6. pozývame birmovancov do baziliky na sv. omšu o 18.30. hod.
Na nedeľu 28.6. pozývame prvoprijímajúce deti a ich rodičov do baziliky na sv. omšu o 10.30 hod.
Budúcu nedeľu 28.6. bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Pán Boh zaplať za vaše dary.
Od budúcej nedele 28.6. obnovujeme sv. omše v penzióne na Družbe – znovu sa tu budú slúžiť každú nedeľu o 9.00 hod.
Budúcu nedeľu 28.6. o 20.00 sa v bazilike koná koncert v rámci Trnavskej hudobnej jari: Duchovná a organová hudba v podaní zboru Tirnavia a amerického organistu Davida di Fiore.  

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.