INDIVIDUÁLNE DUCHOVNÉ SLUŽBY

Od 1. apríla 2021 vo farnosti sv. Mikuláša v Trnave

(pri dodržiavaní všetkých predpísaných hygienických opatrení)

Sviatosť pokánia v Bazilike sv. Mikuláša

Zelený štvrtok 1. 4. 2021: 17.00 – 18.00

Veľký piatok 2. 4. 2021:   17.00 – 19.00 (možno spojiť s poklonou svätému krížu)

Biela sobota 3. 4. 2021:     v priebehu dňa po individuálnom dohovore s kňazom

Modlitba pri Božom hrobe a poklona svätému krížu
v Bazilike sv. Mikuláša

Veľký piatok 2.4. 2021:   17.00 – 19.00

Biela sobota 3.4. 2021:     9.00 – 18.00

Individuálne podávanie sv. priímania:

Veľkonočná nedeľa a veľkonočný pondelok 4. 4. a 5. 4. 2021:  

10.00 /   11.30 / 17.00

Z liturgických dôvodov sa počas veľkonočného trojdnia od Zeleného štvrtku do Bielej soboty nemôže podávať sv. prijímanie mimo veľkonočných obradov – iba v prípade zomierajúcich (ako viatikum)

Prosíme Vás, bratia a sestry, aby ste v tieto dni nežiadali
od kňazov sv. prijímanie.

 

Prosíme, aby ste sa pri individuálej duchovnej službe riadili pokynmi kňazov a usporiadateľov. Ďakujeme.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.