Oznamy na 30. nedeľu v cezročnom období 28. 10. – 4. 11. 2018

Liturgický kalendár

 • Štvrtok 1. november: slávnosť všetkých svätých
 • Piatok 2. november:       spomienka všetkých verných zosnulých
 • Sobota 3. november: sv. Martin de Porres, rehoľník
 • Nedeľa 4. november: 31. nedeľa v cezročnom období

Oznamy

 • V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca novembra. Spovedáme ako obvykle. Kvôli sviatočným dňom vo štvrtok a piatok však odporúčame, aby ste na spoveď využili najmä prvé tri dni v týždni.
 • Vo štvrtok 1. 11. je prikázaný sviatok – slávnosť všetkých svätých. Sväté omše v našej farnosti budú ako v nedeľu:

8.00 – kostol sv. Heleny / Bazilika – 7.30; 9.00; 10.30; 18.30 / penzión Družba –  9 .00.

 • V piatok 2. 11. je spomienka všetkých verných zosnulých. V tento deň sa bude konať sv. omša o 16.00 hod. na cintoríne Kamenná cesta spojená s pobožnosťou za zomrelých. Z tohto dôvodu v Bazilike nebude sv. omša o 16.00 hod., ale iba o 18.30 hod.
 • V týždni od 1. 11. do 8. 11. môžeme každý deň (a to len raz za deň) získať úplné odpustky pre duše v očistci. K tomu treba splniť: základnú podmienku a odpustkový úkon:

1) Základná podmienka: svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu).

2) Odpustkový úkon: nábožná návšteva cintorína (od 1.11. – do 8.11.) spojená s akoukoľvek modlitbou za zosnulých. (2. novembra postačí nábožná návšteva kostola alebo kaplnky spojená s modlitbou Otčenáš a Verím v Boha.)

 • V utorok 30. 10. nebude kvôli prázdninám mládežnícka sv. omša v Bazilike; najbližšia bude v utorok 6. 11 2018 o 18.30 hod.
 • Dnešnú nedeľu 28. 10. sa koná pravidelná mesačná zbierka na opravu Baziliky. Úprimne ďakujeme za Vašu štedrosť. Zároveň ďakujeme bohuznámym bratom a sestrám, ktorí obetovali na opravu Baziliky a zvlášť kaplnky Panny Márie po 100.-€ a 500.-€. Nech Vám to Pán hojne odmení.
 • Pátri jezuiti a Centrum pomoci pre rodinu v Trnave vás pozývajú na kurz „Večery spoznávania pre zaľúbených a snúbencov“, ktoré sa uskutočnia od 7. 11. 2018. Viac informácii na výveske a na www.cppr.sk.
 • Fórum života oznamuje, že v rámci projektu Sviečka za nenarodené deti si môžete tieto sviečky zakúpiť v našich kostoloch v nasledujúcom týždni. Pán Boh zaplať za podporu!
 • Budúcu nedeľu 4.11. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov pri sv. omši o 10.30 v Bazilike. Srdečne pozývame.
Tento obsah bol zaradený v Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.