Oznamy na druhú nedeľu v cezročnom období 20.1. – 27.1. 2019

Liturgický kalendár
· Pondelok 21. január: sv. Agnesa, panna a mučenica
· Utorok 22. január: sv. Vincent, diakon a mučeník
· Štvrtok 24. január: sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi
· Piatok 25. január: obrátenie sv. Pavla, apoštola
· Sobota 26. január: sv. Timotej a Títus, biskupi
· Nedeľa 27. január: tretia nedeľa v cezročnom období

Oznamy
· Do 25. 1. trvá Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme na tento úmysel vo svojich súkromných modlitbách. V piatok 25.1. o 18.00 hod. bude v evanjelickom kostole záverečné stretnutie zástupcov všetkých kresťanských spoločenstiev Trnavy, na ktoré vás srdečne pozývame.
· Oznamujeme snúbencom, ktorí sú už prihlásení na farskom úrade Trnava – mesto, že jarný cyklus prípravy na prijatie sviatosti manželstva sa začína o dva týždne, a to v pondelok 11. 2. 2019 o 19.30 na fare.
· Aj Hnutie kresťanských rodín Trnavskej arcidiecézy pripravuje v Melčiach prípravu snúbencov na manželstvo s názvom „Ohne – stretnutie snúbencov“ v termín 8.2. – 10. 2. 2019, ako aj „Originálne manželské rekolekcie“ v termíne 29.3. – 31.3. 2019. Viac info vo výveske.
· Budúcu nedeľu 27.1. sa bude konať zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy. Minuloročná zbierka vyniesla 35.896.- €, ktoré sa použili na opravy a rekonštrukcie priestorov piatich cirkevných škôl v arcidiecéze. Podrobnosti si môžete prečítať vo výveske. Prosíme o vašu ďalšiu podporu cirkevných škôl pre naše deti. Pán Boh nech odmení vašu štedrosť!

Oznamy na nedeľu Krstu Krista Pána 13.1. – 20.1. 2019

Liturgický kalendár

 • Štvrtok 17. január:      sv. Anton, opát
 • Nedeľa 20. január:      druhá nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • Dnešnou nedeľou krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie a začína sa cezročné obdobie.
 • V piatok 18.1 sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V tento deň o 19.30 bude v Kostole sv. Jakuba v Trnave úvodné modlitebné stretnutie, na ktorom prednesie homíliu aj trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Záverečné stretnutie bude 25. 1. o 18.00 evanjelickom kostole. Na obidvoch stretnutich bude účinkovať trnavský vokálny súbor Vox Aurumque pod vedením Hany von Schlosser s dielami protestantských aj katolíckych autorov 17. storočia.
 • Budúci týždeň v sobotu 19. 1. o 19.00 hod. bude tzv. „Fašiangové posedenie“ – kresťanský ples trnavských spoločenstiev. Podrobnosti sú na výveske.
 • Oznamujeme snúbencom, ktorí sú už prihlásení na farskom úrade Trnava – mesto, že jarný cyklus prípravy na prijatie sviatosti manželstva sa začína o mesiac, a to v pondelok 11. 2. 2019 o 19.30 na fare.
 • Aj Hnutie kresťanských rodín Trnavskej arcidiecézy pripravuje v Melčiach prípravu snúbencov na manželstvo s názvom „Ohne – stretnutie snúbencov“ v termín 8.2. – 10. 2. 2019, ako aj „Originálne manželské rekolekcie“ v termíne 29.3. – 31.3. 2019. Viac info vo výveske.

 

 

 

Oznamy na slávnosť Zjavenia Pána 6. 1. 2019 – 13. 1. 2019

Liturgický kalendár

 • Pondelok 7. január:      sv. Rajmund z Peňafortu, kňaz
 • Nedeľa 13. január:      tretia nedeľa po narodení Pána – Krst Krista Pána

 

Oznamy

 • Dnes je slávnosť Zjavenia Pána. Počas každej sv. omše sa bude svätiť trojkráľová voda, ktorú si potom môžete odnášať do svojich domovov. Pri sv. omši o 10.30 bude v Bazilike stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
 • Vo štvrtok 10. 1. o 9.30 hod. bude rekolekčná sv. omša u bratov pavlínov na Tulipáne. Pozývame všetkých.
 • Vo štvrtok 10. 1. po skončení sv. omše o 16.00 hod. pán dekan pozýva na stretnutie všetkých katechétov, ktorí učia v našej farnosti sv. Mikuláša.
 • Od piatku 11.1. pokračuje v Bazilike po prázdninách birmovná príprava, a to pri sv. omši o 18.30, ale aj v skupinkách s animátormi (tak, ako to bolo pred prázdninami).
 • Budúcu nedeľu 13. januára bude slávnosť krstu Krista Pána, ktorou sa ukončí vianočné obdobie.
 • O dva týždne v sobotu 19. 1. o 19.00 hod. bude tzv. „Fašiangové posedenie“ – kresťanský ples trnavských spoločenstiev. Podrobnosti sú na výveske.
 • Oznamujeme snúbencom, ktorí sú už prihlásení na farskom úrade Trnava – mesto, že jarný cyklus prípravy na prijatie sviatosti manželstva sa začína o mesiac, a to v pondelok 11. 2. 2019 o 19.30 na fare.
 • Aj Hnutie kresťanských rodín Trnavskej arcidiecézy pripravuje v Melčiach prípravu snúbencov na manželstvo s názvom „Ohne – stretnutie snúbencov“ v termín 8.2. – 10. 2. 2019, ako aj „Originálne manželské rekolekcie“ v termíne 29.3. – 31.3. 2019. Viac info vo výveske.

 

Oznamy na štvrtú adventnú nedeľu 23.12. – 30. 12. 2018

Liturgický kalendár

 • Pondelok 24. december: Štedrý deň
 • Utorok 25. december:      Narodenie Pána
 • Streda 26. december:      sv. Štefan, prvý mučeník
 • Štvrtok 27. december:      sv. Ján, apoštol a evanjelista
 • Piatok 28. december:      sv. Neviniatka, mučeníci
 • Sobota 29. december:      sv. Tomáš Beckett, biskup a mučeník
 • Nedeľa 30. december:      slávnosť Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

 

Oznamy

 • Dnes je štvrtá adventná nedeľa.
 • V pondelok 24.12. na Štedrý deň budú sv. omše v našej farnosti takto:
 • – Bazilika: 6.00 rorátna / 16.00 vigílna z Narodenia Pána / 24.00 polnočná

–    Kostol sv. Heleny: 8.00 rorátna / 24.00 polnočná

 • V utorok 25. 12. slávime Narodenie nášho Pána. Sv. omše budú ako v nedeľu (p. rozpis na výveske).
 • Rovnako aj v stredu 26.12. na sv. Štefana budú sv. omše ako v nedeľu (p. rozpis na výveske).
 • Vo všedné dni počas vianočných prázdnin nebude v Bazilike sv. omša o 16.00 hod. (s výnimkou prvého piatka 4. januára 2019). Sv. omše o 16.00 začneme znovu slúžiť od pondelka 7.1. 2019.
 • Budúcu nedeľu na slávnosť Svätej rodiny budeme mať v Bazilike pri sv. omši o 10.30 obnovenie manželských sľubov. Pozývame všetky manželské páry, aby spoločne prišli na túto sv. omšu.
 • Na slávnosť Pánovho narodenia 25. 12. sa koná vianočná ofera a v nedeľu Svätej rodiny 30.12. zase bude zbierka na opravu našej Baziliky. Pán Boh nech odmení vašu štedrosť!

 

Oznamy na druhú adventnú nedeľu 9. 12. – 16.12. 2018

Liturgický kalendár
· Utorok 11. december: sv. Damaz I., pápež
· Štvrtok 13. december: sv. Lucia, panna a mučenica
· Piatok 14. december: sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi
· Nedeľa 16. december: 3. adventná nedeľa

Oznamy
· Dnešná nedeľa 9. 12. je druhá adventná nedeľa a zároveň Biblická nedeľa. Pri sv. omši o 10.30 si spolu s našimi deťmi pripomenieme sviatok sv. Mikuláša.
· V tomto týždni ešte stále môžete v sakristii Baziliky zapisovať mená a adresy vašich nevládnych príbuzných, ktorí chcú pred vianočnými sviatkami prijať doma sviatosti. Neskôr vyhlásime presný dátum, kedy ich budeme navštevovať.
· Dni pokánia v našej farnosti budú 20. 12. – 23. 12. 2018. Každý deň budeme spovedať v Bazilike viacerí kňazi od 16.00 do 19.00 hod. V sobotu 22.12. sa okrem toho bude spovedať aj doobeda od 10.00 do 12.00 hod.
· Dnes 9. 12. sa uskutoční tradičný Misijný bazár pre Indiu v čase od 8.00 do 12.00 hod.
a od 15.00 do 19.00 hod. v Mariánskej sále pri jezuitoch.
· V utorok 11. 12. o 17.30 hod. v Centre pomoci pre rodinu organizuje vydavateľstvo Dobrá kniha prezentáciu knihy „Dynamickí katolíci“ od Mathewa Kellyho.
· V sobotu 15.12. o 16.00 hod. bude v Bazilike vianočný koncert speváckeho zboru Cantica Nova pod vedením dr. Gabriela Kalapoša.
· V nedeľu 16. 12. o 19.30 hod. bude v Bazilike adventný koncert študentov konzervatória a VŠMU v BA.
· Gréckokatolícka cirkev v Trnave pozýva na viaceré adventné podujatia:
– Od 4.12. do 15. 12. je v západnom krídle na radnici v Trnave inštalovaná výstava byzantských ikon.
– V piatok 14. 12. o 18.00 hod. bude v jezuitskom kostole predvianočný koncert Zboru svätého Jakuba; je to zbor gréckokatolíckych kňazov z východného Slovenska.
– V nedeľu 16.12. o 15.00 hod. bude vo františkánskom kostole koncert byzantských
zborov z Bratislavy a Prešova. Bližšie informácie na nástenke.

Oznamy na Nedeľu Krista Kráľa 25. 11. – 2. 12. 2018

Liturgický kalendár
· Piatok 30. november: sv. Ondrej, apoštol
· Nedeľa 2. december: 1. adventná nedeľa

Oznamy
· Dnes 25. 11. je Nedeľa Krista Kráľa, posledná nedeľa v cirkevnom roku. Budúca nedeľa bude už prvá adventná.
· Milí bratia a sestry, v uplynulom týždni sa skončil 74. ročník Trnavskej novény. Ďakujme Pánu Bohu za milosti, ktoré nám počas nej doprial. V mene farského úradu Trnava mesto úprimne ďakujeme všetkým bratom a sestrám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a dôstojnom priebehu novény. Nech Vám Panna Mária Trnavská vyprosí milosti, ktoré vo Vašich rodinách potrebujete.
· Po skončení Trnavskej novény sa opäť vraciame k obvyklému bohoslužobnému poriadku; rovnako budú už v utorky pokračovať mládežnícke sv. omše a každý piatok pokračuje birmovná príprava.
· Budúcu sobotu 1. 12. je Fatimská sobota, v Bazilike začíname ako zvyčajne modlitbami o 9.00 hod, potom o 10.00 je tradičná sv. omša.
· V sobotu 1. 12. o 17.00 hod. v predvečer prvej adventnej nedele bude na Trojičnom námestí posviacka adventného venca. Srdečne vás všetkých pozývame.
· Budúcu nedeľu je prvá adventná nedeľa:
– Pri všetkých sv. omšiach v Bazilike bude požehnanie adventných vencov; prineste si ich so sebou a položte pred oltár, kde ich budeme požehnávať.
– V tento deň sa koná celoslovenská zbierka na charitu. Pán Boh nech odmení vašu štedrosť.
– Pri sv. omši o 10.30 v Bazilike bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.

Oznamy na 32. nedeľu v cezročnom období 11. 11. – 18. 11. 2018

Liturgický kalendár
· Pondelok 12. november: sv. Jozafát, biskup a mučeník
· Štvrtok 15. november: sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi
· Piatok 16. november: sv. Margita Škótska / sv. Gertrúda, panna
· Sobota 17. november: sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka
· Nedeľa 18. november: 33. nedeľa v cezročnom období

Oznamy
· Milí bratia a sestry, od utorka 13. 11. do budúcej stredy 21. 11. 2018 sa bude konať tradičná Trnavská novéna ku cti Panny Márie Trnavskej, ochrankyne nášho mesta a nášho národa. Prosíme o vaše modlitby za požehnanie tohto duchovného podujatia, ktorého hlavná téma korešponduje s biskupskou synodou: „Mladí sa pýtajú Panny Márie na život, vieru a povolanie“. Podrobný program nájdete na plagátoch. Všetkých vás srdečne pozývame!
· Ďakujeme všetkým, ktorí sa doteraz zapojili do príprav novény. Zároveň Vás prosíme o ďalšiu pomoc. Kto by chcel obetovať finančný príspevok na kvetinovú výzdobu, môže odovzdať peniaze v sakristii našim kňazom alebo ich vhodiť do pokladničky na kvety. Pán Boh zaplať!
· Organizačné zmeny počas novény:
– v Kostole sv. Heleny sa nebudú slúžiť sv. omše vo všedné dni od 13. 11. do 21. 11; iba v nedeľu 18. 11. tu bude sv. omša o 8.00 hod.
– budú upravené úradné hodiny vo Farnosti sv. Mikuláša: v pondelok a stredu od 10.00 do 12.00 hod. a vo štvrtok od 16.00 do 17.30 hod.
– nebude birmovná príprava v piatok ani mládežnícka sv. omša v utorok
– nebudú sa v utorok zapisovať v sakristii úmysly sv. omší
· Budúcu nedeľu 18. 11. sa bude konať pravidelná zbierka na opravu Baziliky. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do zbierky minulý mesiac, kedy sa vyzbieralo 1.445.-€. Pán Boh nech odmení vašu štedrosť!

Oznamy na 31. nedeľu v cezročnom období 4. 11. – 11. 11. 2018

Liturgický kalendár

 • Piatok 9. november: výročie posviacky Lateránskej baziliky
 • Sobota 10. november:      sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi
 • Nedeľa 11. november:      32. nedeľa v cezročnom období

Oznamy

 • Dnešnú nedeľu 4.11. je stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov pri sv. omši o 10.30 v Bazilike. Srdečne pozývame.
 • V tomto týždni môžeme ešte do 8. 11. získať raz za deň úplné odpustky pre duše v očistci. K tomu treba splniť: základnú podmienku a odpustkový úkon:

1) Základná podmienka: svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas´ a Sláva Otcu).

2) Odpustkový úkon: nábožná návšteva cintorína spojená s akoukoľvek modlitbou za zosnulých.

 • V utorok 6. 11. bude v Bazilike o 18.30 hod. ďalšia mládežnícka sv. omša. Srdečne pozývame najmä našu mládež.
 • Milí bratia a sestry, blíži sa Trnavská novéna v čase od 13. 11. do 21. 11. 2018. Prosíme o Vaše modlitby, aby to bolo požehnané duchovné podujatie. Zároveň Vás prosíme o pomoc a podporu pri jej príprave. Kto by chcel obetovať finančný príspevok na kvetinovú výzdobu, môže odovzdať peniaze v sakristii našim kňazom alebo ich vhodiť do pokladničky na kvety. Pán Boh zaplať!
 • V utorok po večernej sv. omši bude na fare stretnutie organizačného tímu pre prípravu Trnavskej novény 2018. Účasť všetkých spolupracovníkov je nutná.
 • V piatok od 9.00 hod. ráno sa bude konať veľké upratovanie Baziliky pred novénou. Prosíme ochotných bratov a sestry, ktorí chcú pomôcť, aby si priniesli vedro, metlu a handry. Vopred úprimne ďakujeme všetkým brigádnikom!
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude v Bazilike adorácia obetovaná za voľby a za správne rozhodnutia voličov; a to od 19.30 do 21.00 hod.
 • V piatok pokračuje v Bazilike po prázdninách cyklus prípravy birmovancov pri sv. omši o 18.30 hod. Avšak ešte pred sv. omšou o 17.00 hod. budú na fare stretnutia birmovancov v skupinkách, a to: s pánom kaplánom a s katechétkami p. Norikou,
  p. Monikou a p. Martou. Birmovancov srdečne pozývame!
 • V dňoch 23. – 25. novembra sa bude konať 24. Púť zrelosti za Ankou Kolesárovou. Viac informácií na plagáte vo výveske.

 

Oznamy na 30. nedeľu v cezročnom období 28. 10. – 4. 11. 2018

Liturgický kalendár

 • Štvrtok 1. november: slávnosť všetkých svätých
 • Piatok 2. november:       spomienka všetkých verných zosnulých
 • Sobota 3. november: sv. Martin de Porres, rehoľník
 • Nedeľa 4. november: 31. nedeľa v cezročnom období

Oznamy

 • V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca novembra. Spovedáme ako obvykle. Kvôli sviatočným dňom vo štvrtok a piatok však odporúčame, aby ste na spoveď využili najmä prvé tri dni v týždni.
 • Vo štvrtok 1. 11. je prikázaný sviatok – slávnosť všetkých svätých. Sväté omše v našej farnosti budú ako v nedeľu:

8.00 – kostol sv. Heleny / Bazilika – 7.30; 9.00; 10.30; 18.30 / penzión Družba –  9 .00.

 • V piatok 2. 11. je spomienka všetkých verných zosnulých. V tento deň sa bude konať sv. omša o 16.00 hod. na cintoríne Kamenná cesta spojená s pobožnosťou za zomrelých. Z tohto dôvodu v Bazilike nebude sv. omša o 16.00 hod., ale iba o 18.30 hod.
 • V týždni od 1. 11. do 8. 11. môžeme každý deň (a to len raz za deň) získať úplné odpustky pre duše v očistci. K tomu treba splniť: základnú podmienku a odpustkový úkon:

1) Základná podmienka: svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu).

2) Odpustkový úkon: nábožná návšteva cintorína (od 1.11. – do 8.11.) spojená s akoukoľvek modlitbou za zosnulých. (2. novembra postačí nábožná návšteva kostola alebo kaplnky spojená s modlitbou Otčenáš a Verím v Boha.)

 • V utorok 30. 10. nebude kvôli prázdninám mládežnícka sv. omša v Bazilike; najbližšia bude v utorok 6. 11 2018 o 18.30 hod.
 • Dnešnú nedeľu 28. 10. sa koná pravidelná mesačná zbierka na opravu Baziliky. Úprimne ďakujeme za Vašu štedrosť. Zároveň ďakujeme bohuznámym bratom a sestrám, ktorí obetovali na opravu Baziliky a zvlášť kaplnky Panny Márie po 100.-€ a 500.-€. Nech Vám to Pán hojne odmení.
 • Pátri jezuiti a Centrum pomoci pre rodinu v Trnave vás pozývajú na kurz „Večery spoznávania pre zaľúbených a snúbencov“, ktoré sa uskutočnia od 7. 11. 2018. Viac informácii na výveske a na www.cppr.sk.
 • Fórum života oznamuje, že v rámci projektu Sviečka za nenarodené deti si môžete tieto sviečky zakúpiť v našich kostoloch v nasledujúcom týždni. Pán Boh zaplať za podporu!
 • Budúcu nedeľu 4.11. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov pri sv. omši o 10.30 v Bazilike. Srdečne pozývame.

Oznamy na 29. nedeľu v cezročnom období 21. 10. – 28. 10. 2018

Liturgický kalendár

 • Pondelok 22. október: Ján Pavol II., pápež
 • Utorok 23. október: Ján Kapistránsky, kňaz
 • Streda 24. október: Anton Mária Claret, biskup
 • Nedeľa 28. október: nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • V pondelok 22. 10. si pripomíname 40. výročie inaugurácie sv. Jána Pavla II. do pápežského úradu (1978). Je to zároveň deň liturgickej spomienky tohto veľkého svätca. Prosme na jeho orodovanie zvlášť za našu mládež a za naše rodiny, pretože práve mladým ľuďom a kresťanským rodinám venoval Ján Pavol II. značnú časť svojej pastoračnej služby.
 • V okruhu sviatku sv. Jána Pavla II. a v období konania Biskupskej synody o mládeži vás pozývame do baziliky v utorok 23. 10. na mládežnícku sv. omšu o 18.30 hod.
 • Dnešná nedeľa 21. 10. je misijná nedeľa, kedy sa zvlášť modlíme za misie. Dnes sa koná aj celonárodná zbierka na misie. Bude obetovaná najmä farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
 • Budúcu sobotu v noci z 27. na 28. októbra sa mení letný čas na zimný.
 • Budúcu nedeľu 28. 10. sa koná pravidelná mesačná zbierka na opravu Baziliky. Úprimne ďakujeme za Vašu štedrosť.
 • Pátri jezuiti a Centrum pomoci pre rodinu v Trnave vás pozývajú na kurz „Večery spoznávania pre zaľúbených a snúbencov“, ktoré sa uskutočnia od 7. 11. 2018. Viac informácii na výveske a na cppr.sk.