Oznamy na 1. adventnú nedeľu 29. 11. – 6. 12. 2020

Liturgický kalendár

  • Pondelok 30. november: Ondrej, apoštol
  • Štvrtok 3. december:             František Xaverský, kňaz
  • Piatok 4. december:             Barbora, panna a mučenica
  • Nedeľa 6. december:             adventná nedeľa

 

Oznamy

  • Milí bratia a sestry, pred týždňom sa skončila Trnavská novéna. Ďakujme Panne Márii za dar, že sme novénu mohli napokon prežívať v spoločenstve, hoci obmedzenom. Ďakujeme aj bratom a sestrám, ktorí sa všestrannými službami pričinili o dôstojný priebeh tohtoročnej Trnavskej novény v sťažených okolnostiach – našim kňazom, kostolníkom, organistom a organizačným skupinám a ich pomocníkom. Nech Matka Božia vyprosí veľa milostí pre vás a vaše rodiny!
  • Dnes je prvá adventná nedeľa. Bratia a sestry, využime súčasnú mimoriadnu situáciu na to, aby sme adventné obdobie prežili vo väčšom tichu ako po minulé roky, a tak aby sme sa duchovne pripravili na príchod nášho Pána.
  • Dnes sa pri každej sv. omši požehnávajú adventné vence. Dnes sa koná aj zbierka na charitu. Pán Boh nech odmení vaše dary.
  • Bohoslužobný poriadok v našej farnosti počas adventu:

Bazilika v pondelok – až piatok:  6.00 (rorátna)  /  16.00  /  18.30

Bazilika v sobotu: 6.00 (rorátna)  /  10.00  /  18.30

Bazilika v nedeľu:  7.30  /  9.00  / 10.30  /  18.30

Kostol sv. Heleny v pondelok – sobota:  7.30  / nedeľa: 8.00

(Oznam pre kostol sv. Heleny: Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu vám na budúcu nedeľu ohlásime, ako sa budú slúžiť sv. omše v kostole sv. Heleny od 7. 12.)

  • Spovedanie pred Vianocami. Hoci v tomto týždni máme prvý piatok mesiaca, nebudeme spovedať ako inokedy v prvopiatkovom týždni, pretože nie je možné, aby sa veriaci zhromažďovali pred spovednicami. Budeme však spovedať v priebehu celého decembra počas troch sv. omší, ktoré sa v bazilike denne slúžia (6.00; 16.00, 18.30). Ani hromadná predvianočná sv. spoveď, na akú sme boli zvyknutí, v tomto roku kvôli pandemickým opatreniam nebude. Využívajme preto celý december na to, aby sme postupne prichádzali na spoveď. Nezabúdajme na zachovávanie odstupov a ostatné hygienické opatrenia. Prosíme, nenechávajte si sv. spoveď na posledné dni pred Vianocami.
  • V dňoch 5.12. – 6. 12. sa uskutoční Misijný bazár v Mariánskej sále Centra pomoci pre rodinu od 8.00 do 19.00 hod.

 

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.