Oznamy na 31. nedeľu v cezročnom období 4. 11. – 11. 11. 2018

Liturgický kalendár

 • Piatok 9. november: výročie posviacky Lateránskej baziliky
 • Sobota 10. november:      sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi
 • Nedeľa 11. november:      32. nedeľa v cezročnom období

Oznamy

 • Dnešnú nedeľu 4.11. je stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov pri sv. omši o 10.30 v Bazilike. Srdečne pozývame.
 • V tomto týždni môžeme ešte do 8. 11. získať raz za deň úplné odpustky pre duše v očistci. K tomu treba splniť: základnú podmienku a odpustkový úkon:

1) Základná podmienka: svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas´ a Sláva Otcu).

2) Odpustkový úkon: nábožná návšteva cintorína spojená s akoukoľvek modlitbou za zosnulých.

 • V utorok 6. 11. bude v Bazilike o 18.30 hod. ďalšia mládežnícka sv. omša. Srdečne pozývame najmä našu mládež.
 • Milí bratia a sestry, blíži sa Trnavská novéna v čase od 13. 11. do 21. 11. 2018. Prosíme o Vaše modlitby, aby to bolo požehnané duchovné podujatie. Zároveň Vás prosíme o pomoc a podporu pri jej príprave. Kto by chcel obetovať finančný príspevok na kvetinovú výzdobu, môže odovzdať peniaze v sakristii našim kňazom alebo ich vhodiť do pokladničky na kvety. Pán Boh zaplať!
 • V utorok po večernej sv. omši bude na fare stretnutie organizačného tímu pre prípravu Trnavskej novény 2018. Účasť všetkých spolupracovníkov je nutná.
 • V piatok od 9.00 hod. ráno sa bude konať veľké upratovanie Baziliky pred novénou. Prosíme ochotných bratov a sestry, ktorí chcú pomôcť, aby si priniesli vedro, metlu a handry. Vopred úprimne ďakujeme všetkým brigádnikom!
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude v Bazilike adorácia obetovaná za voľby a za správne rozhodnutia voličov; a to od 19.30 do 21.00 hod.
 • V piatok pokračuje v Bazilike po prázdninách cyklus prípravy birmovancov pri sv. omši o 18.30 hod. Avšak ešte pred sv. omšou o 17.00 hod. budú na fare stretnutia birmovancov v skupinkách, a to: s pánom kaplánom a s katechétkami p. Norikou,
  p. Monikou a p. Martou. Birmovancov srdečne pozývame!
 • V dňoch 23. – 25. novembra sa bude konať 24. Púť zrelosti za Ankou Kolesárovou. Viac informácií na plagáte vo výveske.

 

Oznamy na 30. nedeľu v cezročnom období 28. 10. – 4. 11. 2018

Liturgický kalendár

 • Štvrtok 1. november: slávnosť všetkých svätých
 • Piatok 2. november:       spomienka všetkých verných zosnulých
 • Sobota 3. november: sv. Martin de Porres, rehoľník
 • Nedeľa 4. november: 31. nedeľa v cezročnom období

Oznamy

 • V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca novembra. Spovedáme ako obvykle. Kvôli sviatočným dňom vo štvrtok a piatok však odporúčame, aby ste na spoveď využili najmä prvé tri dni v týždni.
 • Vo štvrtok 1. 11. je prikázaný sviatok – slávnosť všetkých svätých. Sväté omše v našej farnosti budú ako v nedeľu:

8.00 – kostol sv. Heleny / Bazilika – 7.30; 9.00; 10.30; 18.30 / penzión Družba –  9 .00.

 • V piatok 2. 11. je spomienka všetkých verných zosnulých. V tento deň sa bude konať sv. omša o 16.00 hod. na cintoríne Kamenná cesta spojená s pobožnosťou za zomrelých. Z tohto dôvodu v Bazilike nebude sv. omša o 16.00 hod., ale iba o 18.30 hod.
 • V týždni od 1. 11. do 8. 11. môžeme každý deň (a to len raz za deň) získať úplné odpustky pre duše v očistci. K tomu treba splniť: základnú podmienku a odpustkový úkon:

1) Základná podmienka: svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu).

2) Odpustkový úkon: nábožná návšteva cintorína (od 1.11. – do 8.11.) spojená s akoukoľvek modlitbou za zosnulých. (2. novembra postačí nábožná návšteva kostola alebo kaplnky spojená s modlitbou Otčenáš a Verím v Boha.)

 • V utorok 30. 10. nebude kvôli prázdninám mládežnícka sv. omša v Bazilike; najbližšia bude v utorok 6. 11 2018 o 18.30 hod.
 • Dnešnú nedeľu 28. 10. sa koná pravidelná mesačná zbierka na opravu Baziliky. Úprimne ďakujeme za Vašu štedrosť. Zároveň ďakujeme bohuznámym bratom a sestrám, ktorí obetovali na opravu Baziliky a zvlášť kaplnky Panny Márie po 100.-€ a 500.-€. Nech Vám to Pán hojne odmení.
 • Pátri jezuiti a Centrum pomoci pre rodinu v Trnave vás pozývajú na kurz „Večery spoznávania pre zaľúbených a snúbencov“, ktoré sa uskutočnia od 7. 11. 2018. Viac informácii na výveske a na www.cppr.sk.
 • Fórum života oznamuje, že v rámci projektu Sviečka za nenarodené deti si môžete tieto sviečky zakúpiť v našich kostoloch v nasledujúcom týždni. Pán Boh zaplať za podporu!
 • Budúcu nedeľu 4.11. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov pri sv. omši o 10.30 v Bazilike. Srdečne pozývame.

Oznamy na 29. nedeľu v cezročnom období 21. 10. – 28. 10. 2018

Liturgický kalendár

 • Pondelok 22. október: Ján Pavol II., pápež
 • Utorok 23. október: Ján Kapistránsky, kňaz
 • Streda 24. október: Anton Mária Claret, biskup
 • Nedeľa 28. október: nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • V pondelok 22. 10. si pripomíname 40. výročie inaugurácie sv. Jána Pavla II. do pápežského úradu (1978). Je to zároveň deň liturgickej spomienky tohto veľkého svätca. Prosme na jeho orodovanie zvlášť za našu mládež a za naše rodiny, pretože práve mladým ľuďom a kresťanským rodinám venoval Ján Pavol II. značnú časť svojej pastoračnej služby.
 • V okruhu sviatku sv. Jána Pavla II. a v období konania Biskupskej synody o mládeži vás pozývame do baziliky v utorok 23. 10. na mládežnícku sv. omšu o 18.30 hod.
 • Dnešná nedeľa 21. 10. je misijná nedeľa, kedy sa zvlášť modlíme za misie. Dnes sa koná aj celonárodná zbierka na misie. Bude obetovaná najmä farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.
 • Budúcu sobotu v noci z 27. na 28. októbra sa mení letný čas na zimný.
 • Budúcu nedeľu 28. 10. sa koná pravidelná mesačná zbierka na opravu Baziliky. Úprimne ďakujeme za Vašu štedrosť.
 • Pátri jezuiti a Centrum pomoci pre rodinu v Trnave vás pozývajú na kurz „Večery spoznávania pre zaľúbených a snúbencov“, ktoré sa uskutočnia od 7. 11. 2018. Viac informácii na výveske a na cppr.sk.

Oznamy na 28. nedeľu v cezročnom období 14. 10. – 21. 10. 2018

Liturgický kalendár

 • Pondelok 15. október: Terézia z Avily, panna a učiteľka Cirkvi
 • Utorok 16. október: Margita Mária Alacoque, panna
 • Streda 17. október: Ignác Antiochijský, biskup a mučeník
 • Štvrtok 18. október: Lukáš, evanjelista
 • Nedeľa 21. október: nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • V októbri 2018 prebieha v Ríme Biskupská synoda o mládeži k otázkam viery a rozlišovania povolania. Preto sme v tomto mesiaci začali slúžiť v Bazilike každý utorok mládežnícke sv. omše o 18.30 hod. Program tém je na výveske. Pozývame všetkých mladých!
 • Bratia a sestry, o mesiac sa začína Trnavská novéna 2018, ktorá bude v duchu prebiehajúcej synody tematicky tiež zameraná na mládež. Jej téma znie: „Mladí sa pýtajú Panny Márie na život, vieru a povolanie.“ Prosíme o vaše modlitby za požehnanie tohoročnej novény.
 • Pravidelné katechézy pre birmovancov sa konajú každý piatok pri sv. omšiach o 18.30 hod. v Bazilike. Pozývame všetkých prihlásených, aby sa na nich pravidelne zúčastňovali, pretože to je jedna z podmienok na prijatie sviatosti birmovania.
 • Budúca nedeľa 21. 10. je misijná nedeľa, kedy sa zvlášť modlíme za misie. V tento deň sa koná aj celonárodná zbierka na misie. Bude obetovaná najmä farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Oznamy na 27. nedeľu v cezročnom období 7. 10. – 14. 10. 2018

Liturgický kalendár

 • Utorok 9. október: Dionýz, biskup a spoločníci, mučeníci
 • Štvrtok 11. október: Ján XXIII., pápež
 • Nedeľa 14. október: nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • Túto nedeľu 7. 10. pri sv. omši o 10.30 je v Bazilike stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov.
 • V pondelok 8. 10. o 18.00 hod. sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa uskutoční spomienková sv. omša za biskupa Mons. Pavla Hnilicu. Hlavným celebrantom bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.
 • Minulý týždeň 3. októbra 2018 sa v Ríme začala synoda o mládeži k otázkam viery a rozlišovania povolania. Preto od tohto týždňa začíname v Bazilike každý utorok mládežnícke sv. omše o 18.30 hod. Najbližšia bude v utorok 9. 10. s úvahou vo forme lectio divina na tému evanjeliového textu „Mária a Marta: sestry alebo konkurentky?“
 • Minulý piatok sa začala v Bazilike príprava na prijatie sviatosti birmovania; ale aj na krst, sv. spoveď a sv. prijímanie pre tých dospelých, ktorí ešte tieto sviatosti neprijali. Ešte je možné prihlásiť sa v piatok po večernej sv. omši. Pravidelné katechézy sa budú konať každý piatok pri sv. omšiach o 18.30 hod. v Bazilike. Stretnutia v menších skupinách sa uskutočnia podľa dohovoru s animátormi buď pred touto večernou sv. omšou alebo po nej. Prosíme birmovancov, aby vážne vzali prípravu na sviatosť birmovania už od samého začiatku.
 • Zapisovanie úmyslov sv. omší sa v Bazilike bude konať raz do týždňa, a to v utorok po večernej sv. omši.
 • Farnosť Božieho milosrdenstva v spolupráci s Komunitou sestier uršulínok Vás pozývajú na výročný koncert miešaného zboru Chorus misericordias Dei, ktorý sa koná dnes 7.10. o 16.00 hod. v kostole sv. Anny.
 • V kostole sv. Anny bývajú pravidelné mesačné Taizé modlitby, najbližšie už tento piatok 12. 10. o 19.00 hodine.

Oznamy na 26. nedeľu v cezročnom období 30. 9. – 7. 10. 2018

Liturgický kalendár

 • Pondelok 1. október: Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi
 • Utorok 2. október: svätých anjelov strážcov
 • Štvrtok 4. október: František Assiský
 • Piatok 5. október: Faustína Kowalská, panna
 • Nedeľa 7. október: nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • V tomto týždni máme prvý piatok mesiaca októbra. Spovedáme ako obvykle.
 • V októbri sa spoločne modlíme ruženec aj s doprovodom organu. Začíname od pondelka 1. 10. každý deň vždy o 17.50 hod.
 • Do piatku 5. 10. 2018 prebieha prihlasovanie na prijatie sviatosti birmovania pre dospievajúcich a dospelých; ale aj na krst, sv. spoveď a sv. prijímanie pre tých dospelých, ktorí ešte tieto sviatosti neprijali. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii Baziliky sv. Mikuláša alebo na farskom úrade sv. Mikuláša. Prvé stretnutie birmovnej prípravy sa uskutoční tento piatok 5. 10. 2018 pri sv. omši o 18.30 hod. v Bazilike.
 • V sobotu 6. 10. bude v Bazilike obvyklá pobožnosť Fatimskej soboty. Začíname o 9.00 hod. a pokračujeme tradičnou mariánskou sv. omšou o 10.00 hod.
 • Organizátori Projektu 9 mesiacov za život pozývajú veriacich vo štvrtok októbra
  o 16.00 hod.
  na svätú omšu do Baziliky a po nej na modlitbový pochod za záchranu počatého života  k Poliklinike Družba.
 • Farnosť Božieho milosrdenstva v spolupráci s Komunitou sestier uršulínok Vás pozývajú na výročný koncert miešaného zboru Chorus misericordias Dei, ktorý bude na budúcu nedeľu 7.10.2018 o 16.00 hod. v kostole sv. Anny.
 • Minulú nedeľu sa pri zbierke na opravu Baziliky sv. Mikuláša vyzbieralo 1.375.-€. V priebehu augusta a septembra 2018 Bohu známi darcovia prispeli na tento cieľ osobnými darmi alebo vkladmi na farský účet sumou 3.800.-€. Nech Vám Pán Boh odmení Vašu štedrosť!
 • O týždeň v pondelok 8. 10. o 18.00 hod. sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa uskutoční spomienková sv. omša za biskupa Mons. Pavla Hnilicu pri príležitosti 12. výročia jeho odchodu do Otcovho domu. Hlavným celebrantom bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

Oznamy na 25. nedeľu v cezročnom období 23. 9. – 30. 9. 2018

Liturgický kalendár

 • Streda 26. september:             Kozma a Damián, mučeníci
 • Štvrtok 27. september:           Vincent de Paul, kňaz
 • Piatok 28. september:             Václav, mučeník
 • Sobota 29. september:            Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli
 • Nedeľa 30. september:             nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • V pondelok 24. 9. 2018 o 9.00 hod. bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa sv. omša a Veni Sancte pre študentov a pedagógov Trnavskej univerzity, ale aj pre všetkých ostatných veriacich. Hlavným celebrantom bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Srdečne Vás pozývame!
 • Pred týždňom sme v našej farnosti sv. Mikuláša otvorili jesenný cyklus prípravy snúbencov na sviatosť manželstva. Ešte je možné prihlásiť sa počas úradných hodín na farskom úrade.
 • Do piatku 5. 10. 2018 prebieha prihlasovanie na prijatie sviatosti birmovania pre dospievajúcich a dospelých; ale aj na krst, sv. spoveď a sv. prijímanie pre tých dospelých, ktorí ešte tieto sviatosti neprijali. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii Baziliky sv. Mikuláša alebo na farskom úrade sv. Mikuláša. Prvé stretnutie birmovnej prípravy sa uskutoční v piatok 5. 10. 2018 pri sv. omši o 18.30 hod.
 • V nedeľu 23. 9. sa koná pravidelná mesačná zbierka na opravu Baziliky sv. Mikuláša. Pán Boh nech odmení Vaše dary!
 • Centrum pomoci pre rodinu v Trnave vás pozýva na kurz manželských večerov od
  9.2018; ako aj na večery spoznávania pre zaľúbených od 3. októbra 2018. Viac informácii na výveske, prípadne na  www.cppr.sk .
 • Divadelná spoločnosť dobrých kamarátov vás pozýva na divadelné predstavenie
  o živote sv. Kataríny Sienskej
  túto nedeľu 23. 9. 2018 o 17.00 hod. v Mariánskej sále. Viac informácií na výveske.

Oznamy na 24. nedeľu v cezročnom období 16. 9. – 23. 9. 2018

Liturgický kalendár

 • Streda 19. september:             Róbert Bellarmin, biskup a učiteľ Cirkvi
 • Štvrtok 20. september:           Kórejskí mučeníci
 • Piatok 21. september:                Matúš, apoštol a evanjelista
 • Nedeľa 23. september:             nedeľa v cezročnom období

 

Oznamy

 • Všetky páry snúbencov, ktorí chcú prijať sviatosť manželstva koncom roka 2018 alebo začiatkom roka 2019, pozývame na úvodné stretnutie jesenného cyklu prípravy snúbencov, ktorý sa začne v pondelok 17. 9. 2018 o 19.30 na fare pri Bazilike sv. Mikuláša.
 • Prvé stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov sa bude konať v nedeľu 16. 9. pri sv. omši o 10.30 v Bazilike. Srdečne vás pozývame.
 • Budúcu nedeľu 23.9. sa uskutoční pravidelná mesačná zbierka na opravu Baziliky sv. Mikuláša. Pán Boh nech odmení Vaše dary.
 • Centrum pomoci pre rodinu v Trnave vás pozýva od 20. 9.2018 na kurz manželských večerov a na večery spoznávania pre zaľúbených od 3. októbra 2018. Viac informácii na výveske prípadne na  cppr.sk .
 • Divadelná spoločnosť dobrých kamarátov vás pozýva na divadelné predstavenie
  o živote sv. Kataríny Sienskej
  v nedeľu 23.9.2018 o 17.00 hod. v Mariánskej sále. Viac informácií na výveske.

Oznamy na 23. nedeľu v cezročnom období 9. 9. – 16. 9. 2018

Liturgický kalendár

 • Streda 12. september: Najsvätejšie meno Panny Márie
 • Štvrtok 13. september: Ján Zlatoústy
 • Piatok 14. september: Povýšenie svätého kríža
 • Sobota 15. september: Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska
 • Nedeľa 16. september: nedeľa v cezročnom období

Oznamy

 • Organizátori „Projektu 9 mesiacov za život“ pozývajú pri príležitosti slávnosti Sedembolestnej Panny Márie na pešiu púť z Trnavy do Šaštína
  v dňoch od 13. – 15. septembra 2018.
  Podrobné informácie sú na výveske.
 • Vo štvrtok 13.9. bude v Bazilike o 9.30 rekolekčná sv. omša trnavského dekanátu, na ktorú vás všetkých srdečne pozývame.
 • Vo štvrtok 13. 9. o 19.00 hod. v sále Marianum na Arcibiskupskom úrade bude slávnostný koncert pri príležitosti viacerých výročí: 780 rokov od vyhlásenia Trnavy ako kráľovského mesta; 180 rokov od založenia RK cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša a 60 rokov od úmrtia Mikuláša Schneidra Trnavského.
 • V sobotu 15.9. je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sv. omše v Bazilike budú ako v nedeľu (s tým rozdielom, že nebude sv. omša o 9.00), teda o 7.30; 10.30 a 18.30 hod. V Kostole sv. Heleny bude sv. omša o 8.00 hod. a v penzióne na Družbe o 9.00 hod.
 • Všetky páry snúbencov, ktorí chcú prijať sviatosť manželstva koncom roka 2018 alebo začiatkom roka 2019, pozývame na úvodné stretnutie jesenného cyklu prípravy snúbencov, ktorý sa začne v pondelok 17. 9. 2018 o 19.30 na fare pri Bazilike sv. Mikuláša.
 • Prvé stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov sa bude konať v nedeľu 16. 9. pri sv. omši o 10.30 v Bazilike. Srdečne vás pozývame.
 • V piatok, sobotu a nedeľu (14.9. až 16.9.) sa uskutoční stretnutie významných rodákov a osobností Trnavy v rámci Trnavských dní, ktoré sa nesú v znamení lásky, pokoja a porozumenia. Podujatie vyvrcholí v nedeľu 16.9. o 9.00 hod. slávnostnou sv. omšou v Bazilike. Hlavným celebrantom bude Mons. Imrich Tóth, farár slovenskej misie v Paríži. V podaní Cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša zaznie „Slovenská omša“ od Mikuláša Schneidra Trnavského.

Stránkové hodiny

Úradné hodiny platné od 1.10.2018

Pondelok:         10.00 – 12.00   /   vopred dohodnuté stránky

Utorok:             nestránkový deň

Streda:             10.00 – 12.00   /  16.30 – 18.00

Štvrtok:            rekolekcie         /  16.30 – 18.00  (najmä snúbenci)

Piatok:             10.00 – 12.00   /   vopred dohodnuté stránky

V súrnych prípadoch sa informujte v Bazilike po sv. omšiach.