Oznamy na šiestu nedeľu v Cezročnom období 11. 2. – 18. 2. 2018

Oznamy na  šiestu nedeľu v Cezročnom období

 1. 2. – 18. 2. 2018

 

Liturgický kalendár

 • Streda 14. február: Popolcová streda
 • Nedeľa 18. február:             pôstna nedeľa

 

Oznamy

 • V pondelok 12. 2. sa začína nový cyklus prípravy na manželstvo. Pozývame všetkých snúbencov, ktorí chcú uzavrieť sviatostné manželstvo v 1. polroku 2018, aby prišli na úvodné stretnutie na faru pri Bazilike sv. Mikuláša o 19.30 hod.
 • V utorok 13. 2. pokračuje biblický kurz „V škole evanjelistu Jána“. Stretneme sa po večernej sv. omši na fare; pozývame aj nových záujemcov o spoznávanie Božieho slova.
 • V stredu 14. 2. je Popolcová streda, začiatok Veľkého pôstu; deň pokánia v celej Cirkvi. V tento deň sa zdržiavame mäsitého pokrmu a zachovávame prísny pôst. omše v Bazilike a v Kostole sv. Heleny budú ako vo všedné dni. Pri každej sv. omši budeme udeľovať popolec.
 • Počas Pôstu budú v Bazilike pobožnosti krížovej cesty každý piatok o 17.45. Pozývame všetkých.
 • Rovnako každú nedeľu budú krížové cesty aj na trnavskej Kalvárii, a to vždy od 15.00 hod. Budúcu nedeľu povedie túto pobožnosť naša Farnosť sv. Mikuláša.
 • Milí bratia a sestry, snažme sa prežívať Pôstne obdobie ako duchovnú prípravu na Veľkú noc – teda na sviatky Pánovej smrti a zmŕtvychvstania: a to dobrou sv. spoveďou, nápravou života, striedmosťou, prehlbovaním duchovného života a náboženského poznania.
 • Budúcu nedeľu 18. 2. sa koná celoslovenská zbierka na charitu. Vopred ďakujeme za vaše dary.

Oznamy na piatu nedeľu v Cezročnom období 4. 2. – 11. 2. 2018

Liturgický kalendár

 • Pondelok 5. februára: Agáta, panna a mučenica
 • Utorok 6. február:  Pavol Miki a spoločníci, mučeníci
 • Štvrtok 8. február: Hieronym Emiliani
 • Sobota 10. február: Školastika, panna
 • Nedeľa 11. február: 6. nedeľa v Cezročnom období

 Oznamy

 • Túto nedeľu 4. februára pri sv. omši o 10.30 sa v Bazilike koná stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
 • Vo štvrtok 8. 2. o 16.30 sa na fare bude konať stretnutie s katechétmi, ktorí učia náboženskú výchovu vo farnosti Trnava – mesto.
 • Budúcu sobotu 10. 2. si pripomenieme 26. svetový deň chorých, preto pozývvam na sv. omšu o 10.00 do Baziliky všetkých lekárov, zdravotníckych aj sociálnych pracovníkov, aby sme sa spoločne poďakovali za ich službu a poprosili o jej ďalšie požehnanie. O 9.00 hod. pred sv. omšou budú modlitby zdravotníkov.
 • Minulú nedeľu sa konala zbierka na obnovu Baziliky sv. Mikuláša, pri ktorej sa vyzbieralo 1.665.-€ a bohuznámy darca venoval na tento účel 500.-€. Ďakujeme za vašu štedrosť.

 

Oznamy na štvrtú nedeľu v Cezročnom období 28. 1. 2018 28. 1. – 4. 2. 2018

Oznamy na  štvrtú nedeľu v Cezročnom období 28.1. – 4. 2. 2018

Liturgický kalendár

 • Streda 31. január:  Ján Bosco, kňaz
 • Piatok 2. február: Obetovanie Pána
 • Sobota 3. február: Blažej, biskup a mučeník
 • Nedeľa 4. február: 5. nedeľa v Cezročnom období

 Oznamy

 • V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca februára. Spovedáme ako obvykle.
 • Na sviatok Obetovania Pána (Hromnice) v piatok 2. 2. budú sv. omše ako vo všedný deň (Kostol sv. Heleny o 6.15; Bazilika o 16.00 a 18.30 hod.). Pri každej sv. omši sa budú požehnávať sviece, preto Vás prosíme, aby ste si ich priniesli do kostola.
 • „Tím pastorácie povolaní Trnavskej arcidiecézy“ Vás aj v tomto roku pozýva vždy prvý štvrtok v mesiaci do františkánskeho kostola na svätú omšu a adoráciu, pri ktorej sa kňazi a rehoľníci budú modliť za našich mladých. Viac informácií na plagáte.
 • K sobote 3. februára máme niekoľko oznamov:
 • Od 9.00 hod. bude v Bazilike obvyklá pobožnosť Fatimskej soboty, ktorú budú viesť naši rehoľníci.
 • omšu o 10.00 hod. v Bazilike pri príležitosti Dňa zasväteného života bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Ján Orosch s rehoľnými kňazmi. Slávenie Eucharistie bude spojené s obnovou sľubov zasvätených osôb.
 • V tento deň budeme pri sv. omšiach udeľovať svätoblažejské požehnanie (v Kostole sv. Heleny aj v Bazilike).
 • Dnešnú nedeľu 28. januára sa koná zbierka na obnovu Baziliky sv. Mikuláša. Ďakujeme za vaše dary.

Oznamy na tretiu nedeľu v Cezročnom období 21. 1. – 28. 1. 2018

Oznamy na tretiu nedeľu v Cezročnom období 21. 1. – 28. 1. 2018

Liturgický kalendár
Pondelok 22. január: sv. Vincent, diakon a mučeník
Streda 24. január: sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi
Štvrtok 25. január: obrátenie sv. Pavla
Piatok 26. január: sv. Timotej a Títus, biskupi
Sobota 27. január: sv. Angela Merici, panna
Nedeľa 28. január: 4. nedeľa v Cezročnom období

Oznamy
• Od dnešnej nedele 21. januára 2018 bude nedeľná sv. omša v penzióne na Družbe o 9.00 hod.
• Vo štvrtok na sviatok Obrátenia sv. Pavla sa končí Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme na tento úmysel vo svojich modlitbách.
• Dnešnú nedeľu 21. 1. sa koná vo všetkých farnostiach Trnavskej arcidiecézy zbierka na potreby katolíckych škôl. Za všetky milodary Vám vyprosujeme úprimné Pán Boh zaplať.
• Každý piatok po večernej sv. omši, ktorá je o 18.00 h vo františkánskom Kostole sv. Jakuba v Trnave, Vás pozývame na “Sviečkový pochod Trnavou s modlitbou bolestného ruženca”. Tento pochod je súčasťou iniciatívy „Zastavme zlo z Istanbulu slovenským dohovorom za rodinu“. Takto chceme prispieť k zastaveniu šírenia gender ideológie na Slovensku.
• Hnutie kresťanských rodín Trnavskej arcidiecézy organizuje v rámci prípravy na manželstvo „Ohne stretnutia snúbencov“. Podujatie sa koná v exercičnom dome
v Melčiciach od 2. do 4. februára 2018. Rovnako v Melčiciach budú aj „Manželské rekolekcie“určené na prehĺbenie vzťahov pre manželské páry. Termín: 16. 3. – 18. 3. Viac informácii na www.hkrsr.sk .
• Na budúcu nedeľu 28. januára sa bude konať zbierka na obnovu Baziliky sv. Mikuláša. Ďakujeme za vaše dary.

Oznamy na druhú nedeľu v Cezročnom období 14. 1. – 21. 1. 2018

Oznamy na druhú nedeľu v Cezročnom období 14. 1. – 21. 1. 2018

Liturgický kalendár

 • Streda 17. január:  Anton, opát
 • Sobota 20. január: Šebastián, mučeník
 • Nedeľa 21. január: 3. nedeľa v cezročnom období

 Oznamy

 • Bratia a sestry, od januára ukončil zo zdravotných dôvodov výpomocnú službu v našej farnosti salezián don Juraj Kysel. Nech mu jeho služby Pán odmení. Preto však musíme upraviť bohoslužobný poriadok v penzióne na sídlisku Družba: od budúceho týždňa 21. januára 2018 tam bude sv. omša v nedeľu vždy o 9.00 hod. Ďakujeme za porozumenie. Keďže v našej farnosti máme len jedného kaplána, je veľmi náročné zachovať všetky služby tak, ako to bolo v časoch, keď vo farnosti sv. Mikuláša boli dvaja či traja kapláni a viacerí výpomocní duchovní. Prosíme o vaše modlitby, aby sme Vám dokázali aj v tejto náročnej situácii slúžiť podľa vašich potrieb.
 • V tomto týždni sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý potrvá od 18.1. do 25.1. 2018. Kresťania v Trnave sa spoja v modlitbách na tento úmysel v sobotu 20. 1., kedy bude v kostole františkánov o 19.00 hod. ekumenické modlitebné stretnutie. Kazateľom bude bývalý evanjelický farár v Trnave pán Rastislav Hargaš. Spievať a hrať bude skupina Spektrum z farnosti Tulipán. Pozývame veriacich zo všetkých trnavských farností.
 • Budúcu nedeľu 21. 1. sa bude konať vo všetkých farnostiach Trnavskej arcidiecézy zbierka na potreby katolíckych škôl. V minulom roku sa vyzbieralo  051,75 €, ktoré sa využili na pomoc 4 katolíckym školám našej arcidiecézy. Za všetky milodary Vám vyprosujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 • Každý piatok po večernej sv. omši, ktorá je o 18.00 h vo františkánskom Kostole sv. Jakuba v Trnave, Vás pozývame na “Sviečkový pochod Trnavou s modlitbou bolestného ruženca”. Tento pochod je súčasťou iniciatívy „Zastavme zlo z Istanbulu slovenským dohovorom za rodinu“. Takto chceme prispieť k zastaveniu šírenia gender ideológie na Slovensku.
 • Hnutie kresťanských rodín Trnavskej arcidiecézy organizuje v rámci prípravy na manželstvo „Ohne stretnutia snúbencov“. Podujatie sa koná v exercičnom dome
  v Melčiciach od 2. do 4. februára 2018. Rovnako v Melčiciach budú aj „Manželské rekolekcie“určené na prehĺbenie vzťahov pre manželské páry. Termín: 16. 3. – 18. 3. Viac informácii na hkrsr.sk .

Oznamy na Nedeľu Krstu Krista Pána 7. 1. – 14. 1. 2018

Oznamy na Nedeľu Krstu Krista Pána 7. 1. – 14. 1. 2018

Liturgický kalendár

 • Sobota 13. január: Hilár, biskup a učiteľ Cirkvi
 • Nedeľa 14. január: 2. nedeľa v cezročnom období

 Oznamy

 • Dnes 7. 1. je Nedeľa krstu Krista Pána, ktorou sa končí Vianočné obdobie a začína sa Cezročné obdobie. Pri sv. omši o 10.30 hod. v Bazilike bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. Na túto sv. omšu nám prídu zaspievať aj koledníci Dobrej noviny. Po sv. omši bude zbierka na misijné ciele Dobrej noviny.
 • V piatok 12. 1. pri sv. omši o 18.30 pokračuje v Bazilike po prázdninách birmovná príprava.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí minulú nedeľu prispeli do zbierky na opravu Baziliky. Vyzbieralo sa spolu 825.-€. Pán Boh zaplať.

Oznamy na Nedeľu Svätej rodiny 31. 12. 2017 – 7. 1. 2018

Oznamy na Nedeľu Svätej rodiny 31. 12. 2017 – 7. 1. 2018

Liturgický kalendár

 • Pondelok 1. január:         slávnosť Panny Márie Bohorodičky
 • Utorok 2. január:             Bazil Veľký a Gregor Naziánsky, biskupi, uč. Cirkvi
 • Streda 3. január:              Najsvätejšie meno Ježiš                    
 • Sobota 6. január:             slávnosť Zjavenia Pána
 • Nedeľa 7. január:             Nedeľa krstu Krista Pána

 Oznamy

 • Dnešná nedeľa 31. 12. je slávnosť Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa a zároveň posledný deň občianskeho roka 2017:
 • pri sv. omši o 10.30 budeme mať v Bazilike obnovenie manželských sľubov
 • večerná sv. omša o 18.30 v Bazilike nebude, nahradí ju sv. omša o 16.00 spojená so silvestrovskou pobožnosťou
 • od 23.30 hod. budú v Bazilike modlitby a požehnanie na začiatku roka 2018
 • v tento deň sa koná pravidelná mesačná zbierka na opravu Baziliky; Pán Boh nech odmení vašu štedrosť.
 • V pondelok januára je slávnosť Panny Márie Bohorodičky, prikázaný sviatok. Sv. omše budú ako v nedeľu.
 • V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca januára. Spovedáme ako obvykle.
 • V sobotu 1. 2018 je prikázaný sviatok Zjavenie Pánna. Sv. omše budú ako v nedeľu; pri nich sa bude požehnávať svätená voda (tzv. trojkráľová), ktorú si budete môcť odnášať do svojich domovov.
 • Budúca nedeľa je Nedeľa krstu Krista Pána, ktorou sa ukončí vianočné obdobie.V túto nedeľu 7. 1. pri sv. omši o 10.30 bude aj stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.